ORDIN nr. 296 din 1 iulie 2003privind actualizarea Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA
EMITENT
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 31 iulie 2003    În temeiul art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica,având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA,preşedintele Institutului Naţional de Statistica emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 2002, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 204/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.696/93 privind Clasificarea produselor asociate activităţilor din Comunitatea Economică Europeană - CPA 2002.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 august 2003.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Institutului Naţional de Statistica,Aurel CamaraBucureşti, 1 iulie 2003.Nr. 296  +  Anexa     ROMÂNIA    INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA        Clasificarea produselor şi serviciilor                asociate activităţilor                    CPSA 2002    NOMENCLATORUL CPSA    Secţiune/ Denumire SH/NC    Subsectiune/    Diviziune/Grupa/    Clasa/Subclasa/    Subclasa elementara    A PRODUSE ALE AGRICULTURII, VÂNĂTORII ŞI                        SILVICULTURII    01 Produse ale agriculturii şi vânătorii;               servicii anexe    011 Produse ale culturii vegetale    0111 Cereale şi alte plante n.c.a.0111.1 Cereale       0111.11 Grâu dur 1001.1       0111.12 Grâu moale şi meslin 1001.9       0111.13 Porumb 1005       0111.14 Orez 1006.1       0111.15 Orz 1003       0111.16 Secara şi ovaz 1002, 1004       0111.17 Alte cereale 1007, 10080111.2 Cartofi, leguminoase boabe, radacinoase şi               tuberculi comestibili       0111.21 Cartofi 0701       0111.22 Leguminoase boabe 0713       0111.23 Radacinoase şi tuberculi cu conţinut ridicat               în amidon sau inulina 07140111.3 Seminţe şi fructe oleaginoase       0111.31 Soia 1201       0111.32 Arahide 1202       0111.33 Floarea soarelui, rapita, susan, mustar şi               sofran 1205, 1206,                                                                 1207(.4-.6)       0111.34 Seminţe de bumbac 1207.2       0111.35 Alte seminţe şi fructe oleaginoase n.c.a. 1203, 1204,                                                                 1207(.1,.3,.9)0111.4 Tutun neprelucrat       0111.40 Tutun neprelucrat 2401 (. 1 -.2)0111.5 Plante utilizate la fabricarea zahărului       0111.51 Sfecla de zahăr 1212.91       0111.52 Trestie de zahăr 1212.99ex0111.6 Plante de nutret       0111.60 Plante de nutret 1213, 1214.90111.7 Plante textile       0111.71 Bumbac 5201       0111.72 Iuta 5303.1       0111.73 În, canepa şi alte plante textile 5301.1,                                                                 5302.1,5304.1,                                                                 5305                                                                 (.11,.21,.9)0111.8 Cauciuc natural brut       0111.80 Cauciuc natural brut 4001(. 1, .2)0111.9 Plante medicinale şi aromatice, cultivate               şi din flora spontana; alte plante tehnice               n.c.a.: seminţe de sfecla de zahăr, seminţe               de plante de nutret, alte materii prime               legumicole       0111.91 Plante medicinale şi aromatice, cultivate şi               din flora spontana 1211[.1-.4,90                                                                 (.1, .3, .99)]       0111.92 Seminţe de sfecla de zahăr şi seminţe de               plante furajere 1209(.10, .2)       0111.93 Alte materii prime legumicole 1210, 1212.99ex    0112 Legume, produse horticole şi de pepiniera0112.1 Legume proaspete sau congelate       0112.11 Legume radacinoase şi tuberculifere (ceapa,               morcovi, telina, sfecla roşie, etc.) 0703, 0706       0112.12 Legume cultivate pentru fructele lor (tomate,               castraveti, legume pastaioase, pepeni) 0702, 0707,                                                                 0708, 0807.1       0112.13 Alte legume neclasificate în altă parte 0704, 0705,                                                                 0709[.1 - .7,                                                                 .90(.1, .2,                                                                 .4-.9)]0112.2 Plante şi flori       0112.21 Bulbi, tuberculi, cepe, rizomi şi plante               vii (inclusiv material viticol şi pomicol 0601, 0602               de înmulţire); spori de ciuperci       0112.22 Flori tăiate şi boboci de flori tăiate               pentru buchete 0603       0112.23 Seminţe de flori şi seminţe de fructe 1209(.3, .99)       0112.24 Seminţe de legume 1209.91    0113 Fructe0113.1 Struguri       0113.11 Struguri de masa 0806.10(.2-.6)       0113.12 Alţi struguri proaspeţi 0806.10.90113.2 Alte fructe şi nuci       0113.21 Fructe tropicale (banane, ananas, curmale, 0801-0804               smochine, nuci de cocos, etc.)       0113.22 Fructe citrice 0805       0113.23 Fructe diverse din climat temperat (semintoase, 0807.2, 0808,               samburoase, cocifere) 0809, 0810,                                                                 1212.1       0113.24 Fructe în coaja (nuci, alune, castane               comestibile, migdale) 0709.90.3,               şi masline 08020113.3 Cafea, ceai, cacao (neprelucrate)       0113.31 Cafea verde 0901.11       0113.32 Ceai brut 0902(.2, .4)       0113.33 Mate 0903       0113.34 Cacao verde 18010113.4 Mirodenii neprelucrate       0113.40 Mirodenii neprelucrate (0904 - 0910)ex    012 Animale vii şi produse animaliere    0121 Bovine şi produse ale acestora0121.1 Bovine vii0121.11 Bovine vii, altele decât viţei 0102[.1, .90                                                                (.5 - .9)]       0121.12 Viţei 0102.90                                                                (.0 - .4)    0121.2 Lapte de vacă şi bivolita, brut       0121.20 Lapte de vacă şi bivolita, brut 0401.2 ex0121.3 Sperma de taur       0121.30 Sperma de taur 0511.1    0122 Ovine, caprine, cabaline şi produse ale acestora0122.1 Ovine, caprine, cabaline, magari şi catari, vii       0122.11 Ovine vii 0104.1       0122.12 Caprine vii 0104.2       0122.13 Cabaline, magari şi catari, vii 01010122.2 Lapte de oaie şi capra, brut       0122.21 Lapte de oaie, brut 0401.2 ex       0122.22 Lapte de capra, brut 0401.2 ex0122.3 Lana şi par de origine animala       0122.31 Lana tunsa 5101.11       0122.32 Fire de par fin sau grosier, de animale,               (inclusiv par de cal) 0503, 5102    0123 Porcine0123.1 Porcine vii       0123.10 Porcine vii 0103    0124 Păsări şi produse ale acestora0124.1 Păsări vii       0124.10 Păsări vii 01050124.2 Oua       0124.20 Oua 0407    0125 Alte animale vii şi produse ale acestora0125.1 Alte animale vii       0125.10 Alte animale vii 01060125.2 Alte produse de origine animala       0125.21 Miere de albine 0409       0125.22 Pulpe de broaste şi melci proaspeţi sau               divers preparati 0208.2, 0307.6       0125.23 Produse comestibile de origine animala, n.c.a 0410       0125.24 Gogosi de viermi de mătase 5001       0125.25 Alte produse apicole (ceara de albine, polen,               faguri, laptisor de matca) 1521.90125.3 Blanuri şi piei brute       0125.31 Blanuri brute cu excepţia pielicelelor de               iepure şi de astrahan 4301                                                                (.1, .6 -.9)       0125.32 Pielicele de iepure şi de astrahan 4301.3       0125.33 Piei de alte animale 4103(.2, .9)    014 Servicii agricole (cu excepţia activităţilor               sanitar-veterinare)    0141 Servicii agricole0141.1 Servicii pentru mecanizarea, chimizarea               agriculturii şi protecţie fitosanitara şi               servicii de întreţinere a plantaţiilor               ornamentale       0141.11 Servicii pentru mecanizarea, chimizarea               agriculturii şi protecţie fitosanitara.               Servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii.       Aceasta subclasa elementara include:       - pregătirea terenurilor agricole       - stabilirea, plantarea şi tratarea culturilor       - stropirea, inclusiv din aer       - curăţirea pomilor fructiferi şi a viilor       - transplantarea orezului şi raritul sfeclei de zahăr       - servicii de egrenat bumbacul       - recoltarea şi pregătirea pentru pieţele primare       - alte servicii necesare pentru producţia agricolă       Aceasta subclasa elementara include de asemenea:       - combaterea dăunătorilor       - asigurarea funcţionarii sistemelor de irigatie       - închirierea maşinilor agricole, cu echipe de       muncitori şi operatori       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile asigurate de către agronomi şi economişti       agrari, clasificate la 7414.15       0141.12 Servicii de plantare şi întreţinere a               plantaţiilor ornamentale       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de plantare şi întreţinere pentru terenurile       de sport, grădini ornamentale sau de agrement,       a cimitirelor şi altor zone verzi       - servicii de curatare a pomilor şi tundere       a arbustilor, pentru plantaţii ornamentale       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de construcţii, clasificate în 45       - lucrări de arhitectura peisagistica,       clasificate în 7420.52       - servicii de inhumare şi incinerare,       clasificate în 9303.1    0142 Servicii de reproducţie şi selecţie               în creşterea animalelor (cu excepţia               activităţilor sanitar-veterinare)0142.1 Servicii de reproducţie şi selecţie               în creşterea animalelor (cu               excepţia activităţilor sanitar-veterinare)       0142.10 Servicii de reproducţie şi selecţie în               creşterea animalelor (cu excepţia               activităţilor sanitar - veterinare)       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii necesare pentru reproductia şi selecţia       animalelor cum ar fi: inseminarea artificiala,       tunsul oilor, îngrijirea cirezilor de vite       - sortarea oualor, curatarea cotetelor, adăpostirea       animalelor de ferma etc       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile asigurate de către agronomi şi       economişti agrari, clasificate în 7414.15       - serviciile veterinare clasificate în 8520.12       - serviciile destinate grajdurilor pentru cai de curse,       clasificate în 9262.13       - servicii de echitatie, clasificate în 9272.12    015 Servicii ale vânatului    0150 Servicii ale vânatului0150.1 Servicii ale vânatului       0150.10 Servicii ale vânatului    02 Produse şi servicii ale silviculturii şi               exploatării forestiere    020 Produse şi servicii ale silviculturii şi               exploatării forestiere    0201 Lemn brut; rasini naturale; pluta naturala;               alte produse forestiere0201.1 Lemn brut       0201.11 Busteni de conifere 4403.2       0201.12 Busteni de foioase 4403.9       0201.13 Busteni de lemn tropical 4403.9       0201.14 Lemn de foc 4401.1       0201.15 Lemn pentru utilizări industriale 44040201.2 Rasini naturale       0201.21 Balata, gutaperca, guayule, chicle şi               rasini naturale similare 4001.3       0201.22 Lac, gume, rasini, gume-rasini şi oleorasini               (balsamuri), naturale 13010201.3 Pluta naturala bruta       0201.30 Pluta naturala bruta 4501.10201.4 Alte produse ale silviculturii       0201.41 Alte produse ale silviculturii (muschi,               licheni, ramuri, cetina) 0604       0201.42 Stuf şi alte materii vegetale similare 1401 -1403,                                                                 1404(.1, .9)0201.5 Lemn pe picior       0201.50 Lemn pe picior0201.6 Puieţi forestieri       0201.60 Puieţi forestieri    0202 Servicii anexe ale silviculturii şi               exploatării forestiere0202.1 Servicii anexe ale silviculturii şi               exploatării forestiere       0202.10 Servicii anexe ale silviculturii şi               exploatării forestiere       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii legate de producţia din silvicultura,       cum sunt plantarea, replantarea, ranitul, inventarele       forestiere, evaluarea materialului lemnos,       paza contra incendiilor      B PRODUSE ALE PESCUITULUI ŞI PISCICULTURII;               SERVICII ANEXE PESCUITULUI ŞI PISCICULTURII    05 Peste şi alte animale acvatice    050 Peste şi alte animale acvatice    0500 Peste şi alte animale acvatice0500.1 Peste viu, proaspăt sau refrigerat       0500.11 Peste viu 0301       0500.12 Peste proaspăt sau refrigerat 0302(. 1 -.6)0500.2 Crustacee şi moluste       0500.21 Crustacee 0306.2       0500.22 Stridii 0307.1       0500.23 Alte animale acvatice vii, proaspete               sau refrigerate 0307(.21, .31,                                                                .41, .51, .91)0500.3 Produse acvatice diverse       0500.31 Corali şi cochilii 0508       0500.32 Bureti naturali de origine animala 0509       0500.33 Alge proaspete, congelate sau uscate 1212.20500.4 Perle       0500.41 Perle naturale, neprelucrate 7101.1       0500.42 Perle de cultura, neprelucrate 7101.210500.5 Servicii anexe pescuitului       0500.50 Servicii anexe pescuitului0500.6 Servicii anexe pisciculturii       0500.60 Servicii anexe pisciculturii    C PRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE    CA PRODUSE ENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE    10 Cărbune; turba    101 Cărbune superior (PCS=>23865 kJ/kg)    1010 Cărbune superior (PCS=>23865 kJ/kg)1010.1 Cărbune       1010.11 Cărbune neaglomerat 2701.1       1010.12 Brichete şi forme similare de combustibil               solid, prelucrate din cărbune 2701.2       1010.13 Servicii anexe extractiei carbunelui superior       Aceasta subclasa elementara include:       - curatarea, dimensionarea, sortarea, pulverizarea       şi aglomerarea carbunelui superior    102 Cărbune inferior (PCS<23865 kJ/kg)    1020 Cărbune inferior (PCS<23865 kJ/kg)1020.1 Cărbune inferior (lignit)       1020.10 Cărbune inferior (lignit) 2702.1    103 Turba    1030 Turba1030.1 Turba       1030.10 Turba 2703    11 Petrol brut şi gaze naturale; servicii anexe               extractiei petrolului şi gazelor (exclusiv               prospecţiuni)    111 Petrol brut, gaze naturale, sisturi bituminoase    1110 Petrol brut (ţiţei), gaze naturale, sisturi               bituminoase1110.1 Petrol brut       1110.10 Petrol brut 27091110.2 Gaze naturale       1110.20 Gaze naturale 2711(.11, .21)1110.3 Lichefierea şi regazeificarea gazului               natural în scopul transportului       1110.30 Lichefierea şi regazeificarea gazului               natural în scopul transportului1110.4 Sisturi şi nisipuri bituminoase       1110.40 Sisturi şi nisipuri bituminoase 2714.1    112 Servicii anexe extractiei petrolului               şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)    1120 Servicii anexe extractiei petrolului şi               gazelor (exclusiv prospecţiuni)1120.1 Servicii anexe extractiei petrolului şi               gazelor (exclusiv prospecţiuni)       1120.11 Forare       1120.12 Alte servicii anexe la extractia petrolului               şi gazelor       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii necesare pentru extractia ţiţeiului şi a       gazelor naturale, cum sunt ridicarea şi demontarea       turlelor de foraj ale sondelor, cimentarea cadrului       puţurilor, pomparea, astuparea şi abandonarea puţurilor       - servicii specializate de stingere a incendiilor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile de prospectare a zăcămintelor de ţiţei       şi gaze naturale, clasificate în 7420.71 şi 7420.72    12 Minereuri radioactive    120 Minereuri radioactive    1200 Minereuri radioactive1200.1 Minereuri şi concentrate de uraniu şi toriu       1200.10 Minereuri şi concentrate de uraniu şi toriu 2612    CB PRODUSE NEENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE    13 Minereuri metalifere    131 Minereuri feroase    1310 Minereuri feroase1310.1 Minereuri de fier       1310.10 Minereuri de fier 2601.1    132 Minereuri neferoase şi rare (exclusiv               minereuri radioactive)    1320 Minereuri neferoase şi rare (exclusiv               minereuri radioactive)1320.1 Minereuri neferoase       1320.11 Minereuri de cupru 2603       1320.12 Minereuri de nichel 2604       1320.13 Minereuri de aluminiu 2606       1320.14 Minereuri de metale preţioase 2616       1320.15 Minereuri de plumb, zinc şi staniu 2607-2609       1320.16 Alte minereuri neferoase şi rare 2602, 2605,               (exclusiv minereuri radioactive) - 2610, 2611,               mangan, cobalt, tungsten, molibden, 2613-2615,               titan, zirconiu, antimoniu, tantal, niobiu, 2617               vanadiu, etc.    14 Alte minerale şi produse de cariera    141 Minerale pentru industria materialelor               de construcţii    1411 Piatra pentru construcţii1411.1 Piatra pentru construcţii       1411.11 Marmura şi travertin 2515       1411.12 Granit, gresie şi alte pietre pentru construcţii 2516    1412 Piatra calcaroasa, gips şi creta1412.1 Piatra calcaroasa şi gips       1412.10 Piatra calcaroasa şi gips 2520.1, 25211412.2 Creta şi dolomita       1412.20 Creta şi dolomita 2509, 2518    1413 Ardezie1413.1 Ardezie       1413.10 Ardezie 2514    142 Nisip şi argila    1421 Pietriş şi nisip1421.1 Nisip şi pietriş       1421.11 Nisip natural 2505       1421.12 Pietriş 2517(.1,.4)       1421.13 Balast natural 2517(.2, .3)    1422 Argila şi caolin1422.1 Argila şi caolin       1422.11 Caolin 2507       1422.12 Argila (andaluzit, cianit, mulit,etc) 2508    143 Minerale folosite în industria chimica şi ca               fertilizanti în agricultura    1430 Minerale folosite în industria chimica şi ca               fertilizanti în agricultura1430.1 Minerale folosite în industria chimica şi ca               îngrăşăminte naturale       1430.11 Fertilizanti minerali 2510, 3104.1       1430.12 Pirite de fier neprajite, sulf brut sau               nerafinat 2502, 2503.00.1       1430.13 Alte minerale folosite în industria chimica 2511, 2528,                                                                 2529.2,                                                                 2530(.2, .9)    144 Sare    1440 Sare1440.1 Sare       1440.10 Sare 2501    145 Alte minereuri nemetalifere şi minerale, n.c.a.    1450 Alte minereuri nemetalifere şi minerale, n.c.a.1450.1 Bitum şi asfalt natural       1450.10 Bitum şi asfalt natural 2714.91450.2 Pietre preţioase şi semipretioase; diamante;               abrazive naturale; alte minerale n.c.a.       1450.21 Pietre preţioase şi semipretioase (cu excepţia 7102(.1, .31),               diamantelor industriale), neprelucrate sau 7103.1               simplu prelucrate       1450.22 Diamante industriale şi abrazive naturale 2513, 7102.21       1450.23 Alte minerale n.c.a. 2504, 2506,                                                                 2512, 2519,                                                                 2524, 2525,                                                                 2526, 2529                                                                 (.1, .3),                                                                 2530.1,                                                                 2621      D PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE      DA PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BĂUTURI ŞI TUTUN    15 Produse alimentare şi băuturi    151 Carne şi produse pe bază de carne    1511 Carne şi produse rezultate din sacrificarea               animalelor (exclusiv carnea de pasare)1511.1 Carne proaspăta sau congelata       1511.11 Carne de bovine proaspăta sau refrigerata 0201       1511.12 Carne de bovine congelata 0202       1511.13 Carne de porcine proaspăta sau refrigerata 0203.1       1511.14 Carne de porcine congelata 0203.2       1511.15 Carne de ovine proaspăta sau refrigerata 0204(.1, .2)       1511.16 Carne de ovine congelata 0204(.3, .4)       1511.17 Carne de caprine 0204.5       1511.18 Carne de cal, magar şi catar 0205       1511.19 Organe şi măruntaie comestibile rezultate               din taierea animalelor 02061511.2 Lana, par şi piei brute rezultate din               sacrificarea animalelor       1511.21 Lana bruta 5101.19       1511.24 Piei brute de bovine şi cabaline, întregi 4101 (.20, .50)       1511.25 Piei brute de bovine şi cabaline,               crupoane şi semicrupoane 4101.90       1511.26 Piei brute de ovine 4102       1511.27 Piei brute de caprine 4103.11511.3 Grăsimi animale (ovine, caprine şi porcine)       1511.30 Grăsimi animale (ovine, caprine şi porcine) 0209.00                                                                 (.11 - .30),                                                                 1501.00                                                                 (.11,.19), 15021511.4 Subproduse necomestibile rezultate din               taierea animalelor       1511.40 Subproduse necomestibile rezultate din taierea               animalelor 0502, 0504,                                                                 0506, 0507,                                                                 0510, 0511.991511.9 Servicii industriale pentru producerea carnii              şi a produselor rezultate din sacrificarea              animalelor (exclusiv carnea de pasare)      1511.99 Servicii industriale pentru producerea carnii              şi a produselor rezultate din sacrificarea              animalelor (exclusiv carnea de pasare)       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materialele aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuieli de aprovizionare cu materiale necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1512 Carne şi produse rezultate din taierea               pasarilor şi a altor animale n.c.a.1512.1 Carne şi măruntaie de pasare       1512.11 Carne şi măruntaie de pasare, proaspete sau               refrigerate 0207(.11, .13,                                                                 .24, .26,                                                                 .32, .34, .35)       1512.12 Carne şi măruntaie de pasare, congelate 0207(.12, .14,                                                                 .25, .27,                                                                 .33, .36)       1512.13 Carne de iepure şi vanat 0208(.1,                                                                 .3 - .9)       1512.14 Grasime de pasare 0209.00.90,                                                                 1501.00.901512.2 Produse secundare rezultate din taierea               pasarilor       1512.20 Pene, puf şi piei de pasare 05051512.9 Servicii industriale pentru producerea carnii               şi a produselor rezultate din taierea pasarilor       1512.90 Servicii industriale pentru producerea carnii               şi a produselor rezultate din taierea pasarilor       1512.99 Servicii industriale pentru producerea carnii               de pasare, proaspăta şi conservată       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau       în contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1513 Preparate pe bază de carne (inclusiv din carne               de pasare)1513.1 Preparate pe bază de carne (inclusiv din carne               de pasare)       1513.11 Carne şi organe uscate, sarate şi afumate 0210       1513.12 Preparate şi conserve pe bază de carne 1601, 1602               (exclusiv carne şi organe uscate, (.2-.9), 1603               sarate şi afumate)       1513.13 Făina din carne pentru hrana animalelor 2301.11513.9 Servicii anexe pentru conservarea preparatelor               pe bază de carne       1513.90 Servicii anexe pentru conservarea preparatelor               pe bază de carne (fierberea, sterilizarea, etc.)       Aceasta subclasa elementara include:       - gatitul şi alte servicii de prelucrare a carnii şi       produselor din carne       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile de extragere a uleiurilor şi grasimilor       de origine animala, clasificate în 1541.11       1513.99 Servicii industriale pentru obţinerea       preparatelor pe bază de carne (inclusiv carne de pasare)       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    152 Produse şi preparate din peste, animale               acvatice nevertebrate    1520 Produse şi preparate din peste, animale               acvatice nevertebrate1520.1 Produse şi preparate din peste, animale               acvatice nevertebrate1520.11 Peste proaspăt bucăţi şi măruntaie de               peste proaspăt 0302.7, 0304.1       1520.12 Peste congelat şi măruntaie de peste               congelate 0303,                                                                 0304(.2, .9)       1520.13 Peste uscat, sarat, afumat; făina şi 0305               palete comestibile din peste       1520.14 Preparate şi conserve din peste; icre               de peste (inel. caviar) 1604       1520.15 Crustacee şi moluste congelate 0306.1, 0307                                                                 (.29, .39,                                                                 .49, .59, .99)       1520.16 Crustacee şi moluste conservate 1605       1520.17 Făina de peste pentru hrana animalelor 2301.2       1520.18 Deşeuri din industria de prelucrare a peştelui 0511.911520.9 Servicii de conservare şi preparare pentru               produsele din peste       1520.90 Servicii de conservare şi preparare pentru               produsele din peste       Aceasta subclasa elementara include:       - gatitul, afumatul, sararea, uscarea şi alte servicii       de preparare a peştelui şi produselor din peste       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile de extragere a uleiurilor şi grasimilor       de origine animala, clasificate în 1541.11    153 Produse şi conserve de fructe şi legume    1531 Produse şi conserve din cartofi1531.1 Produse şi conserve din cartofi       1531.11 Cartofi congelati 0710.1       1531.12 Cartofi conservati 0712.90.05,                                                                 1105, 2004.1,                                                                 2005.21531.9 Servicii de preparare şi conservare pentru               cartofi şi produse din cartofi       1531.90 Servicii de preparare şi conservare pentru               cartofi şi produse din cartofi       Aceasta subclasa elementara include:       - decojitul, prepararea şi alte servicii de prelucrare       a cartofilor şi produselor din cartofi.    