HOTĂRÂRE nr. 867 din 17 iulie 2003pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 4 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 alin. (2) lit. r) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Instalaţiile de racordare şi instalaţiile de utilizare care se racordeaza la reţelele electrice de interes public vor fi proiectate, executate şi verificate sub supravegherea electricienilor autorizaţi şi de către agenţi economici atestaţi.  +  Articolul 3Tarifele de emitere a avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare practicate de agenţii economici se aproba de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 4În termen de 4 luni de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei va emite Regulamentul privind autorizarea electricienilor şi atestarea agenţilor economici pentru proiectarea, executarea şi verificarea instalaţiilor de racordare şi a instalaţiilor de utilizare care se racordeaza la reţelele electrice de interes public.  +  Articolul 5 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 2/1992 privind realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Ion LunguMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 iulie 2003.Nr. 867.  +  AnexăREGULAMENT 17/07/2003