1532 Sucuri din fructe şi legume1532.1 Sucuri din fructe şi legume       1532.10 Sucuri din fructe şi legume 20091532.9 Servicii industriale pentru obţinerea sucurilor               din fructe şi legume       1532.99 Servicii industriale pentru obţinerea sucurilor               din fructe şi legume       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1533 Preparate din legume şi fructe1533.1 Preparate şi conserve din legume       1533.11 Legume conservate prin congelare 0710(.2-.9)       1533.12 Legume conservate provizoriu, improprii               consumului alimentar în aceasta stare 0711       1533.13 Legume conservate prin deshidratare 0712[.2, .3,                                                                 .90(.1 -.9)]       1533.14 Legume conservate prin alte metode 2002, 2003,                                                                 2004.9,                                                                 2005(.4-.9)       1533.15 Legume conservate în oţet 20011533.2 Preparate şi conserve din fructe       1533.21 Fructe conservate prin congelare 0811       1533.22 Fructe conservate prin sterilizare               şi pasteurizare 2007.9       1533.23 Fructe în coaja, prajite sau sarate 2008.1       1533.24 Fructe conservate provizoriu, improprii               consumului alimentar în aceasta stare 0812       1533.25 Fructe conservate prin alte metode 0806.2, 0813,                                                                 0814,                                                                 2008(.2-.9)       1533.26 Samburi şi miezuri de fructe 1212.31533.3 Subproduse şi deşeuri de fructe şi legume       1533.30 Subproduse şi deşeuri de fructe şi legume 23081533.9 Servicii anexe conservării legumelor               şi fructelor       1533.90 Servicii anexe conservării legumelor               şi fructelor       Aceasta subclasa elementara include:       - prepararea, concentrarea şi alte servicii de       prelucrare a fructelor şi legumelor şi a produselor       obţinute din acestea       Aceasta subclasa elementara nu include:       - decojitul, prepararea şi alte servicii de prelucrare       a cartofilor şi a produselor din cartofi, clasificate       în 1531.90    154 Uleiuri şi grăsimi vegetale şi animale   1541 Uleiuri şi grăsimi brute1541.1 Uleiuri şi grăsimi brute       1541.11 Uleiuri şi grăsimi de origine animala,               nemodificate chimic 1503,1504,1506       1541.12 Uleiuri vegetale brute 1507.1,1508.1,                                                                 1509.1, 1512                                                                 (.11, .21),                                                                 1514(.11, .91)       1541.13 Uleiuri vegetale brute de folosinţă 1511.1, 1513               tehnica (.11, .21),                                                                 1515.111541.2 Linters de bumbac       1541.20 Linters de bumbac 1404.21541.3 Turte şi fainuri oleaginoase       1541.31 Turte şi pelete rămase după extractia               uleiurilor şi grasimilor vegetale 2304-2306       1541.32 Fainuri oleaginoase 12081541.9 Servicii industriale pentru obţinerea               de uleiuri şi grăsimi brute       1541.99 Servicii industriale pentru obţinerea de uleiuri               şi grăsimi brute       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1542 Uleiuri şi grăsimi rafinate şi produse asociate1542.1 Uleiuri rafinate       1542.11 Uleiuri vegetale rafinate de folosinţă 1507.9,1508.9,               alimentara 1509.9, 1510,                                                                 1512(.19,.29),                                                                 1514(.19,.99),                                                                 1515.5       1542.12 Uleiuri vegetale rafinate de folosinţă 1511.9, 1513               tehnica (.19, .29),                                                                 1515(.19, .3,                                                                 .4, .9)       1542.13 Uleiuri şi grăsimi hidrogenate 15161542.2 Ceara vegetala şi reziduuri diverse       1542.20 Ceara vegetala şi reziduuri diverse 1521.1, 15221542.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               uleiuri şi grăsimi rafinate       1542.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               uleiuri şi grăsimi rafinate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1543 Margarina şi grăsimi comestibile similare1543.1 Margarina şi grăsimi comestibile similare       1543.10 Margarina şi grăsimi comestibile similare 15171543.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               margarina şi grăsimi comestibile               similare       1543.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               margarina şi grăsimi comestibile similare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    155 Produse lactate şi inghetata    1551 Lapte şi produse lactate1551.1 Lapte lichid şi crema de lapte       1551.11 Lapte lichid pasteurizat şi sterilizat 0401(.1, .2ex)       1551.12 Crema de lapte cu peste 6% grasime,               neconcentrata 0401.31551.2 Lapte praf       1551.20 Lapte praf 0402(.1-.2)1551.3 Unt       1551.30 Unt 04051551.4 Branzeturi       1551.40 Branzeturi 04061551.5 Alte produse lactate       1551.51 Lapte concentrat 0402.9       1551.52 Iaurt şi alte produse lactate fermentate 0403       1551.53 Cazeina 3501.10       1551.54 Lactoze 1702.1       1551.55 Zer şi alte produse din compuşi naturali               ai laptelui 04041551.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               lapte şi produse lactate       1551.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               lapte şi produse lactate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1552 Inghetata şi specialităţi de inghetata1552.1 Inghetata şi specialităţi de inghetata       1552.10 Inghetata şi specialităţi de inghetata 21051552.9 Servicii industriale pentru producerea de               inghetata şi specialităţi de inghetata       1552.99 Servicii industriale pentru producerea de               inghetata şi specialităţi de inghetata       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    156 Produse de morarit, amidon şi produse din amidon    1561 Produse de morarit1561.1 Orez decorticat       1561.10 Orez decorticat 1006.21561.2 Fainuri       1561.21 Făina de grâu 1101       1561.22 Făina din alte cereale 1102       1561.23 Făina din legume şi din fructe 1106       1561.24 Amestecuri şi paste pentru prepararea               produselor de brutarie 1901.21561.3 Grisuri şi cereale altfel prelucrate       1561.31 Grisuri de grâu 1103.11       1561.32 Grisuri din alte cereale 1103(.13.19,                                                                 .20)       1561.33 Cereale altfel prelucrate 1104, 19041561.4 Orez prelucrat       1561.40 Orez prelucrat 1006(.30,                                                                 .40)1561.5 Tarate şi reziduuri din morarit       1561.50 Tarate şi reziduuri din morarit 23021561.9 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor de morarit       1561.99 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor de morarit       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1562 Amidon şi produse din industria amidonului1562.1 Ulei din germeni de porumb       1562.10 Ulei din germeni de porumb 1515.21562.2 Amidon şi derivatele sale       1562.21 Produse rezultate din hidroliza amidonului 1702(.3-.9)       1562.22 Amidon 1108, 1109,                                                                 3505.1       1562.23 Produse similare amidonului 19031562.3 Reziduuri din industria amidonului       1562.30 Reziduuri din industria amidonului 2303.101562.9 Servicii industriale pentru producerea               de amidon şi produse din industria amidonului       1562.99 Servicii industriale pentru producerea de               amidon şi produse din industria amidonului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    157 Produse pentru hrana animalelor    1571 Produse pentru hrana animalelor din ferme1571.1 Preparate pentru hrana animalelor din ferme       1571.10 Preparate pentru hrana animalelor din ferme,               cu excepţia furajelor deshidratate 2309.9 ex1571.2 Furaje deshidratate       1571.20 Furaje deshidratate 1214.11571.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse pentru hrana animalelor               din ferme       1571.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse pentru hrana animalelor din ferme       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile       de aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1572 Produse pentru hrana animalelor de companie1572.1 Produse pentru hrana animalelor de companie       1572.10 Produse pentru hrana animalelor de companie 2309(.1, .9ex)1572.9 Servicii industriale pentru obţinerea de produse               pentru hrana animalelor de companie       1572.99 Servicii industriale pentru obţinerea de produse               pentru hrana animalelor de companie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    158 Alte produse alimentare    1581 Produse de panificatie şi patiserie1581.1 Produse de panificatie şi patiserie       1581.11 Pâine proaspăta şi alte produse de panificatie 1905.90.3       1581.12 Produse de patiserie 1905.90.61581.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse de panificatie şi patiserie       1581.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse de panificatie şi patiserie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1582 Biscuiti, pesmeti şi alte produse similare1582.1 Biscuiti, pesmeti şi alte produse similare       1582.11 Pesmeti şi pâine prajita 1905(.1, .4)       1582.12 Biscuiti dulci, vafe şi alveole 1905(.2, .3)       1582.13 Alte produse similare 1905.90(.1,.2,                                                                 .4, .5, .9)1582.9 Servicii industriale pentru producerea de               biscuiti, pesmeti şi alte produse               similare       1582.99 Servicii industriale pentru producerea de               biscuiti, pesmeti şi alte produse similare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1583 Zahăr1583.1 Zahăr       1583.11 Zahăr brut 1701.1       1583.12 Zahăr rafinat 1701.99       1583.13 Subproduse din prelucrarea sfeclei de zahăr 1701.91,1702.2       1583.14 Melasa 17031583.2 Reziduuri de la fabricarea zahărului       1583.20 Reziduuri de la fabricarea zahărului 2303.21583.9 Servicii industriale pentru producerea zahărului       1583.99 Servicii industriale pentru producerea zahărului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1584 Cacao, ciocolata şi produse zaharoase1584.1 Cacao       1584.11 Cacao compacta 1803       1584.12 Unt de cacao 1804       1584.13 Cacao pudra, fără indulcitori 1805       1584.14 Cacao pudra, cu indulcitori 1806.11584.2 Ciocolata şi produse zaharoase       1584.21 Preparate pe bază de ciocolata 1806.2       1584.22 Ciocolata pentru consum 1806(.3, .9)       1584.23 Diverse produse zaharoase 1704       1584.24 Fructe confiate 20061584.3 Coji şi resturi de cacao       1584.30 Coji şi resturi de cacao 18021584.9 Servicii industriale pentru producerea               de cacao, ciocolata şi produse zaharoase       1584.99 Servicii industriale pentru producerea               de cacao, ciocolata şi produse zaharoase       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1585 Paste fainoase1585.1 Paste fainoase       1585.11 Paste fainoase nepreparate 1902.1       1585.12 Paste fainoase preparate 1902(.2 -.4)1585.9 Servicii industriale pentru producerea               de paste fainoase       1585.99 Servicii industriale pentru producerea               de paste fainoase       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1586 Cafea şi ceai, prelucrate1586.1 Cafea şi ceai, prelucrate       1586.11 Cafea prajita şi neprajita 0901 (.12, .2)       1586.12 Derivate şi inlocuitori de cafea;               coji şi resturi de cafea 0901.9, 2101                                                                 (.1, .3)       1586.13 Ceai prelucrat 0902(. 1, .3)       1586.14 Extracte, esente şi concentrate de ceai 2101.2       1586.15 Infuzii din plante medicinale 1211.90(.40 -                                                                 .75, .99ex),                                                                 2106.90.98ex1586.9 Servicii industriale pentru prelucrarea               cafelei şi ceaiului       1586.99 Servicii industriale pentru prelucrarea               cafelei şi ceaiului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1587 Condimente şi mirodenii1587.1 Condimente       1587.11 Oţet 2209       1587.12 Sosuri condimentate şi mustar 21031587.2 Mirodenii prelucrate       1587.20 Mirodenii prelucrate (0904-0910)ex1587.9 Servicii industriale pentru producerea de               condimente şi mirodenii       1587.99 Servicii industriale pentru producerea de               condimente şi mirodenii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1588 Produse alimentare pentru copii şi produse               dietetice1588.1 Produse alimentare pentru copii şi produse               dietetice       1588.10 Produse alimentare pentru copii şi produse 1602.1,1901.1,               dietetice 2005.1, 2007.1,2104.2       1588.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse alimentare pentru copii şi               produse dietetice       1588.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse alimentare pentru copii şi produse               dietetice               Aceasta subclasa elementara include:               - operaţii elementare din cadrul procesului               de producţie a produselor menţionate, realizate               de către un subcontractant cu materiale aflate               în proprietatea solicitantului sau în contul               solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate               (plătite) la valoarea manoperei pe care o               reprezintă şi pot include şi cheltuielile de               aprovizionare cu materialele necesare pentru               aceasta activitate.               Aceasta subclasa elementara nu include:               - bunuri din aceeaşi categorie realizate în               întregime de către un subcontractant în folosul               unei terţe părţi.    1589 Produse alimentare diverse1589.1 Produse alimentare diverse       1589.11 Supe şi ciorbe 2104.1       1589.12 Oua conservate 0408, 3502.1       1589.13 Drojdie de bere alimentara 2102       1589.14 Alte produse alimentare, n.c.a. 1901.9, 2106                                                                 [.1, .90(.1 -                                                                 .92, .98ex)]1589.2 Adaosuri alimentare       1589.20 Adaosuri alimentare 13021589.9 Servicii industriale pentru obţinerea               de produse alimentare diverse1589.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse alimentare diverse       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    159 Băuturi    1591 Băuturi alcoolice distilate1591.1 Băuturi alcoolice distilate       1591.10 Băuturi alcoolice distilate 22081591.9 Servicii industriale pentru producerea               de băuturi alcoolice distilate       1591.99 Servicii industriale pentru producerea               de băuturi alcoolice distilate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1592 Alcool etilic1592.1 Alcool etilic       1592.11 Alcool etilic nedenaturat 2207.1       1592.12 Alcool etilic denaturat 2207.21592.9 Servicii industriale pentru producerea               alcoolului etilic       1592.99 Servicii industriale pentru producerea               alcoolului etilic       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.    1593 Vinuri şi vinuri spumoase1593.1 Vinuri şi vinuri spumoase       1593.11 Vinuri spumoase 2204.1       1593.12 Vinuri din struguri proaspeţi, excl.               vinuri spumoase; must din 2204(.2 -.3)               struguri1593.2 Drojdie de vin, tartru brut       1593.20 Drojdie de vin, tartru brut 23071593.9 Servicii industriale pentru producerea               de vinuri şi vinuri spumoase       1593.99 Servicii industriale pentru producerea               de vinuri şi vinuri spumoase       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1594 Cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia               strugurilor)1594.1 Cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia               strugurilor)       1594.10 Cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia               strugurilor) 22061594.9 Servicii industriale pentru producerea de               cidru şi alte vinuri din fructe (cu               excepţia strugurilor)       1594.99 Servicii industriale pentru producerea de               cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia               strugurilor)       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1595 Alte băuturi nedistilate obţinute prin fermentare1595.1 Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi,               aromate cu plante sau substanţe aromatizante       1595.10 Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, 2205               aromate cu plante sau substanţe aromatizante1595.9 Servicii industriale pentru producerea altor               băuturi nedistilate obţinute               prin fermentare       1595.99 Servicii industriale pentru producerea altor               băuturi nedistilate obţinute prin fermentare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1596 Bere1596.1 Bere       1596.10 Bere 22031596.2 Deşeuri şi drojdii rezultate de la               fabricarea berii       1596.20 Deşeuri şi drojdii rezultate de la               fabricarea berii 2303.31596.9 Servicii industriale pentru producerea berii       1596.99 Servicii industriale pentru producerea berii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1597 Malt1597.1 Malt       1597.10 Malt 11071597.9 Servicii industriale pentru producerea               inaltului       1597.99 Servicii industriale pentru producerea               inaltului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1598 Ape minerale şi băuturi răcoritoare1598.1 Ape minerale şi băuturi răcoritoare       1598.11 Ape minerale şi carbogazoase 2201       1598.12 Băuturi nealcoolice 22021598.9 Servicii industriale pentru producerea de ape               minerale şi băuturi răcoritoare       1598.99 Servicii industriale pentru producerea de ape               minerale şi băuturi răcoritoare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    16 Produse din tutun    160 Produse din tutun    1600 Produse din tutun1600.1 Produse din tutun       1600.11 Tigari şi tigarete 2402       1600.12 Tutunuri prelucrate 24031600.2 Deşeuri din industria tutunului       1600.20 Deşeuri din industria tutunului 2401.31600.9 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor din tutun       1600.99 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor din tutun       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    DB PRODUSE ALE INDUSTRIEI TEXTILE    17 Produse ale industriei textile    171 Fibre şi fire textile    1710 Fibre şi fire textile1710.1 Usuc şi substanţe grase derivate din acesta       1710.10 Usuc şi substanţe grase derivate din acesta 15051710.2 Fibre naturale pregătite pentru filatura       1710.20 Fibre naturale pregătite pentru filatura 5002, 5003.9,                                                                 5101 (.2, .3),                                                                 5103.1,5105,                                                                 5203,5302.9,                                                                 5301 (.2-.3)                                                                 5303.9,5304.9,                                                                 5305(.19, .29)       Aceasta subclasa elementara include de asemenea:       - servicii de pregătire a fibrelor contra cost sau       pe bază de contract, cum sunt spalarea, degresarea,       carbonizarea, cardarea sau pieptanarea lanii şi a       bumbacului, bobinarea matasii, melitatul inului etc.1710.3 Fibre artificiale sau sintetice pregătite               pentru filatura       1710.30 Fibre artificiale sau sintetice pregătite               pentru filatura 5506, 55071710.4 Fire din fibre naturale       1710.41 Fire de mătase 5004, 5005       1710.42 Fire de lana 5106, 5107,                                                                 5108, 5110       1710.43 Fire de bumbac 5205, 5206       1710.44 Fire de în 5306[.10                                                                 (.1 -.5),                                                                 .20.1]       1710.45 Fire de cusut sau tricotat din fibre 5006, 5109,               naturale 5204, 5207,                                                                 5306(.10.9,                                                                 .20.9)       1710.46 Fire de iuta şi alte fire liberiene 5307, 53081710.5 Fire din fibre artificiale sau sintetice       1710.51 Fire din filamente artificiale sau sintetice 5402.6, 5403.4       1710.52 Fire din fibre sintetice 5509(.1-.4),                                                                 5509(.51, .53,                                                                 .59, .62, .69,                                                                 .92, .99)       1710.53 Fire din amestec de fibre sintetice cu lana 5509(.52, .61,                                                                 .91)       1710.54 Fire din fibre artificiale 5510       1710.55 Fire de cusut sau tricotat din fibre 5401, 5508,               artificiale sau sintetice 5406, 55111710.6 Deşeuri din fire şi fibre textile naturale       1710.61 Deşeuri de mătase 5003.1       1710.62 Deşeuri de fire din lana şi par 5103(.2, .3)       1710.63 Deşeuri desfibrate de lana 5104       1710.64 Deşeuri de fire din bumbac 5202.1       1710.65 Deşeuri desfibrate de bumbac 5202.91710.9 Servicii de pregătire a fibrelor textile               naturale       1710.90 Servicii de pregătire a fibrelor textile               naturale       Aceasta subclasa elementara include:       - spalarea, degresarea, cardarea, pieptanarea lanii       sau a bumbacului       - bobinarea matasii       - melitatul inului    172 Tesaturi    1720 Tesaturi1720.1 Tesaturi din fibre naturale (cu excepţia               bumbacului)       1720.10 Tesaturi din fibre naturale (cu excepţia               bumbacului) 5007, 5111 -                                                                 5113, 5309,                                                                 5310, 53111720.2 Tesaturi din bumbac       1720.20 Tesaturi din bumbac 5208, 5209,                                                                 5210, 5211,1720.3 Tesaturi din fire artificiale sau sintetice       1720.31 Tesaturi din fire de filamente, artificiale               sau sintetice 5407, 5408       1720.32 Tesaturi din fibre sintetice 5512 - 5515       1720.33 Tesaturi din fibre artificiale 55161720.4 Tesaturi speciale       1720.40 Tesaturi speciale 5801 - 5803,                                                                 7019(.4 -.5)1720.9 Servicii industriale pentru producerea               tesaturilor       1720.99 Servicii industriale pentru producerea               tesaturilor       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    173 Servicii de finisare a materialelor textile    1730 Servicii de finisare a materialelor textile1730.1 Servicii de vopsire şi apretare a fibrelor               şi firelor       1730.10 Servicii de vopsire şi apretare a fibrelor               şi firelor1730.2 Servicii de albire şi vopsire a tesaturilor       1730.21 Servicii de albire a tesaturilor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile de albire a firelor, clasificate în 1730.10       1730.22 Servicii de vopsire a tesaturilor1730.3 Servicii de imprimare a tesaturilor şi stofelor       1730.30 Servicii de imprimare a tesaturilor şi stofelor       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de imprimare a tesaturilor, stofelor şi       articolelor "de gata", inclusiv a articolelor       de îmbrăcăminte       Aceasta subclasa elementara nu include:       - serviciile de imprimare a firelor, clasificate       în 1730.101730.4 Alte servicii de finisare a tesaturilor       730.40 Alte servicii de finisare a tesaturilor       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de apretare, uscare, expunere la aburi,       intrare la apa, sanforizare, mercerizare a materialelor       şi articolelor textile, inclusiv a articolelor       de îmbrăcăminte    174 Articole confectionate din textile (cu excepţia               imbracamintei şi lenjeriei de corp)    1740 Articole confectionate din textile (cu excepţia               imbracamintei şi lenjeriei de corp)1740.1 Lenjerie pentru casa       1740.11 Cuverturi, paturi şi pleduri 6301(.2 -.9)       1740.12 Lenjerie de pat 6302(.1 -.3)       1740.13 Lenjerie de masa 6302(.4, .5)       1740.14 Lenjerie de toaleta sau de bucatarie 6302(.6, .9)       1740.15 Perdele, draperii, storuri de interior 6303       1740.16 Alte articole textile pentru mobilier 5805,6304,63081740.2 Articole tehnice confectionate din textile       1740.21 Articole textile pentru ambalat               (saci şi sacose) 6305       1740.22 Prelate, storuri pentru exterior, articole               de camping şi de navigaţie 6306       1740.23 Parasute, părţi şi accesorii ale acestora 8804       1740.24 Saci de dormit şi alte articole similare               pentru dormit 9404(.3, .9)       1740.25 Alte articole confectionate din textile 63071740.9 Servicii de reparaţii ale articolelor               tehnice confectionate din textile       1740.90 Servicii de reparaţii ale articolelor               tehnice confectionate din textile       1740.99 Servicii industriale pentru producerea               articolelor confectionate din textile               (cu excepţia imbracamintei şi lenjeriei               de corp)       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    175 Alte articole textile    1751 Covoare şi mochete1751.1 Covoare şi mochete       1751.11 Covoare din materiale textile, cu fire innodate 5701       1751.12 Covoare şi alte acoperitoare de podea,               din textile tesute 5702       1751.13 Covoare şi alte acoperitoare de podea, plusate 5703       1751.14 Alte covoare şi acoperitoare de podea,               din materiale textile 5704, 57051751.9 Servicii industriale pentru producerea de               covoare şi mochete       1751.99 Servicii industriale pentru producerea de               covoare şi mochete       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile       de aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1752 Sfori, franghii, corzi şi plase1752.1 Sfori, franghii, corzi şi plase       1752.11 Sfori, corzi şi franghii 5607       1752.12 Plase impletite 5608, 56091752.2 Deşeuri şi resturi de franghii       1752.20 Deşeuri şi resturi de franghii 63101752.9 Repararea de franghii şi plase       1752.90 Repararea de franghii şi plase       1752.99 Servicii industriale pentru producerea               de sfori, franghii, corzi şi plase       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1753 Textile netesute şi articole din textile               netesute1753.1 Textile netesute şi articole din textile               netesute       1753.10 Textile netesute şi articole din textile               netesute 56031753.9 Servicii industriale pentru producerea de               textile netesute şi articole din               textile netesute       1753.99 Servicii industriale pentru producerea de               textile netesute şi articole din textile               netesute       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1754 Alte articole textile n.c.a.1754.1 Panglici, dantele şi broderii       1754.11 Articole de pasmanterie şi panglici 5806-5808       1754.12 Tul şi dantele 5804       1754.13 Broderii 58101754.2 Fetru, pasla şi postav       1754.20 Fetru, pasla şi postav 56021754.3 Articole textile tehnice       1754.31 Vata şi articole confectionate din vata 5601       1754.32 Fire şi corzi elastice 5604       1754.33 Fire metalizate 5605       1754.34 Tesaturi din fire metalizate şi articole               din tesaturi metalizate 5809       1754.35 Fire şnuruite şi benzi izolate 5606       1754.36 Tesaturi cord pentru anvelope 5902       1754.37 Tesaturi impregnate, invelite sau acoperite 5901,5903,5907       1754.38 Alte articole textile tehnice 5908-5911       1754.39 Produse textile pentru capitonaj 58111754.9 Servicii industriale pentru producerea               altor articole textile       1754.99 Servicii industriale pentru producerea altor               articole textile       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    176 Metraje obţinute prin tricotare sau crosetare    1760 Metraje obţinute prin tricotare sau crosetare1760.1 Metraje obţinute prin tricotare sau crosetare       1760.11 Velur, plus şi materiale buclate, tricotate               sau crosetate 6001       1760.12 Alte metraje tricotate sau crosetate 6002 - 60061760.9 Servicii industriale pentru producerea               de metraje obţinute prin tricotare sau               crosetare       1760.99 Servicii industriale pentru producerea               de metraje obţinute prin tricotare sau               crosetare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    177 Articole tricotate sau crosetate    1771 Ciorapi, sosete, ciorapi pantalon1771.1 Ciorapi, sosete, ciorapi pantalon       1771.10 Ciorapi, sosete, ciorapi pantalon 61151771.9 Servicii industriale pentru producerea               de ciorapi, sosete, ciorapi pantalon       1771.99 Servicii industriale pentru producerea               de ciorapi, sosete, ciorapi pantalon       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1772 Pulovere, jerseuri, veste şi articole similare               tricotate sau crosetate1772.1 Pulovere, jerseuri, veste şi articole similare               tricotate sau crosetate       1772.10 Pulovere, jerseuri, veste şi articole similare               tricotate sau crosetate 61101772.9 Servicii industriale pentru fabricarea de               pulovere, jerseuri, veste şi articole similare               tricotate sau crosetate       1772.99 Servicii industriale pentru fabricarea de pulovere,               jerseuri, veste şi articole similare tricotate               sau crosetate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    18 Articole de îmbrăcăminte    181 Articole de îmbrăcăminte din piele (cu excepţia               celor din blana) şi inlocuitori de piele    1810 Articole de îmbrăcăminte din piele (cu excepţia               celor din blana) şi inlocuitori de piele1810.1 Confecţii din piele naturala şi din inlocuitori               de piele       1810.10 Confecţii din piele naturala şi din inlocuitori               de piele 4203.11810.9 Servicii industriale pentru producerea de               articole de îmbrăcăminte din piele (cu excepţia               celor din blana) şi inlocuitori de piele       1810.99 Servicii industriale pentru producerea de articole               de îmbrăcăminte din piele (cu excepţia celor din               blana) şi inlocuitori de piele       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    182 Articole de îmbrăcăminte şi lenjerie    1821 Articole de îmbrăcăminte pentru lucru1821.1 Confecţii de lucru pentru bărbaţi şi băieţi       1821.11 Compleuri şi costume de lucru pentru bărbaţi               şi băieţi 6203(.22.1,                                                                 23.1, .29.11,                                                                 .32.1,.33.1,                                                                 .39.11)       1821.12 Salopete şi pantaloni de lucru pentru               bărbaţi şi băieţi 6203                                                                 [.42(.1, .5),                                                                 .43(.11,                                                                 .31), .49(.11,                                                                 .31)]1821.2 Confecţii de lucru pentru femei şi fete       1821.21 Compleuri şi jachete de lucru pentru femei 6204(.22.1,               şi fete .23.1, .29.11,                                                                 .32.1,.33.1,                                                                 .39.11)       1821.22 Salopete şi pantaloni de lucru pentru 6204[.62(.1,               femei şi fete .51), .63(.11,                                                                 .31), .69(.11,                                                                 .31)]1821.3 Alte confecţii de lucru       1821.30 Alte confecţii de lucru 6211(.32.1,                                                                 .33.1, .42.1,1821.9 Servicii industriale pentru producerea de               articole de îmbrăcăminte pentru lucru,               din materiale textile       1821.99 Servicii industriale pentru producerea de               articole de îmbrăcăminte pentru lucru, din               materiale textile       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1822 Articole de îmbrăcăminte, cu excepţia               lenjeriei de corp1822.1 Îmbrăcăminte din materiale tricotate sau               crosetate       1822.11 Paltoane, mantouri, pelerine, canadiene 6101               din materiale tricotate sau crosetate, pentru               bărbaţi şi băieţi       1822.12 Costume, compleuri, sacouri, pantaloni,               salopete şi alte 6103 articole similare din               materiale tricotate sau crosetate, pentru               bărbaţi şi băieţi       1822.13 Paltoane, mantouri, cape, pelerine, canadiene 6102               şi articole similare din materiale tricotate               sau crosetate, pentru femei şi fete       1822.14 Costume taior, compleuri, rochii, fuste, 6104               fuste-pantalon, pantaloni şi articole similare               din materiale tricotate sau crosetate, pentru               femei şi fete1822.2 Articole de îmbrăcăminte din materiale textile,               pentru bărbaţi şi băieţi       1822.21 Paltoane, canadiene, hanorace şi articole 6201               similare, pentru bărbaţi şi băieţi       1822.22 Costume, compleuri pentru bărbaţi şi băieţi 6203[.1, .21,                                                                 .22.8, .23.8,                                                                 .29(.18, .9)]       1822.23 Sacouri pentru bărbaţi şi băieţi 6203[.31,.32                                                                 .9,.33.9, .39                                                                 (.19, .9)]       1822.24 Pantaloni şi articole similare pentru               bărbaţi şi băieţi 6203[.41, .42                                                                 (.3, .59, .9),                                                                 .43(.19, .39,                                                                 .9), .49(.19,                                                                 .39-.9)]1822.3 Îmbrăcăminte din materiale textile, pentru               femei şi fete       1822.31 Paltoane, pelerine, canadiene şi alte articole 6202               similare, pentru femei şi fete       1822.32 Costume taior, compleuri pentru femei şi fete 6204[.1, .21,                                                                 .22.8, .23.8,                                                                 .29(.18, .9)]       1822.33 Jachete pentru femei şi fete 6204[.31, .32                                                                 .9, .33.9,                                                                 .39(.19, .9)]       1822.34 Rochii, fuste şi fuste-pantalon, pentru femei               şi fete 6204(.4, .5)       1822.35 Pantaloni şi articole similare, pentru femei               şi fete 6204[.61, .62                                                                 (.3, .59, .9),                                                                 .63(.18, .39,                                                                 .9), .69(.18,                                                                 .39 -.9)]1822.4 Îmbrăcăminte şi articole textile cu defecte       1822.40 Îmbrăcăminte şi articole textile cu defecte 63091822.9 Servicii industriale pentru producerea               articolelor de îmbrăcăminte (cu               excepţia lenjeriei de corp)       1822.99 Servicii industriale pentru producerea               articolelor de îmbrăcăminte (cu excepţia               lenjeriei de corp)       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1823 Articole de lenjerie de corp1823.1 Lenjerie de corp din materiale tricotate               sau crosetate       1823.11 Camasi şi bluze din materiale tricotate sau               crosetate, pentru bărbaţi şi băieţi 6105       1823.12 Chiloti, indispensabili, camasi de noapte, 6107               pijamale, halate de baie şi de casa şi alte               articole similare din materiale tricotate sau               crosetate, pentru bărbaţi şi băieţi       1823.13 Bluze şi bluze-camasi din materiale tricotate,               pentru femei şi fete 6106       1823.14 Chiloti, bluze de corp, combinezoane, jupoane, 6108               camasi de noapte, pijamale, halate de baie şi               de casa şi alte articole similare, din materiale               tricotate sau crosetate, pentru femei şi fete1823.2 Lenjerie de corp din materiale textile tesute       1823.21 Camasi pentru bărbaţi şi băieţi 6205       1823.22 Alte articole de lenjerie pentru bărbaţi               şi băieţi 6207       1823.23 Bluze şi bluze-camasi pentru femei şi fete 6206       1823.24 Alte articole de lenjerie pentru femei şi fete 6208       1823.25 Sutiene, centuri, corsete şi alte articole               similare 62121823.3 Maieuri şi bluze de corp tricotate       1823.30 Maieuri şi bluze de corp tricotate 61091823.9 Servicii industriale pentru producerea               articolelor de lenjerie de corp       1823.99 Servicii industriale pentru producerea               articolelor de lenjerie de corp       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    1824 Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii, n.c.a1824.1 Alte articole şi accesorii din materiale               tricotate sau crosetate, n.c.a.       1824.11 Îmbrăcăminte pentru sugari, din materiale 6111               tricotate sau crosetate       1824.12 Îmbrăcăminte de sport şi alte articole de 6112, 6114               îmbrăcăminte, din materiale tricotate sau               crosetate       1824.13 Manusi tricotate sau crosetate 6116       1824.14 Accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau               crosetate 61171824.2 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte,               din materiale textile tesute       1824.21 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte 6209               din materiale textile tesute, pentru sugari       1824.22 Îmbrăcăminte pentru sport, din materiale 6211[.1, .2,                textile tesute .31, .32(.3 -                                                                 .9), .33                                                                 (.3-.9), .39,                                                                 .41,.42(.3 -                                                                 .9),.43(.3-.9)                                                                 .49]       1824.23 Accesorii de îmbrăcăminte din materiale 6213-6217               textile tricotate sau crosetate1824.3 Accesorii de îmbrăcăminte din piele               şi îmbrăcăminte       1824.31 Accesorii de îmbrăcăminte din piele 4203(.29, .3,                                                                 .4)       1824.32 Îmbrăcăminte specială (din fetru, din textile 6113, 6210               impregnate, cauciucata, impermeabila, izoterma)1824.4 Articole de acoperit capul       1824.41 Closuri din fetru şi din alte materiale,               pentru palarii 6501, 6502       1824.42 Palarii şi articole din textile pentru               acoperit capul 6503-6505       1824.43 Articole din blana şi piele, pentru acoperit 6506(.92,               capul .99), 65071824.9 Servicii industriale pentru producerea altor               articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.       1824.99 Servicii industriale pentru producerea altor               articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    183 Blanuri şi articole din blana    1830 Blanuri şi articole din blana1830.1 Blanuri şi articole din blana       1830.11 Blanuri tabacite sau apretate 4302       1830.12 Confecţii din blana naturala 4303       1830.13 Blanuri artificiale şi articole din blana               artificiala 43041830.9 Servicii industriale pentru producerea de               blanuri şi articole din blana       1830.99 Servicii industriale pentru producerea de               blanuri şi articole din blana       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    DC PRODUSE ALE INDUSTRIEI PIELARIEI ŞI INCALTAMINTEI    19 Piei şi produse din piele    191 Piei prelucrate    1910 Piei prelucrate1910.1 Piei tabacite, lacuite sau placate       1910.11 Piele velurata 4114.10       1910.12 Piele lacuita, laminata şi metalizata 4114.201910.2 Piei de bovine şi de cabaline       1910.21 Piei de bovine, fără par, întregi 4104(.11.10,                                                                 .11.51,.19.10,                                                                 .19.51,.41.11,                                                                 .41.19,.41.51,                                                                 .49.11,.49.19,                                                                 .49.51),4107                                                                 (.11.11,.11.19,                                                                 .12.11,.12.19,                                                                 .12.91,.19.10)       1910.22 Piei de bovine, fără par, crupoane               şi semicrupoane 4104(. 11.59,                                                                 .19.59,.41.59,                                                                 .49.59),4107                                                                 (.91,.92.10,                                                                 .99.10)       1910.23 Piei de cabaline, fără par 4104(.11.90,                                                                 .19.90,.41.90,                                                                 .49.90),4107                                                                 (.11.90,.12.99,                                                                 .19.90,.92.90,                                                                 .99.90)1910.3 Piei de ovine, caprine şi porcine, fără par       1910.31 Piei de ovine, fără lana 4105, 4112       1910.32 Piei de caprine, fără par 4106.2,4113.1       1910.33 Piei de porcine 4106.3,4113.21910.4 Piei de alte animale şi piei reconstituite       1910.41 Piei prelucrate ale altor animale 4106(.4, .9),                                                                 4113(.3, .9)       1910.42 Piei reconstituite 4115.11910.5 Deşeuri de piele       1910.50 Deşeuri de piele 4115.21910.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               piei prelucrate       1910.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               piei prelucrate               Aceasta subclasa elementara include:               - operaţii elementare din cadrul procesului               de producţie a produselor menţionate, realizate               de către un subcontractant cu materiale aflate               în proprietatea solicitantului sau în contul               solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate               (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă               şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu               materialele necesare pentru aceasta activitate.               Aceasta subclasa elementara nu include:               - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime               de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    192 Articole de voiaj, marochinerie şi harnasament    1920 Articole de voiaj, marochinerie şi harnasament1920.1 Articole de voiaj şi marochinerie       1920.11 Articole de curelarie şi selarie 4201       1920.12 Articole de voiaj şi marochinerie 4202, 9605       1920.13 Curele pentru ceasuri, din piele sau inlocuitori 9113.9       1920.14 Articole tehnice din piele sau inlocuitori 4204, 42051920.9 Servicii industriale pentru producerea de               articole de voiaj, marochinerie şi               harnasament       1920.99 Servicii industriale pentru producerea de               articole de voiaj, marochinerie şi harnasament       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    193 Încălţăminte şi părţi de încălţăminte    1930 Încălţăminte şi părţi de încălţăminte1930.1 Încălţăminte (exclusiv încălţăminte de               sport şi de protecţie)       1930.11 Încălţăminte etansa din cauciuc şi din               materiale plastice 6401.9       1930.12 Încălţăminte din cauciuc şi materiale plastice 6402(.2, .9)       1930.13 Încălţăminte cu fete din piele naturala 6403(.5, .9),                                                                 6405.1       1930.14 Încălţăminte cu fete din materiale textile 6404(.19, .2),                                                                 6405.21930.2 Încălţăminte pentru sport       1930.21 Încălţăminte pentru schi, asamblata 6402.12,                                                                 6403.12       1930.22 Încălţăminte pentru tenis, baschet şi               încălţăminte similară 6404.11       1930.23 Alta încălţăminte pentru sport 6402.19,                                                                 6403.191930.3 Încălţăminte de protecţie şi alta               încălţăminte n.c.a.       1930.31 Încălţăminte de protecţie 6401.1,6402.3,                                                                 6403.4       1930.32 Alta încălţăminte 6403(.2,.3),                                                                 6405.91930.4 Părţi de încălţăminte       1930.40 Părţi de încălţăminte 64061930.9 Servicii industriale pentru producerea de               încălţăminte şi părţi de încălţăminte       1930.99 Servicii industriale pentru producerea de               încălţăminte şi părţi de încălţăminte       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    DD PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI                    (EXCLUSIV PRODUCŢIA DE MOBILA)    20 Produse rezultate din prelucrarea lemnului    201 Produse rezultate din prelucrarea bruta a lemnului    2010 Produse rezultate din prelucrarea bruta a lemnului2010.1 Cherestea       2010.10 Cherestea 4406.1,44072010.2 Profile şi subproduse din lemn       2010.21 Profile din lemn 4409       2010.22 Talas industrial şi făina din lemn 4405       2010.23 Aschii şi particule din lemn 4401.22010.3 Lemn tratat       2010.31 Stâlpi de linie, din lemn impregnat 4403.1       2010.32 Traverse din lemn impregnat 4406.92010.4 Rumegus şi deşeuri din lemn       2010.40 Rumegus şi deşeuri din lemn 4401.32010.9 Servicii de impregnare a lemnului       2010.90 Servicii de impregnare a lemnului       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de impregnare sau tratare chimica a       lemnului cu conservanti sau alte substanţe Aceasta       subclasa elementara include de asemenea:       - uscarea lemnului       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrările de impermeabilizare, clasificate în 4522.20       - serviciile de dezinfecţie şi deratizare în clădiri,       clasificate în 7470.11    202 Panouri şi placaje din lemn    2020 Panouri şi placaje din lemn2020.1 Placaje şi panouri       2020.11 Placaje 4412.1       2020.12 Panel şi panouri 4412(.2, .9)       2020.13 Plăci din aschii de lemn - PAL 4410       2020.14 Plăci fibrolemnoase - PFL 4411       2020.15 Servicii de finisare a panourilor               şi placajelor din lemn       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de lacuire, emailare, aurire şi       vopsire a scandurilor şi panourilor2020.2 Furnire şi lemn densificat       2020.21 Foi pentru furnire 4408       2020.22 Lemn densificat 4413    203 Produse de dulgherie şi tâmplărie din               lemn pentru construcţii    2030 Produse de dulgherie şi tâmplărie din               lemn pentru construcţii2030.1 Produse de dulgherie şi tâmplărie din               lemn pentru construcţii       2030.11 Uşi şi ferestre din lemn şi elemente componente               ale acestora 4418(.1, .2)       2030.12 Elemente pentru pardoseli din lemn, cofraje 4418(.3-.5)               şi sindrila (inclusiv parchet din lemn               stratificat)       2030.13 Elemente de dulgherie şi tâmplărie din               lemn, n.c.a. 4418.92030.2 Construcţii diverse prefabricate din               materiale lemnoase       2030.20 Construcţii diverse prefabricate din               materiale lemnoase 9406.00.12030.9 Lucrări de instalare a elementelor de dulgherie               şi tâmplărie autofabricate şi servicii               industriale pentru produse de dulgherie şi               tâmplărie, din lemn, pentru construcţii       2030.90 Lucrări de instalare a elementelor de               dulgherie şi tâmplărie autofabricate       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de instalare (înălţare) a elementelor       autofabricate (realizate cu mijloace proprii) de       construcţii şi a altor elemente din lemn pentru dulgherie,       precum şi a tamplariei din lemn (ex. uşi, ferestre,       tocuri de uşi şi ferestre, lambriuri, pereţi       despartitori etc.)       - lucrări de ridicare a clădirilor din lemn autofabricate       (realizate cu mijloace proprii)       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de ridicare a clădirilor din lemn cu elemente       prefabricate provenind de la terţi, clasificate în 4521.7       - lucrări de instalare a elementelor de dulgherie şi a       tamplariei din lemn provenind de la terţi, clasificate în 45.       2030.99 Servicii industriale pentru obţinerea de produse       de dulgherie şi tâmplărie, din lemn, pentru construcţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi       pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    204 Ambalaje din lemn    2040 Ambalaje din lemn2040.1 Ambalaje din lemn       2040.11 Paleti, box-paleti şi alte platforme               de încărcare, din lemn 4415.2       2040.12 Lăzi, ladite, butoaie, cuve şi alte               ambalaje din lemn 4415.1,44162040.9 Servicii de reparaţii şi întreţinere               pentru ambalaje din lemn       2040.90 Servicii de reparare şi întreţinere a               containerelor şi paletelor din lemn       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de reparare şi întreţinere a paletelor       şi platformelor de încărcare din lemn, a tamburilor       din lemn pentru cablu, a ambalajelor şi containerelor       de depozitare       2040.99 Servicii industriale pentru producerea               ambalajelor din lemn       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    205 Alte produse din lemn; produse din pluta,               paie şi impletituri    2051 Alte produse din lemn2051.1 Alte produse din lemn       2051.11 Unelte, manere, cozi de unelte şi alte               produse similare 4417       2051.12 Articole din lemn pentru masa şi bucatarie 4419       2051.13 Articole decorative din lemn 4420       2051.14 Alte articole din lemn 4414, 44212051.9 Servicii de reparare şi întreţinere pentru               produse din lemn       2051.90 Servicii de reparare şi întreţinere pentru               produse din lemn       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de reparare şi întreţinere a produselor       din lemn din clasa 2051 Aceasta subclasa elementara       include de asemenea:       - servicii de reparare şi întreţinere a articolelor       cu intarsii din lemn       Aceasta subclasa elementara nu include:       - servicii de reparare şi întreţinere a scaunelor,       clasificate în 3611.90       - servicii de reparare şi întreţinere a altor articole       de mobilier, clasificate în 3614.90       2051.99 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse din lemn       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile       de aprovizionare cu materialele necesare pentru       aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2052 Articole din pluta, paie şi impletituri2052.1 Articole din pluta, paie şi impletituri       2052.11 Pluta naturala simplu prelucrata; deşeuri               de pluta 4501.9, 4502       2052.12 Articole din pluta naturala 4503       2052.13 Semiproduse din pluta aglomerata 4504.1       2052.14 Articole din pluta aglomerata 4504.9       2052.15 Articole impletite şi articole similare               din materiale care pot fi 46 impletite2052.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               articole din pluta, paie şi impletituri       2052.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               articole din pluta, paie şi impletituri       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    DE PRODUSE ALE INDUSTRIEI CELULOZEI ŞI HÂRTIEI;               PRODUSE DIN HÂRTIE; EDITURI ŞI POLIGRAFIE    21 Materiale fibroase celulozice, hârtii,               cartoane şi produse din hârtie    211 Celuloza, hârtie şi carton    2111 Celuloza2111.1 Celuloza (pasta chimica din lemn şi din               alte fibre celulozice)       2111.11 Pasta chimica din lemn, cu dizolvant 4702       2111.12 Pasta chimica din lemn, cu soda sau sulfat 4703       2111.13 Pasta chimica din lemn, cu bisulfit 4704       2111.14 Alte tipuri de pasta 4705,4701,47062111.9 Servicii industriale pentru producerea de               celuloza, paste semichimice, paste mecanice               şi din alte materiale fibrocelulozice       2111.99 Servicii industriale pentru producerea de               celuloza, paste semichimice, paste mecanice               şi din alte materiale fibrocelulozice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2112 Hârtie şi carton2112.1 Hârtie pentru scris, desenat şi tipărit       2112.11 Hârtie pentru ziare 4801,4802                                                                 (.61.10,.62.10,.69.10)       2112.12 Hârtii şi cartoane sub forma de foi sau coli, 4802.1               fabricate manual       2112.13 Hârtie suport 4802(.2 -.4)       2112.14 Hârtie şi cartoane pentru scris, tipărit 4802[.5,.61               şi desenat (.50, .90),                                                                 .62(.50, .90),                                                                 .69(.50, .90)]2112.2 Hârtie pentru scopuri sanitar-gospodăreşti               şi ambalaje       2112.21 Hârtie pentru uz sanitar-gospodăresc               (igienico-sanitare) 4803       2112.22 Hârtie pentru carton ondulat (kraftliner) 4804.1       2112.23 Hârtie de ambalaj rezistent, albita şi nealbita 4804(.2-.5),               (kraft) 4808.2       2112.24 Hârtie pentru caneluri 4805.1       2112.25 Hârtie şi cartoane multistratificate 4805(.21-.29)2112.3 Alta hârtie şi cartoane speciale       2112.30 Alta hârtie şi cartoane speciale 4805(.3 -.9),               (filtru, tigarete, electrotehnice, 4813.9               absorbante, filtrante, cartografice,               suport carton şi heliograf, hârtie sulfit               pentru ambalaje)2112.4 Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie "cristal"               şi hârtie rezistenta la grăsimi       2112.40 Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie "cristal" 4806               şi hârtie rezistenta la grăsimi2112.5 Hârtie şi cartoane prelucrate       2112.51 Hârtie şi cartoane asamblate plan prin colaj 4807       2112.52 Hârtie şi cartoane tehnice creponate, plisate, 4808(.3, .9)               gofrate sau perforate       2112.53 Hârtie stratificata cu caolin sau alte substanţe 4810(.1, .2)               anorganice pentru scriere şi imprimare               (duplex cretat sau necretat)       2112.54 Hârtie şi cartoane kraft stratificate               (legatorie, transformator) 4810(.3, .9)       2112.55 Hârtie pentru copiat (carbon, autocopianta),               în role sau folii 4809       2112.56 Hârtie şi cartoane acoperite (parafinate, 4811(.1-.6)               cerate, impregnate, cretate, colorate)       2112.57 Hârtie şi cartoane decorate 4811.92112.6 Deşeuri reciclabile de hârtie şi carton       2112.60 Deşeuri reciclabile de hârtie şi carton 47072112.9 Servicii industriale pentru producerea               de hârtie şi carton       2112.99 Servicii industriale pentru producerea               de hârtie şi carton       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    212 Produse din hârtie şi carton    2121 Ambalaje din hârtie şi carton2121.1 Carton ondulat şi ambalaje din hârtie               şi carton       2121.11 Carton ondulat 4808.1       2121.12 Confecţii şi ambalaje din hârtie şi carton 4819(.3, .4)               (saci, pungi, mape, cornete)       2121.13 Ambalaje din carton ondulat (cutii) 4819.1       2121.14 Ambalaje pliante din carton neondulat 4819.2       2121.15 Ambalaje şi articole din hârtie şi carton 4819(.5, .6)               pentru magazine şi birotica2121.9 Servicii industriale pentru producerea de               ambalaje din hârtie şi carton       2121.99 Servicii industriale pentru producerea de               ambalaje din hârtie şi carton               Aceasta subclasa elementara include:               - operaţii elementare din cadrul procesului               de producţie a produselor menţionate, realizate               de către un subcontractant cu materiale aflate               în proprietatea solicitantului sau în contul               solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate               (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă               şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu               materialele necesare pentru aceasta activitate.               Aceasta subclasa elementara nu include:               - bunuri din aceeaşi categorie realizate în               întregime de către un subcontractant în folosul               unei terţe părţi.    2122 Articole de uz gospodăresc sau sanitar,               din hârtie sau carton2122.1 Articole de uz gospodăresc sau sanitar,               din hârtie sau carton       2122.11 Articole din hârtie, de uz gospodăresc               sau sanitar 4818(.1-.3)       2122.12 Articole de igiena, din celuloza (inclusiv 4818(.4-.9)               pentru uz medical) şi îmbrăcăminte din hârtie       2122.13 Vesela din hârtie şi carton 4823.62122.9 Servicii industriale pentru articole de uz               gospodăresc sau sanitar, din hârtie sau carton       2122.99 Servicii industriale pentru articole de uz               gospodăresc sau sanitar, din hârtie sau carton       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2123 Articole de papetarie2123.1 Articole de papetarie       2123.11 Hârtii copiative, hârtie calc, hârtie gumata 4816,4823.1               sau adeziva destinate comercializării       2123.12 Articole din hârtie sau carton, pentru               corespondenta 4817       2123.13 Alte articole de papetarie 4823[.90(.12,                                                                 .2)]2123.9 Servicii industriale pentru producerea               articolelor de papetarie       2123.99 Servicii industriale pentru producerea               articolelor de papetarie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2124 Tapet2124.1 Tapet       2124.11 Tapet din hârtie şi hârtie transparenta               pentru ferestre 4814       2124.12 Tapet textil 59052124.9 Servicii industriale pentru producerea de tapet               şi alte materiale de lipit pe pereţi       2124.99 Servicii industriale pentru producerea de tapet               şi alte materiale de lipit pe pereţi       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2125 Alte articole din hârtie şi carton, n.c.a.2125.1 Alte articole din hârtie şi carton       2125.11 Materiale pentru acoperit dusumeaua, pe baza 4815               de hârtie şi carton       2125.12 Etichete 4821       2125.13 Blocuri şi plăci filtrante din pasta de hârtie 4812       2125.14 Alte articole din hârtie, pasta de hârtie sau 4813(.1, .2),               carton 4822, 4823[.2,                                                                 .4,.7,.90(.10,                                                                 .14,.15),.90                                                                 (.3 -.9)]2125.9 Servicii industriale pentru producerea altor               articole din hârtie sau carton       2125.99 Servicii industriale pentru producerea altor               articole din hârtie sau carton       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    22 Edituri, tiparituri şi reproduceri pe suporti    221 Edituri    2211 Cărţi, broşuri şi alte publicaţii2211.1 Broşuri şi foi volante (exclusiv materialele               pentru reclama)       2211.10 Broşuri şi foi volante (exclusiv materialele               pentru reclama) 4901.12211.2 Cărţi tematice; tipărite şi pe suport electronic       2211.21 Cărţi tematice tipărite 4901.99, 4903       2211.22 Cărţi tematice pe suport electronic2211.3 Enciclopedii şi dictionare; tipărite şi pe               suport electronic       2211.31 Enciclopedii şi dictionare; tipărite 4901.91       2211.32 Enciclopedii şi dictionare; pe suport electronic 4905.912211.4 Atlase şi alte lucrări cartografice; tipărite               şi pe suport electronic       2211.41 Atlase şi alte lucrări cartografice tipărite 4905.91       2211.42 Atlase şi alte lucrări cartografice pe suport               electronic2211.5 Harti şi globuri geografice; tipărite şi pe               suport electronic       2211.51 Harti şi globuri geografice tipărite 4905(.1, .99)       2211.52 Harti şi globuri geografice pe suport               electronic2211.6 Vânzarea spaţiului publicitar din cărţi               tipărite sau pe suport electronic       2211.61 Vânzarea spaţiului publicitar din cărţi               tipărite       2211.62 Vânzarea spaţiului publicitar din cărţi               pe suport electronic2211.9 Servicii industriale pentru producerea               de cărţi, broşuri şi alte publicaţii       2211.99 Servicii industriale pentru producerea de cărţi,               broşuri şi alte publicaţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2212 Ziare2212.1 Ziare; tipărite şi pe suport electronic       2212.11 Ziare tipărite 4902.1       2212.12 Ziare pe suport electronic2212.2 Vânzarea spaţiului publicitar din ziare               tipărite sau pe suport electronic       2212.21 Vânzarea spaţiului publicitar din ziare               tipărite       2212.22 Vânzarea spaţiului publicitar din ziare               pe suport electronic2212.9 Servicii industriale pentru producerea               ziarelor       2212.99 Servicii industriale pentru producerea               ziarelor       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2213 Reviste şi periodice2213.1 Reviste şi periodice; tipărite şi pe suport               electronic       2213.11 Reviste şi periodice tipărite 4902.9       2213.12 Reviste şi periodice pe suport electronic2213.2 Vânzarea spaţiului publicitar din reviste               şi periodice tipărite sau pe suport electronic       2213.21 Vânzarea spaţiului publicitar din reviste               şi periodice tipărite       2213.22 Vânzarea spaţiului publicitar din reviste               şi periodice pe suport electronic2213.9 Servicii industriale pentru producerea de               reviste şi periodice       2213.99 Servicii industriale pentru producerea de               reviste şi periodice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2214 Înregistrări sonore pe suporti magnetici               (exclusiv pelicule cinematografice)2214.1 Înregistrări sonore pe suporti magnetici       2214.11 Înregistrări sonore pe discuri 8524(.1, .32,                                                                 .99)       2214.12 Înregistrări sonore pe benzi magnetice 8524(.51, .52)2214.2 Partituri muzicale; tipărite şi pe suport               electronic       2214.21 Partituri muzicale tipărite 4904       2214.22 Partituri muzicale pe suport electronic2214.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               înregistrări sonore       2214.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               înregistrări sonore       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2215 Alte produse editate2215.1 Alte produse editate; tipărite şi pe suport               electronic       2215.11 Cărţi poştale ilustrate; tipărite 4909       2215.12 Cărţi poştale ilustrate; pe suport electronic       2215.13 Reproduceri după opere de arta, fotografii,               gravuri; tipărite 4911.91       2215.14 Reproduceri după opere de arta, fotografii,               gravuri; pe suport electronic       2215.15 Decalcomanii şi calendare tipărite 4908, 4910       2215.16 Decalcomanii şi calendare pe suport               electronic2215.2 Vânzarea spaţiului publicitar de pe cărţi               poştale ilustrate, reproduceri după opere               de arta, gravuri, calendare etc.; tipărite               şi pe suport electronic       2215.21 Vânzarea spaţiului publicitar de pe cărţi               poştale ilustrate, reproduceri după opere               de arta, gravuri, calendare etc.; tipărite       2215.22 Vânzarea spaţiului publicitar de pe cărţi               poştale ilustrate, reproduceri după opere               de arta, gravuri, calendare etc.; pe suport               electronic2215.9 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse editate       2215.99 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse editate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi       pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    222 Tiparituri    2221 Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor               publicaţii periodice2221.1 Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor               publicaţii periodice       2221.10 Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor               publicaţii periodice    2222 Alte produse tipărite n.c.a.2222.1 Alte produse tipărite       2222.11 Produse imprimate fiduciare (bilete de banca, 4907               timbre poştale şi fiscale, cecuri, titluri de               valoare)       2222.12 Imprimate publicitare şi cataloage comerciale 4911.1               (cataloage de mărfuri, pliante turistice, afişe               comerciale)       2222.13 Formulare imprimate (tichete, bilete, formulare 4911.99               administrative)2222.2 Articole de papetarie, şcolare şi comerciale       2222.20 Articole de papetarie, şcolare şi comerciale 48202222.3 Alte lucrări de imprimare       2222.31 Lucrări de imprimare a cărţilor       2222.32 Lucrări de imprimare a altor produse               (cărţi de vizita etc.)       Aceasta subclasa elementara nu include:       - servicii de imprimare a tesaturilor, clasificate       în 1730.30    2223 Lucrări de legatorie şi finisare2223.1 Lucrări de legatorie şi finisare       2223.10 Lucrări de legatorie şi finisare       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de legatorie, pliere, asamblare,       coasere, lipire, colare, inseilare, legare cu       ajutorul adezivilor, tăiere, imprimare cu litere aurite       Aceasta subclasa elementara include de asemenea:       - lucrări de refacere a legatoriei    2224 Lucrări de compozitii tipografice şi               fotogravura2224.1 Servicii pregătitoare pentru tipărire       2224.10 Servicii pregătitoare pentru tipărire       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de compoziţie, culegere, fotoculegere,       introducere a datelor, inclusiv scanare şi recunoaşterea       caracterelor optice, cosmetizare electronică       - lucrări de creare a documentelor, editare pe calculator       şi toate celelalte lucrări de conceptie       - servicii de pregătire a datelor digitale, adică extindere,       selecţie, codificarea de legătură între programe       - servicii de proiectare asistată de calculator,       prelucrare asistată de calculator, procesare electronică       - servicii de paginare digitala       - lucrări de executare a planşelor, inclusiv fixarea       imaginii şi a paginilor cu ilustratii (pentru tipar înalt       şi offset)       - lucrări de fatuire a cilindrilor, pentru gravura       - lucrări de prelucrare executate direct pe placa       (plăci din fotopolimeri)2224.2 Suporti de tipărire       2224.20 Suporti de tipărire şi imprimare (matrite,               planşe, cilindri, clisee) 8442.5    2225 Alte lucrări de tipografie2225.1 Alte lucrări de tipografie       2225.10 Alte lucrări de tipografie       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de realizare a produselor reprografice       - lucrări de realizare a suporturilor de prezentare,       de ex. diapozitive pentru proiectie şi alte forme       digitale de prezentare       - lucrări de design al produselor tipografice, de ex.       schite, planuri, machete       - alte lucrări grafice ca vopsire, scufundare în baie       sau imprimare, copiere în alfabetul braille, perforare,       tipărire în relief, glazurare şi laminare, colare şi       intercalare, creponare    223 Reproducerea înregistrărilor pe suporti    2231 Reproducerea înregistrărilor audio2231.1 Reproducerea înregistrărilor audio       2231.10 Reproducerea înregistrărilor audio       Aceasta subclasa elementara include:       - reproducerea după matrita a discurilor de patefon,       CD-urilor, DVD-urilor şi casetelor cu muzica sau alte       înregistrări audio    2232 Reproducerea înregistrărilor video2232.1 Reproducerea înregistrărilor video       2232.10 Reproducerea înregistrărilor video       Aceasta subclasa elementara include:       - reproducerea după matrita a benzilor video şi       DVD-urilor cu filme şi alte înregistrări video    2233 Reproducerea înregistrărilor informatice2233.1 Reproducerea înregistrărilor informatice       2233.10 Reproducerea înregistrărilor informatice               (reproducerea pentru difuzarea comercială,               plecand de la o înregistrare originala, a               produselor software şi a datelor informatice pe               discuri, diskete, CD-ROM, benzi şi casete)       Aceasta subclasa elementara include:       - reproducerea după matrita a înregistrărilor       informatice pe toate tipurile de discuri şi benzi       DF PRODUSE DE COCSERIE; PRODUSE OBŢINUTE PRIN RAFINAREA               PETROLULUI; COMBUSTIBILI NUCLEARI    23 Produse de cocserie; produse obţinute prin rafinarea               petrolului; combustibili nucleari    231 Produse de cocserie    2310 Produse de cocserie2310.1 Cocs şi semicocs de cărbune, cărbune de retorta       2310.10 Cocs şi semicocs de cărbune, cărbune de retorta 27042310.2 Gudroane şi smoala       2310.20 Gudroane din cărbune, alte gudroane minerale 27062310.9 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor de cocserie       2310.99 Servicii industriale pentru obţinerea produselor               de cocserie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    232 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului    2320 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului2320.1 Produse petroliere rafinate în stare               lichidă       2320.11 Benzine (pentru motoare cu ardere interna, 2710.11(.31 -               inclusiv cele pentru aviatie) .59)       2320.12 Carburanţi de tip benzina pentru motoare               cu reactie 2710.11.7       2320.13 Alte fracţiuni uşoare 2710.11(.1,.2,                                                                 .90)       2320.14 Kerosen 2710.19(.21,                                                                 .25)       2320.15 Motorine 2710.19(.3,                                                                 .4)       2320.16 Alte fracţiuni mijlocii (amestecuri de 2710.19.(.1,               hidrocarburi lichide) .29)       2320.17 Fracţiuni grele brute de pacura cu conţinut 2710.19(.5,               de sulf .6)       2320.18 Uleiuri lubrifiante din petrol şi din minerale 2710.19(.7 -               bituminoase .9)2320.2 Produse petroliere rafinate în stare gazoasa,               exceptând gazul natural       2320.21 Propan şi butan, lichefiate 2711(.12, .13)       2320.22 Alte produse petroliere gazoase (etilenă, 2711(.14, .19,               propilenă, butilena) .29)2320.3 Alte produse petroliere       2320.31 Grăsimi lubrifiante (vaselina, parafina               şi ceara de petrol) 2712       2320.32 Cocs de petrol şi bitumuri de petrol 27132320.4 Deşeuri petroliere       2320.40 Deşeuri petroliere 2710.92320.9 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor petroliere       2320.99 Servicii industriale pentru obţinerea               produselor petroliere       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    233 Combustibili nucleari    2330 Combustibili nucleari2330.1 Elemente radioactive       2330.11 Uraniu natural şi compusii săi 2844.1       2330.12 Uraniu îmbogăţit, plutoniu şi compusii lor 2844.2       2330.13 Uraniu sarac în U235, thoriu şi compusii lor 2844.3       2330.14 Alte elemente şi izotopi radioactivi şi 2844.4               compusii lor; reziduuri radioactive2330.2 Elemente combustibile pentru reactoarele               nucleare       2330.20 Elemente combustibile neiradiate (neuzate) 8401.3               pentru reactoarele nucleare2330.9 Servicii de tratare a deşeurilor nucleare       2330.90 Servicii de tratare a deşeurilor nucleare       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de reprocesare a combustibililor nucleari       sau a deşeurilor nucleare    DG PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE,               FIBRE ŞI FIRE SINTETICE ŞI ARTIFICIALE    24 Produse ale industriei chimice, fibre şi fire               sintetice şi artificiale    241 Produse chimice de baza    2411 Gaze industriale2411.1 Gaze industriale       2411.11 Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen 2804(.1 -.4)       2411.12 Gaze industriale compuse (anhidrida carbonica 2811(.21,.29)               în stare solida sau gazoasa, gaze utilizate               în medicina)       2411.13 Aer lichid şi aer comprimat 2851.00.32411.9 Servicii industriale pentru obţinerea               gazelor industriale       2411.99 Servicii industriale pentru obţinerea               gazelor industriale       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2412 Coloranti, pigmenti şi agenţi tananti2412.1 Opacifianţi şi oxizi minerali       2412.11 Oxizi de zinc şi de titan 2817, 2823       2412.12 Pigmenti minerali cu crom, mangan, plumb 2819, 2820,               şi cobalt 2824, 2825.5       2412.13 Alţi pigmenti şi oxizi minerali 2821, 2822,                                                                 2825(.2 -.4,                                                                 .6 -.9)2412.2 Substanţe colorante şi tananti       2412.21 Coloranti de sinteza 3204, 3205       2412.22 Produse tanante şi vopsele vegetale 3201, 3203       2412.23 Substanţe tanante chimice 3202       2412.24 Materiale colorante anorganice sintetizate 32062412.9 Servicii industriale pentru producerea de               coloranti, pigmenti şi agenţi tananti       2412.99 Servicii industriale pentru producerea de               coloranti, pigmenti şi agenţi tananti       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2413 Produse chimice anorganice de baza2413.1 Elemente chimice, acizi şi baze minerale       2413.11 Elemente chimice nemetalice (halogeni, sulf 2801-2803,               sublimat, precipitat, coloidal; carbon, negru 2804(.5 -.9)               de fum de orice origine, bariu, telur, siliciu,               fosfor, arsen, seleniu)       2413.12 Compuşi nemetalici (halogenuri şi oxihalogenuri 2812, 2813               de metaloizi, sulfuri nemetalice de carbon               şi fosfor)       2413.13 Elemente chimice metalice (metale alcaline sau 2805               alcalino-pamantoase; metale din pamanturi rare,               ytriu, scandiu, amestecate sau aliate; mercur               şi amalgamuri de metale nepretioase)       2413.14 Anhidride şi acizi minerali (acid clorhidric, 2806, 2807,               monoclor-sulfuric şi florhidric, acid sulfuros, 2809, 2810,               sulfuric, oleum, oxizi de sulf, 2811(.1, .22,               acid fosfatic sau fosforos şi oxizi de fosfor, .23)               oxizi şi acizi anorganici diversi)       2413.15 Oxizi, hidroxizi şi baze minerale (hidroxid 2815, 2816,               de sodiu -soda caustica, hidroxid de potasiu, 2818.3, 2825.1               oxizi, hidroxizi, peroxizi de magneziu,               strontiu şi bariu, peroxizi de sodiu şi de               potasiu, hidroxid de aluminiu, hidrazina,               hidroxilamina şi sarurile lor anorganice)2413.2 Saruri metalice halogenate       2413.21 Halogenuri metalice (floruri de amoniu, de 2826, 2827               sodiu, de aluminiu şi de alte metale; (.2 -.6)               fluorosilicati de sodiu şi de potasiu,               hexafluoroaluminat de sodiu şi alte saruri               florurate; cloruri de amoniu, de calciu, de               magneziu sau din alte metale; oxicloruri şi               hidroxicloruri, bromuri, ioduri, oxibromuri               şi oxiioduri)       2413.22 Saruri ale halogen-oxiacizilor (hipocloriti, 2828, 2829               clorati, perclorati, bromati şi perbromati,               iodati şi periodati)2413.3 Saruri metalice ale sulfului, fosforului,               azotului şi carbonului       2413.31 Saruri metalice ale sulfului (sulfuri şi 2830-2833               polisulfuri metalice; ditioniti, sulfoxilaţi,               sulfiti, tiosulfati şi sulfati, alaun şi               persulfati metalici)       2413.32 Saruri metalice ale fosforului şi azotului 2834.29, 2835               (fosfati, hipofosfati şi fosfiti; nitriti               şi nitrati)       2413.33 Carbonati şi percarbonaţi 2836(.2 -.9)2413.4 Alte saruri metalice; apa distilata       2413.41 Alte saruri metalice (aluminati, cromati, 2841, 2843               bicromati şi percromati, manganiti, manganati,               permanganati, molibdati etc.; saruri de aur               şi argint; metale preţioase în stare coloidala               sau sub forma de amalgam)       2413.42 Apa distilata demineralizata sau deionizata 2851.00(.1,.9)               pentru uz industrial sau gospodăresc; alţi               compuşi anorganici n.c.a.2413.5 Alte produse chimice anorganice de baza       2413.51 Compuşi izotopici ai elementelor uşoare 2845               apa grea, compuşi de deuteriu şi tritiu şi               izotopi asemanatori)       2413.52 Saruri speciale şi peroxisaruri (cianuri, 2837-2840,               oxicianuri şi cianuri complexe, fulminati, 2842               cianati şi thiocianati, silicati, borati               şi perboraţi)       2413.53 Peroxid de hidrogen (apa oxigenata) 2847       2413.54 Fosfuri, carburi, hidruri, nitruri, azoturi,               siliciuri şi boruri 2848-2850       2413.55 Compuşi ai metalelor de pamanturi rare               (cerium, etc.) 2846       2413.56 Sulf rafinat 2503.00.9       2413.57 Cenusa de pirita 2601.2       2413.58 Cuart piezoelectric şi pietre sintetice               neprelucrate 7104(. 1, .2)2413.9 Servicii industriale pentru obţinerea               de produse chimice anorganice de baza       2413.99 Servicii industriale pentru obţinerea               de substanţe anorganice de baza       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2414 Produse chimice organice de baza2414.1 Hidrocarburi şi derivatii lor halogenati,               sulfonati, nitrati sau nitrozati       2414.11 Hidrocarburi aciclice, saturate şi nesaturate 2901       2414.12 Hidrocarburi ciclice, saturate şi nesaturate 2902       2414.13 Derivati clorurati ai hidrocarburilor aciclice, 2903(.1, .2)               saturate şi nesaturate       2414.14 Derivati sulfonati, nitrati sau nitrozati ai               hidrocarburilor 2904       2414.15 Alţi derivati halogenati ai hidrocarburilor 2903(.3-.6)2414.2 Combinatii hidroxilice şi derivati       2414.21 Alcooli grasi industriali 3823.7       2414.22 Monoalcooli aciclici (cu excepţia etanolului)               şi derivatii lor 2905(.1,.2)       2414.23 Alţi alcooli de sinteza şi derivatii lor 2905(.3, .41                                                                 -.44,.49,.5),                                                                 2906       2414.24 Fenoli şi derivatii lor 2907, 29082414.3 Combinatii carboxilice şi derivatii lor       2414.31 Acizi grasi industriali (acid stearic,               oleic,acizi grasi şi uleiuri 3823.1               acide de rafinare)       2414.32 Combinatii monocarboxilice aciclice saturate               şi derivatii lor 2915       2414.33 Alte combinatii monocarboxilice şi derivatii lor 2916, 2917                                                                 (.1-.2)       2414.34 Alte combinatii carboxilice şi derivatii lor 2917.3, 2918                                                                 (.1,.29,.3,.9)2414.4 Compuşi organici cu funcţiuni azotate       2414.41 Compuşi ciclici şi aciclici aminati (mono 2921               şi poliamine aciclice şi ciclice, sarurile               şi derivatii lor)       2414.42 Compuşi aminati cu funcţiuni oxigenate 2922(.1-.3,               (aminoalcooli, aminofenoli, aminoaldehide, .43,.44,.49,               aminocetone), sarurile lor şi esterii .5)               corespunzatori       2414.43 Compuşi cu funcţiuni carboxiimide sau 2924.21, 2925,               amine şi cu funcţiuni nitril 2926       2414.44 Alţi compuşi organici cu funcţiuni azotate 2927, 2928,               (compuşi azoici, diazoici sau azoxici, 2929               derivati organici de hidrazina şi               hidroxilamina, izocianati etc.)2414.5 Compuşi organo-anorganici, heterociclici               şi esteri ai acizilor anorganici       2414.51 Tiocompuşi organici (xantati, tiocarbonaţi, 2930, 2931               metionina); compuşi organo-anorganici diversi       2414.52 Compuşi heterociclici n.c.a.; acizi nucleici 2932(.1,.21,               şi sarurile lor .9), 2933                                                                 (.29, .3, .4,                                                                 .61, .7, .9),                                                                 2934(.1,.2,.9)       2414.53 Esteri de acizi anorganici şi sarurile lor; 2919, 2920               derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati               sau nitrozati2414.6 Compuşi organici cu funcţiuni oxigenate, n.c.a.       2414.61 Aldehide şi derivati (aldehide aciclice, 2912, 2913               ciclice, polimeri ciclici ai aldehidelor;               derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau               nitrozati ai acestora)       2414.62 Cetone, chinone şi derivati halogenati, 2914               sulfonati, nitrati sau nitrozati ai acestora       2414.63 Eteri, peroxizi organici şi diverse produse 2909-2911               cu funcţiuni oxigenate (eteri, eteri alcooli,               peroxizi, epoxizi şi epoxi-alcooli, acetali,               semiacetali şi derivatii lor)       2414.64 Compuşi organici diversi (enzime, cheaguri etc.) 2942, 35072414.7 Derivati organici cu origine specifică       2414.71 Derivati organici ai produselor rasinoase 3802.9, 3803,               şi vegetale (rasini lichide, esente de 3805-3807               terebentina, ulei de pin, colofoniu, rasini               de esteri, gudron de lemn, uleiuri din gudron               de lemn, ulei de tal, cărbune de origine               animala)       2414.72 Cărbune de lemn (inclusiv mangal de bocsa) 4402       2414.73 Derivati organici de la distilarea gudroanelor 2707, 27082414.8 Lesii reziduale rezultate din fabricarea               pastei de celuloza       2414.80 Lesii reziduale rezultate din fabricarea               pastei de celuloza 38042414.9 Servicii industriale pentru obţinerea               de produse chimice organice de baza       2414.99 Servicii industriale pentru obţinerea               de produse chimice organice de baza       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2415 Produse azotoase şi îngrăşăminte2415.1 Acid azotic şi amoniac       2415.10 Acid azotic şi amoniac (acid azotic şi 2808, 2814               sulfonitric, amoniac şi oxizi de azot)2415.2 Compuşi nitrati       2415.20 Compuşi nitrati (cloruri, polifosfati şi 2827.1, 2834                                                                 (.1, .21),               carbonati de amoniu, nitriti şi nitrati               de potasiu) 2836.12415.3 Îngrăşăminte azotoase       2415.30 Îngrăşăminte azotoase (uree, azotat şi 3102(.1-.4,               sulfat de amoniu, carbonat de calciu, .6, .7-.9)               cianamida de calciu etc.)2415.4 Îngrăşăminte fosfatice       2415.40 Îngrăşăminte fosfatice (superfosfati şi               zguri de la defosforizare) 31032415.5 Îngrăşăminte potasice       2415.50 Îngrăşăminte potasice (clorura şi sulfat               de potasiu) 3104(.2 - .9)2415.6 Îngrăşăminte de origine animala sau vegetala       2415.60 Îngrăşăminte de origine animala sau vegetala 31012415.7 Azotat de sodiu       2415.70 Azotat de sodiu 3102.52415.8 Îngrăşăminte compuse şi complexe       2415.80 Îngrăşăminte compuse şi complexe 3105               (îngrăşăminte binare sau ternare conţinând               cele trei elemente fertilizante (N, P, K)               şi alte elemente chimice)2415.9 Servicii industriale pentru obţinerea de produse               azotoase şi îngrăşăminte       2415.99 Servicii industriale pentru obţinerea de produse               azotoase şi îngrăşăminte       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2416 Materiale plastice în forma primara (produse               sub forma primara sau sub forma de amestecuri               preparate pentru transformare)2416.1 Polietilena       2416.10 Polietilena cu înaltă şi joasa densitate şi 3901               copolimeri cu acetat de vinii2416.2 Polistiren       2416.20 Polistiren expandabil sau nu şi copolimeri 3903               de stiren-acrilonitril şi acrilonitril-               butadien-stiren2416.3 Policlorura de vinii       2416.30 Policlorura de vinii (P.V.C. şi copolimeri               cu acetat de vinii etc.) 39042416.4 Polimeri diversi       2416.40 Polimeri diversi (rasini epoxidice şi               alchidice, poliacetali, 3907               polieteri, poliesteri şi policarbonati)2416.5 Alte materiale plastice de baza       2416.51 Polipropilena şi alte poliolefine şi               copolimeri de propilenă 3902       2416.52 Poliacetat de vinii, alcooli şi esteri               polivinilici 3905       2416.53 Polimeri acrilici şi metacrilici 3906       2416.54 Poliamide 3908       2416.55 Rasini ureice şi melaminice 3909(.1, .2)       2416.56 Rasini fenolice şi poliuretani; alte               rasini aminice 3909(.3-.5)       2416.57 Siliconi sub forma primara 3910       2416.58 Rasini termoplastice (rasini de petrol, 3911- 3914               cumaronice, indenice, cumaronice-indenice,               acetat şi azotat de celuloza, colodiu şi alţi               derivati celulozici, polimeri naturali,               schimbatori de ioni pe bază de polimeri)2416.6 Deşeuri (bavuri) din material plastic       2416.60 Deşeuri (bavuri) din material plastic 39152416.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               materiale plastice în forma primara       2416.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               materiale plastice în forma primara       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2417 Cauciuc sintetic în forme primare2417.1 Cauciuc sintetic în forme primare       2417.10 Cauciuc stiren-butadienic (SBR), 4002               stiren-butadien-carboxilic (XSBR) inclusiv               latexurile, cauciuc butadienic (BR),               clorobutadienic (CR), acrilonitril-butadienic               (NBR), izoprenic (IR), elastomeri de sinteza,               amestecurile lor şi latexuri2417.9 Servicii industriale pentru obţinerea de cauciuc               sintetic în forme primare       2417.99 Servicii industriale pentru obţinerea de cauciuc               sintetic în forme primare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    242 Pesticide şi alte produse agrochimice    2420 Pesticide şi alte produse agrochimice2420.1 Pesticide şi alte produse agrochimice       2420.11 Insecticide de uz agricol şi gospodăresc 3808.1       2420.12 Erbicide de uz agricol şi gospodăresc 3808.30(.1,.2)       2420.13 Inhibitori de germinare, biostimulatori 3808.30(.3,.9)       2420.14 Dezinfectanti 3808.4       2420.15 Fungicide şi produse fitosanitare diverse 3808(.2, .9)2420.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               pesticide şi alte produse agrochimice       2420.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               pesticide şi alte produse agrochimice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    243 Vopsele şi lacuri, cerneluri tipografice şi masticuri    2430 Vopsele şi lacuri, cerneluri tipografice               şi masticuri2430.1 Vopsele şi lacuri       2430.11 Vopsele şi lacuri în mediu apos (pe baza 3209               de polimeri acrilici sau vinilici, în               emulsie sau în dispersie)       2430.12 Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri 3208               sintetici dispersati în mediu neapos2430.2 Alte preparate colorante       2430.21 Culori preparate şi compozitii vitrifiabile 3207               (pigmenti opacifianţi, angobe, lichide de               lustruire)       2430.22 Preparate şi adjuvanti diversi (culori speciale 3210-3212,               şi pigmenti pentru piele, solventi şi decapanti 3214, 3814               pentru lacuri şi vopsele, sicativi preparati,               folii metalice pentru marcaj, masticuri pentru               geamuri, grunduri)       2430.23 Culori pentru pictura artistică 3213       2430.24 Cerneluri negre sau colorate pentru imprimerie 3215.12430.9 Servicii industriale pentru obţinerea de vopsele               şi lacuri       2430.99 Servicii industriale pentru obţinerea de vopsele               şi lacuri       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    244 Medicamente şi produse farmaceutice    2441 Produse farmaceutice de baza2441.1 Acid salicilic şi derivatii săi       2441.10 Acid salicilic şi derivatii săi 2918(.21-.23)2441.2 Substanţe active azotate       2441.20 Substanţe active azotate (aminoacizi -lizina, 2922(.41,.42),               acid glutamic etc.) şi sarurile lor; 2923,               fosfoaminolipide (colina, lecitina); 2924(.1, .23,               amide ciclice şi aciclice şi derivatii lor .24, .29)2441.3 Compuşi heterociclici şi sulfamide       2441.31 Compuşi heterociclici (fenazone, pirozoli, 2932.29, 2933               oxazoli, pirimidine, hidantoine, barbiturice, (.1, .21, .5,               piperazine, triazine, fenotiazine, lactone) .69), 2934.3       2441.32 Sulfamide (sulfonamide şi alte amide de uz               farmaceutic) 29352441.4 Zaharuri chimic pure       2441.40 Zaharuri chimic pure, cu excepţia zaharozei, 2940               glucozei şi lactozei; eteri, esteri şi               sarurile zaharurilor chimic pure2441.5 Vitamine, hormoni, alcaloizi şi antibiotice       2441.51 Vitamine naturale şi de sinteza; provitamine 2936               naturale şi concentrate       2441.52 Hormoni naturali şi de sinteza (insulina, 2937               cortizon, hormoni cortico-suprarenali,               estrogeni şi progestogeni)       2441.53 Alcaloizi naturali şi de sinteza (derivati 2938, 2939               de opium, chinina, cafeina, nicotina,               efedrina, morfina), glicozide şi derivati       2441.54 Antibiotice (penicilina, streptomicina, 2941               tetraciclina etc.) şi sarurile lor2441.6 Produse opoterapeutice       2441.60 Produse opoterapeutice (glande şi extracte 3001, 3002.9               de glande, secretii, heparina şi sarurile               acesteia, alte substanţe de origine umană               sau animala preparate, pentru utilizări               terapeutice sau profilactice)2441.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse farmaceutice de baza       2441.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse farmaceutice de baza       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2442 Preparate farmaceutice2442.1 Medicamente de uz uman sau veterinar,               condiţionate sau nu, pentru vânzarea cu               amănuntul       2442.11 Medicamente pe bază de antibiotice 3003(.1, .2),                                                                 3004.(.1, .2)       2442.12 Medicamente pe bază de hormoni 3003.3,3004.3       2442.13 Medicamente pe bază de alcaloizi, 3003(.4, .9),               vitamine şi alte principii active 3004(.4 -.9)2442.2 Produse farmaceutice diverse       2442.21 Seruri şi vaccinuri de uz uman şi 3002(.1-.3)               veterinar; sânge şi preparate din sânge uman       2442.22 Contraceptive chimice (preparate 3006.6               contraceptive pe bază de hormoni sau               de spermicide)       2442.23 Reactivi de laborator (reactivi de analize 3006               medicale, pentru diagnostic sau opacifianţi, (.2 -.4,.7)               cimenturi şi alte produse pentru obturatii               dentare)       2442.24 Pansamente şi catguturi (pansamente, vata, 3005, 3006               plasture şi articole similare de uz medical, (.1, .5)               catgut, materiale de sutura sterilizate,               hemostatice resorbabile, truse şi cutii               complete de farmacie pentru prim ajutor)       2442.25 Deşeuri de preparate farmaceutice 3006.82442.9 Servicii industriale pentru obţinerea               de preparate farmaceutice       2442.99 Servicii industriale pentru obţinerea               de preparate farmaceutice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    245 Sapunuri, detergenti şi produse de întreţinere,               cosmetice şi produse de parfumerie    2451 Sapunuri, detergenti şi produse de întreţinere2451.1 Glicerina       2451.10 Glicerina bruta sau purificata,               inclusiv cea sintetizata 1520, 2905.452451.2 Agenţi tensio-activi       2451.20 Agenţi de suprafaţa, anionici, cationici,               neionici sau amfoteri 3402.12451.3 Sapunuri şi produse de întreţinere       2451.31 Sapunuri de toaleta şi de parfumerie, 3401               de menaj, sapunuri industriale şi articole               impregnate cu sapun       2451.32 Produse pentru curăţire (pentru spalatul 3402(.2, .9)               lenjeriei, veselei, podelei, pereţilor,               de uz industrial sau menajer), condiţionate               sau nu pentru vânzarea cu amănuntul2451.4 Produse de întreţinere menajera       2451.41 Dezodorizante menajere (preparate pentru 3307.4               dezodorizarea şi parfumarea încăperilor;               preparate odorifiante pentru ceremonii               religioase)       2451.42 Ceara artificiala (de lignit, de polietilen               glicol etc.) 3404       2451.43 Produse pentru lustruit, creme pentru 3405(.1-.3,.9)               încălţăminte, mobila, parchet, caroserii,               metal şi articole impregnate cu aceste produse       2451.44 Produse pentru curatat (paste şi praf de 3405.4               curatat, precum şi alte preparate similare)2451.9 Servicii industriale pentru producerea de               sapunuri, detergenti şi produse de               întreţinere       2451.99 Servicii industriale pentru producerea de               sapunuri, detergenti şi produse de întreţinere       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile       de aprovizionare cu materialele necesare pentru       aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2452 Parfumuri şi produse de toaleta2452.1 Parfumuri şi produse de toaleta       2452.11 Parfumuri şi apa de toaleta 3303       2452.12 Produse de machiaj pentru buze şi ochi 3304(.1, .2)       2452.13 Produse pentru manichiura şi pedichiura 3304.3       2452.14 Pudre, farduri, fond de ten 3304.91       2452.15 Produse pentru îngrijirea pielii 3304.99       2452.16 Produse pentru îngrijirea parului 3305(.1 -.3)       2452.17 Alte produse capilare 3305.9       2452.18 Produse pentru igiena bucala şi dentara 3306       2452.19 Alte produse de toaleta şi de igiena 3307(.1-.3,.9)2452.9 Servicii industriale pentru producerea de               parfumuri şi produse de toaleta       2452.99 Servicii industriale pentru producerea de               parfumuri şi produse de toaleta       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    246 Alte produse chimice    2461 Explozivi2461.1 Explozivi       2461.11 Pulberi şi explozivi (pulberi propulsive 3601, 3602               pentru vânătoare, război şi minerit;               explozivi preparati)       2461.12 Accesorii pentru explozivi (fitile detonante, 3603               capse de percutie, sigurante fuzibile,               aprinzatoare, detonatoare electrice)       2461.13 Artificii (focuri de artificii, petarde etc.) 3604.1       2461.14 Articole pirotehnice diverse (rachete contra 3604.9               grindinei, jocuri etc.)2461.9 Servicii industriale pentru producerea               explozivilor       2461.99 Servicii industriale pentru producerea               explozivilor       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2462 Cleiuri şi gelatine2462.1 Cleiuri şi gelatine       2462.10 Cleiuri şi gelatine 3501.90, 3502                                                                 (.2, .9),3503,                                                                 3505.2, 35062462.9 Servicii industriale pentru producerea               de cleiuri şi gelatine       2462.99 Servicii industriale pentru producerea               de cleiuri şi gelatine       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile       de aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2463 Uleiuri esenţiale2463.1 Uleiuri esenţiale       2463.10 Uleiuri esenţiale (de citrice, tei, iasomie, 3301, 3302               levantica, menta etc.; uleiuri esenţiale               deterpenizate, ape distilate aromate; amestecuri               de uleiuri esenţiale)2463.9 Servicii industriale pentru producerea               uleiurilor esenţiale       2463.99 Servicii industriale pentru producerea               uleiurilor esenţiale       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2464 Produse chimice de uz fotografic2464.1 Produse chimice de uz fotografic       2464.11 Plăci, pelicule, filme şi suprafeţe sensibile 3701-3703       2464.12 Preparate chimice pentru utilizări fotografice 37072464.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse chimice de uz fotografic       2464.99 Servicii industriale pentru obţinerea de produse               chimice de uz fotografic       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2465 Suporti destinaţi înregistrărilor2465.1 Suporti destinaţi înregistrărilor       2465.10 Suporti destinaţi înregistrărilor, cu excepţia 8523               peliculei cinematografice (benzi, casete,               discuri şi alţi suporti magnetici)2465.9 Servicii industriale pentru producerea               suportilor destinaţi înregistrărilor       2465.99 Servicii industriale pentru producerea suportilor               destinaţi înregistrărilor       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2466 Alte produse chimice n.c.a.2466.1 Uleiuri şi grăsimi modificate chimic       2466.10 Uleiuri şi grăsimi modificate chimic 15182466.2 Cerneluri de scris şi de desen       2466.20 Cerneluri de scris şi de desen 3215.92466.3 Preparate lubrifiante speciale şi produse               pentru automobile       2466.31 Preparate lubrifiante speciale (preparate 3403               lubrifiante pentru maşini, motoare sau pentru               tratarea textilelor şi pieilor)       2466.32 Aditivi pentru lubrifianţi şi pentru carburanţi 3811       2466.33 Lichide pentru transmisii hidraulice şi 3819, 3820               pentru frana; preparate antigel şi lichide               pentru degivrare2466.4 Produse chimice diverse de uz industrial       2466.41 Substanţe peptidice (peptone, substanţe 3504               peptidice şi derivate, cu excepţia celor               alimentare)       2466.42 Produse auxiliare de uz sanitar (medii 3407, 3813,               de cultura şi reactivi de laborator n.c.a., 3821, 3822               preparate stomatologice, pasta de modelat,               preparate şi incarcaturi pentru extinctoare)       2466.43 Produse chimice pentru industria electronică 3818       2466.44 Cărbune activ şi substanţe minerale activate 3802.1               (deshidratanti, absorbanti, decoloranti)       2466.45 Produse pentru industria textila, pielarie 3809               şi hârtie (agenţi de apretare, de finisare,               de mordansare sau de fixare; produse diverse               pentru industria pielariei şi hârtiei)       2466.46 Produse pentru metalurgie, mecanică şi chimie 3810, 3812,               (decapanti, paste şi pulberi pentru sudura; 3815, 3817               preparate pentru electrozi, catalizatori,               acceleratori sau initiatori de reactie,               acceleratori de vulcanizare, antioxidanti,               stabilizatori şi plastifianti pentru cauciuc               şi mase plastice; alchilbenzeni şi               alchilnaftaleni)       2466.47 Produse chimice industriale diverse 3824(.1-.4,.6)       2466.48 Alte produse chimice industriale (schimbatori 3824(.7, .9)               de ioni, preparate ignifuge şi hidrofuge)       2466.49 Produse reziduale ale industriei chimice sau 3825(.3 -.9)               ale industriilor conexe, nedenumite şi               necuprinse în altă parte2466.9 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse chimice       2466.99 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse chimice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    247 Fibre şi fire sintetice şi artificiale    2470 Fibre şi fire sintetice şi artificiale2470.1 Fibre şi fire sintetice       2470.11 Fibre şi cabluri sintetice (cabluri din 5501, 5503               materiale textile sintetice pentru cracare;               fibre din materiale textile sintetice               pentru umpluturi)       2470.12 Fire sintetice de înaltă rezistenta (utilizate 5402(.1,.2)               pentru armături pneumatice; monofilamente de               înaltă rezistenta)       2470.13 Alte fire din filamente sintetice (fire din 5402(.3-.5)               filamente sintetice rasucite, monofilamente               sintetice)       2470.14 Monofilamente şi lame din materiale sintetice 54042470.2 Fibre şi fire artificiale       2470.21 Fire şi cabluri artificiale (cabluri din 5502, 5504               materiale artificiale, fibre din materiale               textile artificiale pentru umpluturi)       2470.22 Fire artificiale de înaltă rezistenta 5403.1       2470.23 Alte fire din filamente artificiale 5403(.2-.3)       2470.24 Monofilamente artificiale 54052470.3 Deşeuri de fibre artificiale sau sintetice       2470.30 Deşeuri de fibre artificiale sau sintetice 55052470.9 Servicii industriale pentru producerea de               fibre şi fire artificiale şi sintetice       2470.99 Servicii industriale pentru producerea de               fibre şi fire artificiale şi sintetice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    DH PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI                         ŞI A MASELOR PLASTICE    25 Produse din cauciuc şi mase plastice    251 Produse din cauciuc    2511 Anvelope şi camere de aer (exclusiv               anvelope resapate)2511.1 Anvelope şi camere de aer (exclusiv               anvelope resapate)       2511.11 Anvelope pentru autoturisme (anvelope 4011.1               pentru maşini de curse şi vehicule               utilitare uşoare)       2511.12 Anvelope pentru biciclete şi motociclete 4011 (.4, .5)       2511.13 Anvelope pentru camioane, autocare şi avioane 4011(.2, .3)       2511.14 Anvelope pentru tractoare 4011(.6, .9)       2511.15 Camere de aer şi bandaje (camere de aer 4012.9, 4013               pentru biciclete şi alte vehicule,               flapsuri şi bandaje)       2511.16 Profile pentru resapare 4006.12511.2 Anvelope uzate       2511.20 Anvelope uzate 4012.22511.9 Servicii industriale pentru producerea de               anvelope şi camere de aer       2511.99 Servicii industriale pentru producerea de               anvelope şi camere de aer       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2512 Anvelope resapate2512.1 Anvelope resapate       2512.10 Anvelope resapate 4012.12512.9 Servicii industriale pentru producerea               de anvelope resapate       2512.99 Servicii industriale pentru producerea               de anvelope resapate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2513 Alte produse din cauciuc2513.1 Cauciuc regenerat       2513.10 Cauciuc regenerat (sub forma primara sau 4003               în plăci, foi sau benzi)2513.2 Semiproduse din cauciuc       2513.20 Semiproduse din cauciuc (plăci, foi, benzi 4005, 4006.9,               din cauciuc vulcanizat sau nu, profile, 4007, 4008               baghete etc., cauciuc amestecat cu negru               de fum sau siliciu)2513.3 Tuburi şi furtunuri de cauciuc       2513.30 Tuburi şi furtunuri de cauciuc 40092513.4 Curele de transmisie din cauciuc       2513.40 Curele de transmisie din cauciuc 4010               (inclusiv benzi transportoare)2513.5 Tesaturi cauciucate       2513.50 Tesaturi cauciucate (benzi adezive,               corzi elastice etc.) 59062513.6 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte               din cauciuc (inclusiv manusi)       2513.60 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte 4015               din cauciuc (inclusiv manusi)2513.7 Articole diverse din cauciuc       2513.71 Articole de igiena şi de farmacie, din 4014               cauciuc (inclusiv tetine)       2513.72 Covoare şi presuri din cauciuc 4016.91       2513.73 Alte articole din cauciuc (garnituri şi 4016(.1, .92-               rondele din cauciuc, fire, busoane, gume .99), 4017               din cauciuc, articole gonflabile); produse               diverse din ebonita2513.8 Deşeuri din cauciuc       2513.80 Deşeuri din cauciuc (deşeuri, resturi şi 4004               bavuri din cauciuc, inclusiv sub forma de               pulbere sau granule)2513.9 Servicii de reparare şi întreţinere pentru               produse din cauciuc (exclusiv anvelope)       2513.90 Servicii de reparare şi întreţinere pentru               produse din cauciuc (exclusiv anvelope)       Aceasta subclasa elementara include:       - servicii de reparare şi întreţinere a produselor       din clasa 2513 (exclusiv anvelope), de exemplu a       tuburilor, tevilor şi a furtunurilor din cauciuc       vulcanizat, altul decât ebonita, a benzilor       transportoare sau de transmisie din cauciuc vulcanizat,       a compensatoarelor de dilatatie pentru conducte, fabricate       din cauciuc vulcanizat altul decât ebonita, a conexiunilor       cauciuc - metal din cauciuc vulcanizat altul decât ebonita       Aceasta subclasa elementara nu include:       - repararea şi întreţinerea cauciucurilor pentru       autovehicule, clasificate în 5020.13 sau 5020.21       2513.99 Servicii industriale pentru obţinerea produselor               din cauciuc       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    252 Produse din material plastic    2521 Plăci, folii, tuburi şi profile din material plastic2521.1 Profile din material plastic       2521.10 Profile din material plastic 39162521.2 Tuburi şi furtunuri din material plastic       2521.21 Tuburi şi furtunuri rigide, din material               plastic 3917(.1, .2)       2521.22 Tuburi şi furtunuri flexibile, din material               plastic 3917(.3 -.4)2521.3 Plăci, folii şi filme, din material plastic       2521.30 Plăci, folii şi filme, din material plastic 39202521.4 Plăci, folii şi filme, din material plastic               celular sau intarit       2521.41 Plăci, folii şi filme, din material plastic               celular 3921.1       2521.42 Plăci, folii şi filme din material plastic               intarit sau stratificat 3921.92521.9 Servicii de reparaţii, întreţinere şi               instalare pentru plăci, folii, tuburi şi               profile din material plastic, inclusiv servicii               de montare a conductelor pentru instalaţii               industriale       2521.91 Servicii de instalare pentru plăci, folii,               tuburi şi profile din material plastic,               inclusiv servicii de montare a conductelor               pentru instalaţii industriale       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea tuburilor, tevilor şi furtunurilor din       material plastic       - instalarea sistemelor de ţevi din întreprinderile       industriale       2521.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru               plăci, folii, tuburi şi profile din material               plastic, inclusiv pentru conductele               instalaţiilor industriale       Aceasta subclasa elementara include       - servicii de reparare şi întreţinere a tuburilor,       tevilor şi furtunurilor din material plastic       - servicii de reparare şi întreţinere a tevilor din       întreprinderile industriale       2521.99 Servicii industriale pentru producerea               de plăci, folii, tuburi şi profile din               material plastic       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2522 Ambalaje din material plastic2522.1 Ambalaje din material plastic       2522.11 Saci, pungi şi huse, din polietilena 3923.21       2522.12 Saci, pungi şi huse, din alte materiale plastice 3923.29       2522.13 Cutii, ladite, stelaje, din material plastic 3923.1       2522.14 Bidoane, sticle, flacoane şi articole similare, 3923.3               din material plastic       2522.15 Alte articole de ambalaj, din material plastic 3923(.4-.9)               (busoane, capace şi alte dispozitive de               închidere)2522.9 Servicii industriale pentru producerea               ambalajelor din material plastic       2522.99 Servicii industriale pentru producerea               ambalajelor din material plastic       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2523 Articole din material plastic pentru construcţii2523.1 Articole din material plastic pentru construcţii       2523.11 Articole de acoperit din material plastic 3918               (sub forma de dale, plăci, foi, tigle, tapete               pentru pereţi sau pentru interioare)       2523.12 Articole sanitare din material plastic (cazi 3922               de baie, duşuri, lavoare, bideuri, chiuvete,               rezervoare de apa, etc.)       2523.13 Rezervoare din material plastic (cu capacitate 3925.1               mai mare de 300 l: rezervoare, cuve,               cisterne, piscine şi similare)       2523.14 Tâmplărie din material plastic pentru 3925(.2,.3)               construcţii (uşi, ferestre, tocuri, obloane               şi articole similare)       2523.15 Articole diverse din material plastic, pentru 3925.9               construcţii, n.c.a. (panouri pentru izolare,               jgheaburi, grilaje)2523.2 Construcţii prefabricate din material plastic       2523.20 Construcţii prefabricate din material plastic 9406.00.9ex               (cabine de plaja, baraci de şantier şi refugii)2523.9 Instalarea (ridicarea) elementelor autofabricate               şi a construcţiilor prefabricate din material               plastic       2523.90 Instalarea (ridicarea) elementelor autofabricate               şi a construcţiilor prefabricate din material               plastic       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de instalare (înălţare) a elementelor de       construcţii autofabricate, pentru lucrări de dulgherie       şi tâmplărie, de exemplu uşi, ferestre, rame de uşi şi       ferestre, lambriuri prefabricate, pereţi despartitori       şi pereţi mobili.       - lucrări de înălţare a clădirilor din prefabricate       de material plastic autofabricate       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de înălţare a clădirilor din materiale       plastice care nu sunt de producţie proprie,       clasificate în 4521.7       - lucrări de montare a dulgheriei din material plastic,       care nu este de producţie proprie, clasificate în 4542       2523.99 Servicii industriale pentru obţinerea               articolelor din material plastic pentru               construcţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2524 Alte articole din material plastic    2524.1 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte               din material plastic       2524.10 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte               din material plastic 3926.22524.2 Alte articole din material plastic       2524.21 Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 3919.1               sau alte forme plate autoadezive, din               material plastic, chiar în role cu o               latime <= 20 cm.       2524.22 Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 3919.9               sau alte forme plate autoadezive, din material               plastic, chiar în role cu o latime >20 cm.       2524.23 Articole de menaj din material plastic (vesela 3924               şi alte articole de menaj şi obiecte               de uz casnic)       2524.24 Părţi din material plastic pentru obiecte               de iluminat 9405.92       2524.25 Casti de protecţie din material plastic 6506(.1, .91)       2524.26 Piese izolante din material plastic pentru 8547.2               maşini, aparate şi instalaţii electrice       2524.27 Articole şcolare şi de birou din material 3926.1               plastic (stilouri, creioane şi componente               din material plastic)       2524.28 Articole diverse din material plastic 3926(.3-.9)               (statuete şi articole de ornament,               garnituri pentru mobila, caroserii               şi similare)2524.9 Prelucrari de piese din material plastic               realizate prin tehnici speciale de lucru               (piese tehnice cu elemente de ranforsare               din fibre de sticlă, de carbon, etc.,               extrudate, calandrate, metalizate sub vid)       2524.90 Prelucrari de piese din material plastic               realizate prin tehnici speciale de lucru               (piese tehnice cu elemente de ranforsare din               fibre de sticlă, de carbon, etc., extrudate,               calandrate, metalizate sub vid)       Aceasta subclasa elementara include:       - prelucrari de piese din material plastic realizate       prin procese de plastifiere pentru terţe părţi în       conformitate cu specificăţiile lor. Aceste piese pot       include elemente de ranforsare din fibre de sticlă,       de carbon etc.       - prelucrari de piese din materiale termoplastice       sau termorigide, mulate sau turnate la cald, piese din       materiale plastice celulare,       stratificate sau ranforsate, piese turnate cu miez din       fibre; piese din material plastic, rulate, calandrate,       extrudate etc. Aceasta subclasa elementara include de       asemenea:       - taierea, filetarea, acoperirea sau prelucrarea       suprafeţelor din material plastic       Aceasta subclasa elementara nu include:       - acoperirea cu material plastic a suprafeţelor       metalice, clasificata în 2851.12       DI ALTE PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE    26 Alte produse din minerale nemetalice    261 Sticla şi articole din sticlă    2611 Sticla plata2611.1 Sticla plata neprelucrata       2611.11 Sticla turnata, trasa sau suflata în               plăci, foi sau profile 7003, 7004       2611.12 Sticla flotata, slefuita sau polizata               în foi sau în plăci 70052611.9 Servicii industriale pentru fabricarea               sticlei plate       2611.99 Servicii industriale pentru fabricarea               sticlei plate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi    2612 Sticla plata prelucrata2612.1 Sticla plata prelucrata       2612.11 Sticla plata transformata (curbata, gravata, 7006               perforata şi emailata)       2612.12 Sticla securit 7007       2612.13 Oglinzi şi vitraje izolante 7008, 70092612.9 Servicii de finisare a sticlei plate       2612.90 Servicii de finisare a sticlei plate       Aceasta subclasa elementara include:       - finisarea oglinzilor din sticlă       - acoperirea prin depunere de vapori,       givrarea şi gravarea sticlei plate    2613 Articole din sticlă2613.1 Recipiente, pahare din sticlă şi sticlarie               de menaj       2613.11 Recipiente din sticlă (butelii, baloane,               borcane, flacoane etc.) 7010(.2-.9)       2613.12 Pahare din sticlă 7013.2       2613.13 Sticlarie de menaj (exclusiv pahare) 7013(.1,                                                                 .3, .9)       2613.14 Invelisuri din sticlă pentru recipiente               izolate prin vidare 70122613.9 Servicii de finisare a articolelor din sticlă       2613.91 Servicii de finisare a paharelor şi a               sticlariei menajere diverse       Aceasta subclasa elementara include:       - gravarea şi acoperirea prin depunere de vapori a       paharelor şi articolelor de sticlarie similare       - gravarea (de exemplu, a unor marcaje) pe pahare şi       articole de sticlarie similare       Aceasta subclasa elementara nu include:       - imprimarea sticlei, clasificata în 2222.32       2613.92 Servicii de finisare a recipientelor şi               invelisurilor din sticlă       Aceasta subclasa elementara include:       - fatuirea, acoperirea prin depunere de vapori       şi gravarea (de exemplu a unor marcaje) pe recipiente       din sticlă de genul celor folosite pentru transportare       sau ambalare, de exemplu sticle şi borcane pentru       alimente şi băuturi, produse farmaceutice sau       preparate cosmetice       Aceasta subclasa elementara nu include:       - imprimarea pe sticlă, clasificata în 2222.32       - ajustarea şi fixarea gradatiilor pe sticlaria       tehnica, clasificata în 2615.93       - repararea izolatorilor electrici din sticlă,       clasificata în 2615.93       - finisarea fiolelor din sticlă, clasificata în 2615.93       - spalarea sticlelor, clasificata în 7470.16    2614 Fibre din sticlă2614.1 Fibre din sticlă       2614.11 Fibre din sticlă pentru tesaturi şi fibre optice 7019.1       2614.12 Fibre din sticlă pentru izolaţii 7019(.3-.9)2614.9 Servicii industriale pentru producerea de               fibre din sticlă       2614.99 Servicii industriale pentru producerea de               fibre din sticlă       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2615 Articole tehnice din sticlă2615.1 Tuburi şi mulaje din sticlă       2615.11 Tuburi, bare, bile, baghete din sticlă; 7001, 7002               deşeuri şi cioburi de sticlă       2615.12 Mulaje din sticlă pentru construcţii (pavele, 7016.9               dale, plăci, tigle, vitralii, etc.)2615.2 Alte articole din sticlă tehnica       2615.21 Produse din sticlă pentru electrotehnica 7011               (ecrane şi conuri pentru tuburi catodice,               baloane şi părţi pentru lampi electrice)       2615.22 Sticlarie optica şi pentru ceasornicarie 7015       2615.23 Sticlarie pentru laborator şi industria               farmaceutica (inclusiv fiole) 7010.1, 7017       2615.24 Produse din sticlă pentru iluminatul de               semnalizare 9405.91       2615.25 Izolatori electrici din sticlă 8546.1       2615.26 Alte produse din sticlă tehnica 7014, 7016.1,                                                                 7018, 70202615.9 Servicii de reparaţii, întreţinere,               instalare şi finisare a tuburilor şi               conductelor din sticlă, inclusiv servicii               de montare a conductelor din instalaţii               industriale       2615.91 Servicii de instalare a tuburilor şi               conductelor din sticlă, inclusiv servicii               de montare a conductelor din instalaţii               industriale       2615.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               tuburilor şi conductelor din sticlă, inclusiv               a conductelor din instalaţii industriale       2615.93 Servicii de finisare a articolelor tehnice               din sticlă       Aceasta subclasa elementara include:       - finisarea articolelor tehnice din sticlă, de exemplu,       ajustarea şi fixarea gradatiilor pe sticlaria       de laborator       - finisarea altor articole din sticlă, de exemplu a       articolelor de igiena sau farmaceutice       - repararea izolatorilor electrici din sticlă       Aceasta subclasa elementara nu include:       - spalarea sticlelor, clasificata în 7470.16    262 Produse din ceramica (exclusiv cele pentru               construcţii)    2621 Produse din ceramica pentru uz gospodăresc şi               ornamental2621.1 Produse din ceramica pentru uz gospodăresc               şi ornamental       2621.11 Produse din portelan pentru uz gospodăresc 6911       2621.12 Produse din ceramica pentru uz gospodăresc 6912       2621.13 Ornamente din ceramica şi portelan 69132621.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse din ceramica pentru uz               gospodăresc şi ornamental       2621.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse din ceramica pentru uz gospodăresc               şi ornamental       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2622 Articole sanitare din ceramica2622.1 Articole sanitare din ceramica       2622.10 Articole sanitare din ceramica (chiuvete,               lavoare, vase WC, cazi, etc.) 69102622.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               articole sanitare din ceramica       2622.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               articole sanitare din ceramica       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2623 Izolatori şi piese izolante din ceramica2623.1 Izolatori şi piese izolante din ceramica       2623.10 Izolatori şi piese izolante din ceramica 8546.2, 8547.12623.9 Servicii de instalare a izolatorilor şi a               pieselor izolante din ceramica       2623.90 Servicii de instalare a izolatorilor şi a               pieselor izolante din ceramica       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea izolatorilor electrici în generatoarele       de curent electric       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea izolatorilor electrici în liniile       electrice, clasificata în 4534.2       2623.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               izolatori şi piese izolante din ceramica       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2624 Produse ceramice de uz tehnic2624.1 Produse ceramice de uz tehnic       2624.11 Produse din portelan pentru laboratoare, 6909.11               pentru uz industrial şi tehnic       2624.12 Produse din ceramica pentru laboratoare, 6909(.12,.19)               pentru uz industrial şi tehnic2624.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse ceramice de uz tehnic       2624.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse ceramice de uz tehnic       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2625 Alte produse ceramice2625.1 Alte produse ceramice       2625.11 Produse din ceramica pentru uz agricol 6909.9       2625.12 Alte articole din ceramica, n.c.a. 69142625.9 Servicii industriale pentru obţinerea               altor produse ceramice       2625.99 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse ceramice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2626 Produse din ceramica refractara2626.1 Produse din ceramica refractara       2626.11 Produse ceramice din bioxid de siliciu (caramizi,               dale, plăci, etc.) 6901       2626.12 Produse din ceramica refractara pentru 6902               construcţii (exceptând cele din bioxid               de siliciu)       2626.13 Mortare refractare (cimenturi, betoane, etc.) 3816       2626.14 Alte articole din ceramica refractara 6815.91, 69032626.9 Servicii industriale pentru obţinerea               de produse din ceramica refractara       2626.99 Servicii industriale pentru obţinerea               de produse din ceramica refractara       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.    263 Plăci şi dale din ceramica    2630 Plăci şi dale din ceramica2630.1 Plăci şi dale din ceramica       2630.10 Plăci şi dale din ceramica 6907, 69082630.9 Servicii industriale pentru               obţinerea de plăci şi dale din ceramica       2630.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               plăci şi dale din ceramica       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    264 Caramizi, tigle şi alte produse pentru construcţii,               din argila arsa    2640 Caramizi, tigle şi alte produse pentru construcţii,               din argila arsa2640.1 Caramizi, tigle şi alte produse pentru construcţii,               din argila arsa       2640.11 Caramizi şi dale din argila arsa 6904       2640.12 Tigle şi accesorii pentru acoperisuri,               din argila arsa 6905       2640.13 Produse diverse din argila arsa 69062640.9 Servicii de reparaţii, întreţinere şi               instalare a tuburilor, conductelor,               jgheaburilor şi a fitingurilor din argila               arsa, inclusiv montarea tuburilor şi               conductelor din instalaţii industriale       2640.91 Servicii de instalare a tuburilor,               conductelor, jgheaburilor şi fitingurilor               din argila arsa, inclusiv montarea               tuburilor şi conductelor din instalaţii               industriale       2640.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               tuburilor, conductelor, jgheaburilor               şi a fitingurilor din argila arsa,               inclusiv a tuburilor şi conductelor din               instalaţii industriale       2640.99 Servicii industriale pentru producerea de               caramizi, tigle şi alte produse de               construcţie, din argila arsa       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    265 Ciment, var şi ipsos    2651 Ciment2651.1 Ciment       2651.11 Clincher 2523.1       2651.12 Ciment concasat 2523(.2 -.9)2651.9 Servicii industriale pentru obţinerea               cimentului    2651.99 Servicii industriale pentru obţinerea               cimentului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2652 Var2652.1 Var       2652.10 Var 25222652.9 Servicii industriale pentru producerea varului       2652.99 Servicii industriale pentru producerea varului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2653 Ipsos2653.1 Ipsos       2653.10 Ipsos 2520.22653.9 Servicii industriale pentru producerea               ipsosului       2653.99 Servicii industriale pentru producerea               ipsosului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    266 Elemente din beton, ciment şi ipsos    2661 Elemente din beton pentru construcţii2661.1 Elemente din beton pentru construcţii       2661.11 Tigle, plăci, dale, blocuri şi alte elemente 6810.1               din ciment, beton şi din piatra artificiala       2661.12 Elemente prefabricate din ciment, beton sau 6810.91               piatra artificiala, pentru construcţii       2661.13 Tuburi din ciment, beton şi piatra artificiala 6810.99ex2661.2 Construcţii prefabricate din beton       2661.20 Construcţii prefabricate din beton 9406.00.9ex2661.9 Servicii industriale pentru producerea               de elemente din beton pentru construcţii       2661.99 Servicii industriale pentru producerea de               elemente din beton pentru construcţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2662 Elemente din ipsos pentru construcţii2662.1 Elemente din ipsos pentru construcţii       2662.10 Elemente din ipsos pentru construcţii 6809.12662.9 Servicii industriale pentru producerea               de elemente din ipsos pentru construcţii       2662.99 Servicii industriale pentru producerea               de elemente din ipsos pentru construcţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2663 Beton fabricat în unităţi organizate               de tip industrial2663.1 Beton fabricat în unităţi organizate               de tip industrial       2663.10 Beton fabricat în unităţi organizate de tip 3824.50.1               industrial (inclusiv b.c.a.)2663.9 Servicii industriale pentru producerea               betonului       2663.99 Servicii industriale pentru producerea               betonului       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2664 Mortare şi betoane uscate2664.1 Mortare şi betoane uscate       2664.10 Mortare şi betoane uscate 3824.50.92664.9 Servicii industriale pentru producerea               de mortare şi betoane uscate       2664.99 Servicii industriale pentru producerea               de mortare şi betoane uscate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2665 Produse din fibre aglomerate cu ciment2665.1 Produse din fibre vegetale aglomerate cu               substanţe adezive minerale, paie sau deşeuri               din lemn; produse din azbociment       2665.11 Panouri, planşe, blocuri din fibre vegetale, 6808               paie sau deşeuri din lemn, aglomerate cu               ciment sau alte substanţe adezive minerale       2665.12 Produse din azbociment (panouri, plăci presate, 6811               tuburi şi mufe)2665.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse din fibre aglomerate cu ciment       2665.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse din fibre aglomerate cu ciment       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la       valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2666 Alte produse din beton, ciment sau ipsos2666.1 Alte produse din beton, ciment sau ipsos       2666.11 Alte produse din ipsos 6809.9       2666.12 Alte produse din beton, ciment sau piatra               artificiala 6810.99ex2666.9 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse din beton, ciment sau ipsos       2666.99 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse din beton, ciment sau ipsos       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    267 Lucrări din piatra, pentru construcţii               sau alte aplicaţii    2670 Lucrări din piatra, pentru construcţii               sau alte aplicaţii2670.1 Lucrări din piatra, pentru construcţii                au alte aplicaţii       2670.11 Lucrări din marmura, travertin şi alabastru 6802(.21, .91)       2670.12 Lucrări de construcţii şi ornamentale din               alte pietre (granit, ardezie, etc.) 6801, 6802(.10,                                                                 .22-.29,                                                                 .92-.99), 6803       2670.13 Servicii de prelucrare a pietrei       Aceasta subclasa elementara include:       - gravarea şi inscriptionarea pietrelor naturale,       de exemplu pentru monumente, pietre funerare etc.2670.9 Servicii industriale pentru executarea de               lucrări din piatra, pentru construcţii               sau alte aplicaţii       2670.99 Servicii industriale pentru executarea de               lucrări din piatra, pentru construcţii sau               alte aplicaţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    268 Alte produse din minerale nemetalice    2681 Produse abrazive2681.1 Produse abrazive       2681.11 Abrazive aglomerate 6804       2681.12 Abrazive aplicate pe suporti 68052681.9 Servicii de reparaţii, întreţinere şi               instalare a produselor abrazive       2681.90 Servicii de reparaţii, întreţinere şi               instalare a produselor abrazive       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea, repararea şi întreţinerea pietrelor       de macinat       - instalarea, repararea şi întreţinerea pietrelor       de ascutit, slefuit şi a altor pietre similare       2681.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse abrazive       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2682 Alte produse din minerale nemetalice, n.c.a.2682.1 Alte produse din minerale nemetalice n.c.a.       2682.11 Fire, articole din azbest şi din amestecuri               pe bază de azbest 6812, 6813       2682.12 Produse asfaltice 6807       2682.13 Produse bituminoase 2715       2682.14 Produse din grafit artificial, coloidal               şi semicoloidal 3801       2682.15 Corindon artificial 2818.1       2682.16 Alte produse din minerale nemetalice n.c.a. 6806, 6814,                                                                 6815                                                                 (.1,.2,.99)2682.9 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse din minerale nemetalice       2682.99 Servicii industriale pentru obţinerea altor               produse din minerale nemetalice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi       DJ PRODUSE ALE INDUSTRIEI METALURGICE ŞI          PRELUCRĂRII METALELOR (EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII)    27 Produse ale industriei metalurgice    271 Metale feroase sub forme primare şi semifabricate    2710 Metale feroase sub forme primare şi feroaliaje2710.1 Produse siderurgice de baza       2710.11 Fonte brute şi fonte-oglinda, în lingouri, 7201, 7203               blocuri sau alte forme primare. Produse feroase               obţinute prin reducerea directa a minereului de               fier şi a altor produse feroase spongioase       2710.12 Granule şi pulberi de fonta bruta, fonta-oglinda,               de fier sau oţel 7205       2710.13 Zgura (inclusiv zgura granulata), resturi de 2618, 2619,               metal, reziduuri şi alte deşeuri rezultate 7204               de la fabricarea fontei sau otelului2710.2 Feroaliaje       2710.20 Feroaliaje 72022710.3 Lingouri, alte forme primare şi semifabricate,               din oţel       2710.31 Lingouri, alte forme primare şi semifabricate,               din oţel nealiat 7206, 7207       2710.32 Lingouri, alte forme primare şi semifabricate,               din oţel inoxidabil 7218       2710.33 Lingouri, alte forme primare şi semifabricate, 7224               din oţel aliat altul decât otelul inoxidabil2710.4 Produse din oţel inoxidabil       2710.41 Produse plate laminate la cald, cu o latime 7219, 7220               < 600 mm, din oţel inoxidabil (.1, .90.31)       2710.42 Fire şi tije laminate sau trase la cald din               oteluri inoxidabile, în colaci 7221       2710.43 Bare şi profile din oţel inoxidabil, laminate, 7222[.1,.30               trase la cald sau forjate (.1, .51,.91),                                                                 .40(.1, .3)]2710.5 Produse plate laminate la cald, din oţel               rapid. Bare, tije şi profile laminate la               cald, din oţel rapid       2710.50 Produse plate laminate la cald, din oţel 7225.2,               rapid. Bare, tije şi profile laminate la 7226.20.2,               cald, din oţel rapid 7227.1,                                                                 7228.10                                                                 (.1 -.5)2710.6 Produse plate laminate la cald din oţel,               altul decât otelul inoxidabil şi otelul               rapid       2710.60 Produse plate laminate la cald din oţel, 7208,               altul decât otelul inoxidabil şi otelul rapid 7210.90.31,                                                                 7211.1,                                                                 7212.60.91,                                                                 7225(.19.1,.3,                                                                 .4, .99),                                                                 7226(.19.1,                                                                 .91, .93.2,                                                                 .94.2, .99.2)2710.7 Produse plate laminate la rece, din oţel               sau acoperite cu oţel, altul decât otelul               inoxidabil sau otelul rapid       2710.71 Produse plate laminate la rece, din oţel, 7209, 7225               cu lăţimea >= 600 mm (.11,.19.9,.5)               (exclusiv oţel inoxidabil şi oţel rapid)       2710.72 Produse plate placate, acoperite sau 7210[.1,.2,.3,               imbracate cu oţel (exclusiv oţel inoxidabil .4, .5, .6,               şi oţel rapid), cu lăţimea >= 600 mm .7,.90(.1,.33,                                                                 .38, .9)],                                                                 7212[.10.1,                                                                 .40(.1,.95)],                                                                 7225(.91,.92)2710.8 Bare, fire, tije şi profile laminate la cald       2710.81 Fire şi tije laminate sau trase la cald,               din oteluri nealiate 7213       2710.82 Fire şi tije laminate la cald, din oteluri 7227(.2,.9)               aliate (exclusiv oţel inoxidabil şi oţel rapid)       2710.83 Bare şi profile laminate la cald, din oteluri 7214, 7215               aliate şi nealiate (exclusiv oţel inoxidabil .90.1,7216(.1,               şi oţel rapid) .2,.4,.5,.99),                                                                 7228[.20(.1                                                                 -.3), .3, .4,                                                                 .60.1,.70                                                                 (.1,.3),.8]2710.9 Profile grele, palplanse, sine şi profile               obţinute prin sudare, din oţel       2710.91 Profile grele 7216.3       2710.92 Palplanse, sine şi profile obţinute prin sudare,               din oţel 7301, 7302       2710.99 Servicii industriale pentru obţinerea de produse               feroase primare şi semifabricate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    272 Tuburi (ţevi)    2721 Tuburi (ţevi) şi accesorii din fonta2721.1 Tuburi (ţevi) din fonta       2721.10 Tuburi (ţevi) din fonta 73032721.2 Accesorii de tevarie din fonta       2721.20 Accesorii de tevarie din fonta (coturi, 7307.1               mansoane şi racorduri diverse din fonta               sau oţel turnat)2721.9 Servicii industriale pentru producerea de               tuburi (ţevi) şi accesorii din fonta       2721.99 Servicii industriale pentru producerea de               tuburi (ţevi) şi accesorii din fonta       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2722 Tuburi (ţevi) şi accesorii din oţel2722.1 Tuburi (ţevi) şi profile tubulare din oţel       2722.10 Tuburi (ţevi) şi profile tubulare din oţel 7304 - 73062722.2 Accesorii de tevarie din oţel       2722.20 Accesorii de tevarie din oţel (racorduri,               coturi, flanse din oţel) 7307(.2,.9)2722.9 Servicii industriale pentru producerea de               tuburi (ţevi) şi accesorii din oţel       2722.99 Servicii industriale pentru producerea de               tuburi (ţevi) şi accesorii din oţel       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    273 Produse metalurgice din oţel    2731 Produse metalurgice trase (etirate) la rece2731.1 Bare trase la rece, din oţel nealiat       2731.10 Bare trase la rece, din oţel nealiat 7215(.1, .5,                                                                 .90.9)2731.2 Bare trase la rece, din oţel aliat şi               profile din oţel nealiat       2731.20 Bare trase la rece din oţel aliat şi profile 7216.69,               la rece din oţel nealiat (bare din oteluri 7228(.10.9,               aliate, rapide, silico-manganoase, .20.6,               inoxidabile etc.; inclusiv profile din .5, .60.8)               oteluri nealiate)2731.3 Alte bare şi profile trase la rece       2731.30 Alte bare şi profile trase la rece (bare, 7222[.2,.30               vergele, profile din oţel inoxidabil şi .98, .40(.93,               profile din oţel aliat obţinute la rece, .99)], 7228               fără o prelucrare ulterioară) .70.92731.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse metalurgice trase (etirate)               la rece       2731.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse metalurgice trase (etirate) la rece       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2732 Produse plate laminate la rece2732.1 Produse plate laminate la rece, din oţel               (neplacate şi neacoperite) cu lăţimea < 600 mm       2732.10 Produse plate laminate la rece, din oţel 7211(.23, .29,               (neplacate şi neacoperite) cu lăţimea < 600 mm .9), 7220[.20,                                                                 .90(.1, .39,                                                                 .9)],7226[.11,                                                                 .19(.3, .9),                                                                 .20.8, .92]2732.2 Produse plate acoperite (placate), laminate               la rece, din oţel cu latime < 600 mm       2732.20 Produse plate acoperite (placate), laminate 7212[. 10.9,               la rece, din oţel cu lăţimea <600 mm .2,.3,.40(.91,               (exclusiv standard CEGA) .93, .98), .5,                                                                 .60(.1, .93,                                                                 .99)], 7226                                                                 (.93.8, .94.8,                                                                 .99.8)]2732.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse plate laminate la rece       2732.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               produse plate laminate la rece       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2733 Profile din oţel formate şi finisate la rece2733.1 Profile din oţel formate şi finisate la rece       2733.11 Profile din oţel nealiat, formate şi finisate               la rece 7216(.61,.91)       2733.12 Profile din oţel inoxidabil, formate şi finisate               la rece 7222.40.912733.9 Servicii industriale pentru obţinerea de profile               din oţel nealiat sau oţel inoxidabil, formate şi               finisate la rece       2733.99 Servicii industriale pentru obţinerea de profile               din oţel nealiat sau oţel inoxidabil, formate şi               finisate la rece       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2734 Sarma trefilata2734.1 Sarma trefilata (sarma zincata, sarma din oţel               aliat sau nealiat, sarma din oţel inoxidabil)       2734.11 Sarma trefilata, din oţel nealiat 7217       2734.12 Sarma trefilata, din oţel inoxidabil sau din               alte tipuri de oţel aliat 7223, 72292734.9 Servicii industriale pentru obţinerea sarmei               trefilate       2734.99 Servicii industriale pentru obţinerea sarmei               trefilate       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    274 Metale neferoase    2741 Metale preţioase2741.1 Argint       2741.10 Argint (argint în stare bruta, argint               semiprelucrat sau sub 7106               forma de pulbere)2741.2 Aur       2741.20 Aur (aur în stare bruta, aur semiprelucrat               sau sub forma de pulbere) 71082741.3 Platina şi alte metale preţioase       2741.30 Platina şi alte metale preţioase (platina 7110               în stare bruta, platina semiprelucrata,               sub forma de pulbere; paladiu, rodiu,               iridiu, ruteniu)2741.4 Metale placate sau suflate cu aur       2741.40 Metale placate sau suflate cu aur (metale 7109               comune sau argint, placate sau suflate cu aur,               sub forma bruta sau semiprelucrata)2741.5 Metale placate sau suflate cu argint sau platina       2741.50 Metale placate sau suflate cu argint sau platina 7107, 71112741.6 Deşeuri şi resturi din metale preţioase       2741.61 Deşeuri şi resturi din aur şi metale acoperite               cu aur 7112.91       2741.62 Deşeuri şi resturi din platina şi din alte               metale preţioase 7112(.3, .92,                                                                 .99)2741.9 Servicii industriale pentru obţinerea               metalelor preţioase       2741.99 Servicii industriale pentru obţinerea               metalelor preţioase       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2742 Aluminiu, alumina şi produse din aluminiu2742.1 Aluminiu şi alumina       2742.11 Aluminiu (aluminiu brut, aliat sau nealiat) 7601       2742.12 Alumina 2818.22742.2 Produse din aluminiu şi din aliaje de aluminiu       2742.21 Pulberi şi pelete din aluminiu 7603       2742.22 Bare şi profile din aluminiu 7604       2742.23 Fire din aluminiu, aliat sau nealiat 7605       2742.24 Tole şi benzi din aluminiu (laminate cu o               grosime > 0,2 mm) 7606       2742.25 Foi şi benzi subtiri din aluminiu (laminate 7607               cu o grosime <= 0,2 mm, foi pe suport de hârtie,               carton, plastic)       2742.26 Tuburi, ţevi şi fitinguri pentru ţevi, din 7608,7609               aluminiu (aliat sau nealiat)2742.3 Deşeuri din aluminiu       2742.31 Cenusa şi reziduuri conţinând în principal               aluminiu 2620.4       2742.32 Deşeuri şi resturi din aluminiu 76022742.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               aluminiu, alumina şi produse din aluminiu       2742.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               aluminiu, alumina şi produse din aluminiu       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2743 Plumb, zinc, cositor2743.1 Plumb, zinc şi cositor, brute (neprelucrate)       2743.11 Plumb (plumb brut, de la prima sau a doua 7801               rafinare, aliat sau nealiat)       2743.12 Zinc (zinc brut, de la prima sau a doua 7901               rafinare, aliat sau nealiat)       2743.13 Cositor (cositor brut, de la prima sau a 8001               doua rafinare, aliat sau nealiat, mata de               cositor şi aliaje plumb-cositor)2743.2 Produse din plumb, zinc şi cositor (produse               din aliaj pe baza de plumb, zinc şi cositor)       2743.21 Bare, profile şi fire din plumb 7803       2743.22 Plăci, foi şi pulberi din plumb 7804       2743.23 Tuburi, ţevi şi accesorii din plumb 7805       2743.24 Pulberi, praf şi pelete din zinc 7903       2743.25 Bare, profile, foi şi fire din zinc 7904, 7905       2743.26 Tuburi, ţevi şi accesorii din zinc 7906       2743.27 Bare, profile şi fire din cositor 8003       2743.28 Tole, foi, benzi şi pulberi din cositor 8004, 8005       2743.29 Tuburi, ţevi şi accesorii de tevarie din cositor 80062743.3 Deşeuri din plumb, zinc şi cositor       2743.31 Cenusa şi reziduuri conţinând în principal               plumb sau zinc 2620(.1, .2)       2743.32 Deşeuri şi resturi din plumb, zinc şi cositor 7802, 7902,                                                                 80022743.9 Servicii industriale pentru obţinerea de plumb,               zinc şi cositor       2743.99 Servicii industriale pentru obţinerea de plumb,               zinc, cositor şi produsele lor       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate'în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2744 Cupru şi produse din cupru2744.1 Cupru brut       2744.11 Mate şi cupru cementat (mate de cupru şi               cupru precipitat) 7401       2744.12 Cupru nerafinat şi nealiat (anozi din cupru 7402               pentru rafinarea electrolitica)       2744.13 Cupru rafinat şi aliaje din cupru 7403, 74052744.2 Produse din cupru şi din aliaje pe bază de cupru       2744.21 Pulberi şi pelete din cupru 7406       2744.22 Bare şi profile din cupru sau din aliaje de cupru 7407       2744.23 Fire din cupru (rafinat sau aliat) 7408       2744.24 Laminate din cupru şi din aliaje de cupru, 7409               cu grosime > 0,15 mm       2744.25 Foi din cupru şi din aliaje de cupru, cu o 7410               grosime <= 0,15 mm; foi din cupru aplicate               pe orice tip de suport       2744.26 Tuburi, ţevi şi accesorii de tevarie, din 7411, 7412               cupru şi din aliaje de cupru2744.3 Deşeuri din cupru       2744.31 Cenusa şi reziduuri conţinând în principal               cupru 2620.3       2744.32 Deşeuri şi resturi de cupru sau aliaje de               cupru 74042744.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               cupru şi produse din cupru       2744.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               cupru şi produse din cupru       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2745 Nichel şi alte metale neferoase2745.1 Nichel brut şi produse intermediare rezultate               din metalurgia nichelului       2745.11 Mate şi produse sinterizate din nichel (mate 7501               din nichel, oxizi aglomerati şi alte produse               intermediare ale metalurgiei nichelului)       2745.12 Nichel şi aliaje din nichel (nichel brut,               aliaje brute din nichel) 75022745.2 Produse din nichel şi din aliaje pe baza               de nichel       2745.21 Pulberi şi pelete din nichel 7504       2745.22 Bare, profile şi fire din nichel 7505       2745.23 Tole, benzi şi foi din nichel 7506       2745.24 Tuburi, ţevi şi accesorii din nichel 75072745.3 Alte metale neferoase sub forma bruta,               semifabricate şi deşeuri: tungsten, molibden,               tantal, magneziu, cobalt, bismut, titan etc,               inclusiv produse de metaloceramica       2745.30 Alte metale neferoase sub forma bruta, 81               semifabricate, cermeti şi deşeuri (tungsten,               molibden, tantal, magneziu, titan etc.);               pulberi din metale neferoase (tungsten, molibden,               cobalt); benzi, bare, foi şi alte semifabricate2745.4 Deşeuri de alte metale neferoase       2745.41 Cenusa şi reziduuri conţinând în principal 2620(.6, .9)               vanadiu sau alte metale neferoase       2745.42 Deşeuri şi resturi de nichel 75032745.9 Servicii industriale pentru obţinerea de nichel               şi alte metale neferoase       2745.99 Servicii industriale pentru obţinerea de nichel               şi alte metale neferoase       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    275 Piese turnate       Aceasta grupa include:       - turnarea pieselor metalice, după desene sau modele       Aceasta grupa nu include:       - produsele turnate finite (conform catalogului),       clasificate în diviziunile 28-36, în funcţie de       natura produselor    2751 Piese turnate din fonta2751.1 Piese turnate din fonta       2751.11 Piese turnate din fonta maleabila       2751.12 Piese turnate din fonta cu grafit sferoidal       2751.13 Piese turnate din fonta cenusie    2752 Piese turnate din oţel2752.1 Piese turnate din oţel       2752.10 Piese turnate din oţel    2753 Piese turnate din metale uşoare2753.1 Piese turnate din metale uşoare       2753.10 Piese turnate din metale uşoare    2754 Piese turnate din alte metale neferoase2754.1 Piese turnate din alte metale neferoase               (din cupru, bronz şi alte metale neferoase grele)       2754.10 Piese turnate din alte metale neferoase (din cupru,               bronz şi alte metale neferoase grele)    28 Produse ale industriei construcţiilor metalice şi               produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi               echipamente)    281 Construcţii metalice    2811 Construcţii metalice şi părţi componente ale               acestora2811.1 Construcţii metalice prefabricate       2811.10 Construcţii metalice prefabricate 9406.00(.3 -                                                                .9ex)2811.2 Structuri metalice şi părţi ale acestora       2811.21 Poduri şi elemente metalice de poduri 7308.1       2811.22 Coloane şi piloni metalici 7308.2       2811.23 Alte structuri metalice şi părţi ale acestora 7308(.4, .9),               (structuri pentru esafodaj, cofraj sau de 7610.9               consolidare, din fier-oţel sau aluminiu;               recuzite şi echipamente similare pentru schele,               din oţel; diverse structuri şi subansamble               din aluminiu)2811.9 Instalarea (ridicarea) structurilor metalice               autofabricate şi servicii de reparare şi               întreţinere a structurilor metalice       2811.91 Instalarea (ridicarea) structurilor metalice               autofabricate       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea (inaltarea) structurilor din oţel şi a       construcţiilor din aluminiu, pentru clădiri şi alte       construcţii, din elemente prefabricate de producţie       proprie (autofabricate)       - instalarea (inaltarea) podurilor din oţel, din       elemente prefabricate de producţie proprie       (autofabricate)       - instalarea (inaltarea) stalpilor pentru linii aeriene,       din elemente de oţel prefabricate, de producţie proprie       Aceasta subclasa elementara nu include:       - inaltarea structurilor metalice care nu sunt de       producţie proprie, clasificata în 4525.4       2811.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere               a structurilor metalice       Aceasta subclasa elementara include:       - repararea şi întreţinerea construcţiilor din oţel       şi aluminiu pentru clădiri şi alte construcţii       - repararea şi întreţinerea podurilor din oţel       - repararea şi întreţinerea stalpilor pentru linii       aeriene, fabricati din oţel       2811.99 Servicii industriale pentru realizarea               de structuri şi părţi de structuri metalice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2812 Structuri şi tâmplării metalice2812.1 Uşi, ferestre şi cadrele lor; pervazuri şi               praguri din oţel sau aluminiu       2812.10 Uşi, ferestre şi cadrele lor; pervazuri şi 7308.3, 7610.1               praguri din oţel sau aluminiu2812.9 Instalarea (montarea) elementelor de dulgherie               şi tâmplărie metalică autofabricate       2812.90 Instalarea (montarea) elementelor de dulgherie               şi tâmplărie metalică autofabricate       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea articolelor de tâmplărie şi dulgherie       metalică fabricate de constructori (autofabricate),       de exemplu uşi şi ferestre       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea articolelor de tâmplărie şi dulgherie       din metal care nu sunt fabricate de constructori,       clasificate în 4542       2812.99 Servicii industriale pentru realizarea               de elemente de dulgherie şi tâmplărie metalică       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime de       către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    282 Rezervoare, cisterne şi containere metalice;               radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala    2821 Rezervoare, cisterne şi containere din metal2821.1 Rezervoare, cisterne şi containere din metal       2821.11 Rezervoare, cisterne şi containere, din fonta 7309, 7611               sau oţel, cu capacitate mai mare de 300 l       2821.12 Recipiente pentru gaze comprimate sau 7311, 7613               lichefiate: din fonta, oţel sau aluminiu2821.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               rezervoarelor, cisternelor şi containerelor               metalice       2821.91 Servicii de instalare a rezervoarelor,               cisternelor şi containerelor metalice               (exclusiv cazane pentru încălzire centrala)       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea cisternelor, rezervoarelor şi containerelor       din fier, oţel sau aluminiu (altele decât cele pentru       încălzirea centrala), cu o capacitate depasind 300 litri       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea cisternelor şi containerelor din metal       pe vehicule, clasificata în 3420.10       - instalarea rezervoarelor şi containerelor din metal       pe vagoane, clasificata în 3520.33       - instalarea de cisterne şi rezervoare din fier,       oţel sau aluminiu, pentru încălzirea centrala,       clasificate în 4533.11       2821.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               rezervoarelor, cisternelor şi containerelor               metalice (exclusiv cazane pentru încălzire               centrala)       Aceasta subclasa elementara include:       - repararea şi întreţinerea cisternelor,       rezervoarelor şi containerelor din fier, oţel sau       aluminiu (altele decât cele pentru încălzirea centrala),       cu o capacitate de peste 300 litri       Aceasta subclasa elementara nu include:       - repararea şi întreţinerea cisternelor şi       rezervoarelor din fier, oţel sau aluminiu, pentru       încălzirea centrala, clasificata în 4533.11       2821.99 Servicii industriale pentru fabricarea de       rezervoare, cisterne şi containere din metal       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2822 Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala2822.1 Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala       2822.11 Radiatoare neelectrice şi părţi ale acestora, 7322.1               din fonta, oţel sau alte metale, pentru               încălzire centrala       2822.12 Cazane pentru încălzire centrala 8403.1       2822.13 Părţi pentru radiatoare şi cazane pentru               încălzire centrala 8403.92822.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               radiatoarelor şi cazanelor pentru               încălzire centrala       2822.91 Servicii de instalare a cazanelor pentru               încălzire centrala       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea cazanelor pentru încălzirea centrala       cu capacitate industriala, de exemplu pentru       încălzirea cvartalelor de blocuri de locuinţe       sau a cartierelor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea cazanelor şi arzatoarelor pentru       încălzirea casnica, clasificata în 4533.11       2822.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               cazanelor pentru încălzire centrala       Aceasta subclasa elementara include:       - repararea şi întreţinerea cazanelor pentru       încălzirea centrala cu capacitate industriala,       de exemplu pentru încălzirea cvartalelor de blocuri       de locuinţe sau a cartierelor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - repararea şi întreţinerea cazanelor şi       arzatoarelor de uz casnic, clasificate în 4533.11       - curatarea sobelor şi a coşurilor,       clasificata în 7470.15       2822.99 Servicii industriale pentru fabricarea               de radiatoare şi cazane pentru               încălzire centrala       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.    283 Generatoare de abur    2830 Generatoare de abur2830.1 Generatoare de abur şi părţi ale acestora       2830.11 Generatoare de abur 8402(. 1, .2)       2830.12 Aparate auxiliare ale generatoarelor de abur 8404(. 1, .2)       2830.13 Părţi de generatoare de abur 8402.9,8404.92830.2 Reactoare nucleare, nemontate       2830.21 Reactoare nucleare, nemontate 8401.1       2830.22 Părţi de reactoare nucleare, nemontate 8401.42830.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               generatoarelor de abur       2830.91 Instalarea şi montarea generatoarelor               de abur, inclusiv servicii de instalare a               conductelor metalice din instalaţii industriale       Aceasta subclasa elementara include:       - instalarea cazanelor din incinta reactoarelor       nucleare       - instalarea generatoarelor de abur nenucleare       - instalarea diverselor tipuri de cazane pentru       alte industrii (exclusiv cea nucleara)       - instalaţii de conducte pe platforme industriale       (industria chimica, petroliera etc.), inclusiv       instalarea supapelor şi a rezervoarelor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea cazanelor pentru încălzire şi a       arzatoarelor de uz casnic, clasificata în 4533.11       2830.92 Întreţinerea şi repararea generatoarelor               de abur, inclusiv servicii de reparaţii               şi întreţinere a conductelor metalice din               instalaţii industriale       Aceasta subclasa elementara include:       - repararea şi întreţinerea reactoarelor nucleare       (numai a cazanelor)       - repararea şi întreţinerea generatoarelor de abur       - repararea şi întreţinerea cazanelor       - repararea şi întreţinerea diverselor sisteme       industriale de conducte       Aceasta subclasa elementara nu include:       - repararea şi întreţinerea cazanelor pentru încălzire       centrala cu capacitate industriala; de exemplu, pentru       încălzirea blocurilor mari de locuinţe şi a cartierelor,       clasificate în 2822.92       - repararea şi întreţinerea cazanelor şi arzatoarelor       pentru incalzitul casnic, clasificata în 4533.11       - curatarea sobelor şi a coşurilor, clasificata în 7470.15       2830.99 Servicii industriale pentru fabricarea               generatoarelor de abur       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    284 Produse metalice obţinute prin deformare               plastica; metalurgia pulberilor    2840 Produse metalice obţinute prin deformare               plastica; metalurgia pulberilor2840.1 Produse metalice obţinute prin forjare               şi ambutisare       2840.11 Produse metalice obţinute prin forjare       Aceasta subclasa elementara include şi:       - lucrări de extruziune la rece       2840.12 Alte produse metalice obţinute prin                  deformare plastica       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de gravare a metalelor neferoase,       executate după desene       2840.13 Produse metalice obţinute prin ambutisare2840.2 Produse metalice obţinute prin metalurgia               pulberilor       2840.20 Produse metalice obţinute prin metalurgia               pulberilor       Aceasta subclasa elementara include:       - producerea obiectelor metalice obţinute direct       din pulberi metalice prin tratare la cald (aglomerare)       sau prin presare       - lucrări de realizare a pieselor fabricate din carburi       metalice dure, pentru polizare sau tăiere    285 Operaţiuni de mecanică generală, tratamente               şi acoperiri ale metalelor    2851 Tratamente şi acoperiri ale metalelor2851.1 Acoperirea metalelor       2851.11 Acoperirea metalică a metalelor       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de acoperire metalică prin imersiune       în metale topite       - lucrări de acoperire metalică prin pulverizare       cu metale topite       - lucrări de acoperire metalică cu zinc, prin       electroliza şi tratare chimica       - lucrări de acoperire cu alte metale (nichel, cupru,       crom etc.), prin electroliza sau tratare chimica       2851.12 Acoperirea nemetalica a metalelor       Aceasta subclasa elementara include:       - procese de acoperire cu materiale plastice şi alte       lucrări de acoperire a metalelor (fosfatare,       emailare etc.)2851.2 Tratamente ale suprafeţelor metalice       2851.21 Tratamente termice ale metalelor, altele               decât acoperirea metalică       2851.22 Alte tratamente ale suprafeţelor metalice       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de vopsire, lacuire       - lucrări de anodizare       - tratarea prin depunere de vapori       - alte lucrări de tratare a suprafeţelor       metalice       Aceasta subclasa elementara nu include:       - servicii de acoperire sub vid, pentru piese       din mase plastice armate cu metal, clasificate       în 2524.90    2852 Operaţiuni de mecanică generală2852.1 Prelucrarea prin aschiere a pieselor metalice       2852.10 Prelucrarea prin aschiere a pieselor metalice       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de producere a pieselor metalice strunjite2852.2 Alte operaţiuni de mecanică generală       2852.20 Alte operaţiuni de mecanică generală       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţiuni de mecanică generală, de exemplu:       gaurire, macinare, erodare, rabotare, faltuire, alezare,       nivelare, tăiere cu fierastraul, polizare, ascutire,       sudare, imbinare la capete etc.       - taierea bucatilor de metal cu raze laser       - polizarea şi ascutirea bucatilor de metal,       inclusiv slefuirea       - lucrări de forjare, dacă nu fac parte din procesul       de producţie       - prelucrarea artistică a metalelor, dacă nu face parte       din procesul de producţie       - repararea pieselor metalice, dacă nu face parte din       procesul de producţie       - fasonarea armaturilor de oţel       - operaţiuni de mecanică generală pentru întreţinerea       şi repararea utilajelor       - inscriptionarea pieselor metalice cu raze laser    286 Scule şi articole de fierărie    2861 Articole de tăiat şi tacamuri2861.1 Articole de tăiat şi tacamuri       2861.11 Cutite, foarfece şi lamele acestora 8211, 8213       2861.12 Aparate de barbierit şi lamele aferente, 8212               inclusiv rezervele de lame       2861.13 Alte articole de tăiat (truse de manichiura 8214               şi pedichiura, cutite de tăiat hârtie etc.)       2861.14 Tacamuri (linguri, furculite, polonice etc., 8215               inclusiv seturi de tacamuri)2861.9 Servicii industriale pentru producerea de               articole de tăiat şi tacamuri       2861.99 Servicii industriale pentru producerea de               articole de tăiat şi tacamuri       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către un       subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2862 Unelte de mana2862.1 Unelte de mana de tipul celor utilizate               în agricultura, horticultura şi silvicultura       2862.10 Unelte de mana de tipul celor utilizate în 8201               agricultura, horticultura şi silvicultura               (cazmale, lopeti, tarnacoape, greble, topoare,               foarfece de gradinar, coase etc.)2862.2 Fierastraie de mana, inclusiv lamele aferente       2862.20 Fierastraie de mana, inclusiv lamele aferente 82022862.3 Alte unelte de mana       2862.30 Alte unelte de mana 8203-82062862.4 Utilaje pentru maşini       2862.40 Utilaje pentru maşini (unelte de gaurit,               de decupat, etc) 8207(.4 -.9)2862.5 Alte unelte       2862.50 Alte unelte (unelte cu partea activa din 8207(.1-.3),               carburi metalice sau diamant şi piesele 8208, 8209               lor de uzura, cutite şi lame de tăiat pentru               maşini sau pentru aparate mecanice etc.)2862.9 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               uneltelor de mana       2862.90 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               uneltelor de mana       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de reparare şi întreţinere a uneltelor       pentru prelucrarea metalelor, fără îndepărtarea       materialului, de exemplu a uneltelor pentru presare,       stantare sau perforare       - lucrări de reparare şi întreţinere a uneltelor       pentru prelucrarea metalelor prin îndepărtarea       materialului, de exemplu a uneltelor de gaurit,       strunjit şi zimtuit       - lucrări de reparare şi întreţinere a altor unelte       2862.99 Servicii industriale pentru producerea               uneltelor de mana       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea manoperei       pe care o reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2863 Articole de feronerie2863.1 Articole de feronerie       2863.11 Mecanisme de închidere pentru automobile 8301 (.1-.3)               şi mobila (broaste şi încuietori pentru               vehicule şi părţile lor componente)       2863.12 Mecanisme de închidere, din metale comune,               pentru clădiri 8301.4       2863.13 Alte inchizatori, inclusiv chei 8301(.5-.7)       2863.14 Garnituri, articole de feronerie şi articole 8302(.1-.4,.6)               similare, din metal, pentru mobile, uşi,               ferestre, caroserii, articole de selarie,               valize, cufere, rulete; inchizatori automate               pentru uşi, din metale comune2863.9 Servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere               a articolelor de feronerie       2863.90 Servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere               a articolelor de feronerie       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere a       incuietorilor electronice cu tastatura sau comutator       cu senzori vizuali şi a sistemelor sofisticate de incuiere,       de exemplu cu cartela magnetica sau alt gen de cartela       codificata       2863.99 Servicii industriale pentru obţinerea articolelor               de feronerie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de producţie       a produselor menţionate, realizate de către un subcontractant       cu materiale aflate în proprietatea solicitantului sau în       contul solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă şi pot       include şi cheltuielile de aprovizionare cu materialele       necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    287 Diverse produse prelucrate din metal    2871 Rezervoare şi containere similare,               de capacitate mai mica de 300 l, din fonta               sau oţel2871.1 Rezervoare şi containere similare, din fonta               sau oţel       2871.11 Rezervoare, butoaie, bidoane şi recipiente 7310.1               similare, de capacitate cuprinsă între 50 l               (inclusiv) şi 300 l (inclusiv), din fonta               sau oţel       2871.12 Recipiente din metal, cu o capacitate mai               mica de 50 l, din fonta sau oţel 7310.292871.9 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere pentru rezervoare şi containere               similare, din fonta sau oţel, cu o               capacitate < 300 l       2871.90 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere pentru rezervoare şi containere               similare, din fonta sau oţel cu o               capacitate < 300 l       2871.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               rezervoare şi containere similare,               din fonta sau oţel, cu o capacitate < 300 l       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul solicitantului.       Aceste operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2872 Ambalaje uşoare din metal2872.1 Ambalaje uşoare din metal       2872.11 Cutii metalice pentru conserve,               cu capacitate <50 l. 7310.21       2872.12 Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii şi 7612               recipiente similare, din aluminiu, cu               capacitate mai mica de 300 l.       2872.13 Articole pentru astupare (busoane, capsule) 8309               şi alte accesorii pentru ambalaj, din metale               comune2872.9 Servicii industriale pentru obţinerea               ambalajelor uşoare din metal       2872.99 Servicii industriale pentru obţinerea               ambalajelor uşoare din metal       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2873 Articole din fire metalice2873.1 Articole din fire metalice (sarma)       2873.11 Cabluri, toroane din oţel 7312       2873.12 Sarma ghimpata din oţel; toroane, cabluri, 7313,7413,7614               impletituri şi articole similare din               cupru şi aluminiu       2873.13 Grilaje şi pânze metalice 7314, 7414       2873.14 Cuie şi articole similare din fonta, oţel,               cupru sau aluminiu 7317, 7415.1,                                                                 7616.1       2873.15 Electrozi şi articole similare captusite,               pentru sudare 8311       2873.16 Ace şi alte articole similare, din metale 7319               feroase, pentru tricotat şi crosetat manual2873.9 Servicii industriale pentru obţinerea               articolelor din fire metalice       2873.99 Servicii industriale pentru obţinerea               articolelor din fire metalice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2874 Suruburi, buloane, lanturi şi arcuri2874.1 Suruburi, buloane şi arcuri       2874.11 Suruburi şi alte articole filetate, din oţel 7318.1       2874.12 Nituri şi saibe, din oţel 7318.2       2874.13 Suruburi şi alte articole filetate sau 7415(.2, .3)               nefiletate, din metale neferoase       2874.14 Arcuri şi foi de arc, din metale feroase şi 7320, 7416               cupru2874.2 Lanturi       2874.20 Lanturi (lanturi cu zale sudate, din oţel, 7315(.2 -.9),               acoperite sau nu; lanturi din cupru sau din 7419.1               alte metale; lanturi antiderapante               pentru zapada)2874.9 Servicii industriale pentru obţinerea de               suruburi, buloane, lanturi şi arcuri       2874.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               suruburi, buloane, lanturi şi arcuri       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2875 Alte articole metalice n.c.a.2875.1 Articole metalice diverse pentru baie şi bucatarie       2875.11 Articole sanitare sau de toaleta, din fonta, 7324, 7418.2,               oţel, cupru, aluminiu; alte produse 7615.2               sanitare similare       2875.12 Articole metalice pentru bucatarie 7323, 7418.1,2875.2 Alte bunuri metalice n.c.a. (cu excepţia 7615.1, 8210               armelor albe)       2875.21 Case de bani, uşi blindate, încăperi               blindate etc. 8303       2875.22 Furnituri metalice de birou (clasoare, 8304               cutii de clasoare, cutii de păstrare a               scrisorilor etc.)       2875.23 Mici articole metalice de birou (agrafe, 8305               coltare, cleme de fixare a hârtiilor etc.)       2875.24 Obiecte metalice de ornament 8306(.2, .3)       2875.25 Mici articole metalice de uz casnic şi de 8308               marochinerie (catarame, agrafe, copci, capse,               inchizatori pentru marochinarie, margele şi               paiete decupate din metale comune)       2875.26 Elice pentru nave şi paletele acestora 8485.1       2875.27 Produse diverse, din metale feroase sau 7316, 7325,               neferoase; clopote, gonguri şi obiecte 7326, 7419.9,               similare; plăci indicatoare, plăci 7508, 7616.9,               pentru firme, adrese, cifre, litere şi 7806, 7907,               simboluri diverse etc.) 8007, 8302.5,                                                                 8306.1, 8307,                                                                 83102875.3 Arme albe       2875.30 Arme albe 93072875.9 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere a articolelor metalice n.c.a.       2875.90 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere a articolelor metalice n.c.a.       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere       a safe-urilor blindate sau ranforsate, de fabricaţie       proprie       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere a       uşilor şi rafturilor autofabricate, pentru safe-uri       de fabricaţie proprie       2875.99 Servicii industriale pentru obţinerea       articolelor metalice n.c.a       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.     DK PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE    29 Maşini şi echipamente    291 Echipamente pentru producerea şi utilizarea               energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru               automobile, motociclete şi a motoarelor cu explozie               pentru aeronave)    2911 Motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru               automobile, motociclete şi a motoarelor cu               explozie pentru aeronave)2911.1 Motoare cu ardere interna       2911.11 Motoare cu explozie, suspendate, pentru propulsia               navelor 8407.21       2911.12 Motoare cu explozie pentru propulsia navelor 8407(.29, .9)               şi a altor vehicule       2911.13 Motoare cu piston cu aprindere prin compresie 8408(.1, .9)               (motoare Diesel şi semidiesel pentru nave,               aviatie civilă, maşini agricole, tracţiune               feroviara etc.)2911.2 Turbine       2911.21 Turbine cu abur pentru propulsia navelor               şi alte turbine cu vapori 8406(.1, .8)       2911.22 Turbine şi roti hidraulice 8410.1       2911.23 Turbine cu gaz (cu excepţia turboreactoarelor şi 8411.8               turbopropulsoarelor)2911.3 Părţi de turbine       2911.31 Părţi de turbine cu abur 8406.9       2911.32 Părţi de turbine hidraulice, inclusiv de               roti hidraulice 8410.9       2911.33 Părţi de turbine cu gaz 8411.992911.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               motoarelor şi turbinelor       2911.91 Instalarea şi montarea motoarelor şi               turbinelor       2911.92 Întreţinerea şi repararea motoarelor               şi turbinelor       2911.99 Servicii industriale pentru fabricarea               de motoare şi turbine (cu excepţia               motoarelor pentru automobile, motociclete               şi a motoarelor cu explozie pentru aeronave)       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de către       un subcontractant cu materiale aflate în proprietatea       solicitantului sau în contul solicitantului. Aceste       operaţiuni sunt decontate (plătite) la valoarea       manoperei pe care o reprezintă şi pot include şi       cheltuielile de aprovizionare cu materialele necesare       pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2912 Pompe, compresoare şi părţile lor2912.1 Motoare hidraulice şi pneumatice       2912.11 Motoare hidraulice şi pneumatice cu mişcare 8412(.21,.31)               rectilinie (cilindri)       2912.12 Alte motoare hidraulice sau pneumatice 8412(.29,                                                                 .39, .8)2912.2 Pompe       2912.21 Pompe pentru lichide (pompe pentru               distribuirea carburantilor 8413(.11-.4)               sau lubrifiantilor de tipul celor utilizaţi               la staţiile service sau garaje; pompe cu               dispozitive de măsurare, pompe manuale pentru               lichide; pompe de carburant, ulei sau lichid               de răcire pentru motoare cu aprindere, pompe               de distribuţie a betonului)       2912.22 Alte pompe volumetrice alternative 8413.5       2912.23 Pompe volumetrice rotative 8413.6       2912.24 Pompe centrifuge pentru lichide;               alte pompe; elevatoare cu lichide 8413(.7, .8)2912.3 Pompe de aer sau vacuum; alte compresoare               cu gaz sau aer       2912.31 Pompe de vid 8414.1       2912.32 Pompe de aer acţionate manual 8414.2       2912.33 Compresoare de tipul celor utilizate 8414.3               în echipamente frigorifice       2912.34 Compresoare cu aer montate pe sasiuri 8414.4               cu roti şi remorcabile       2912.35 Turbocompresoare 8414.80.2       2912.36 Compresoare cu mişcare alternativa 8414.80(.3,.4)       2912.37 Compresoare cu mişcare rotativa 8414.80(.6,.7)       2912.38 Compresoare utilizate în aviaţia civilă;               alte compresoare 8414.80(.1,.9)2912.4 Părţi de motoare şi pompe       2912.41 Părţi de motoare hidraulice şi pneumatice 8412.9       2912.42 Părţi de pompe şi elevatoare 8413.9       2912.43 Părţi de pompe de aer sau vid, de 8414.9               compresoare de aer, de ventilatoare               sau de hote2912.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               pompelor, compresoarelor şi motoarelor               hidraulice şi pneumatice       2912.91 Instalarea pompelor, compresoarelor şi               motoarelor hidraulice şi pneumatice       Aceasta subclasa elementara include de asemenea:       - lucrări de conectare a sistemelor de conducte       pentru sisteme hidraulice sau pneumatice       2912.92 Întreţinerea şi repararea pompelor,               compresoarelor, motoarelor hidraulice               şi pneumatice       2912.99 Servicii industriale pentru fabricarea               de pompe, compresoare şi părţile lor       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.2913 Articole de robinetarie2913.1 Articole de robinetarie şi alte articole               similare (pentru incalzitoare, rezervoare,               cuve etc.; reductoare de presiune şi valve               termostatice etc.)       2913.11 Reductoare de presiune, valve pentru transmisia 8481(.1-.4,               oleohidraulica sau pneumatica; clapete şi .80.4)               supape de reţinere, supape de preaplin sau               de siguranţă)       2913.12 Alte articole de robinetarie (robinete, 8481.80(.1,.3)               supape pentru radiatoare de încălzire               centrala, bazine de spălat, cisterne de               apa, băi etc.)       2913.13 Robinetarie şi vane industriale 8481.80                                                                 (.5 -.9)2913.2 Părţi de robinetarie şi articole similare       2913.20 Părţi de robinetarie şi articole similare 8481.92913.9 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere a robinetelor şi articolelor               de robinetarie       2913.91 Servicii de instalare a robinetelor şi               articolelor de robinetarie       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de instalare a generatoarelor de abur       şi a sistemelor de ţevi metalice din întreprinderile       industriale, clasificate în 2830.9       - lucrări de instalaţii interioare în clădiri,       clasificate în 4533       2913.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               robinetelor şi a articolelor de robinetarie       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de reparare şi întreţinere a       generatoarelor de abur şi a sistemelor de ţevi       metalice din întreprinderile industriale,       clasificate în 2830.9       2913.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               robinete şi articole de robinetarie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2914 Rulmenti, angrenaje şi organe               mecanice de transmisie2914.1 Rulmenti cu bile şi role       2914.10 Rulmenti cu bile; rulmenti cu role conice, 8482(.1-.8)               inclusiv asamblari conice sau cu role conice;               rulmenti cu role sferice sau cilindrice;               rulmenti cu role tip butoi; rulmenti cu               role tip ace; alte tipuri de rulmenti,               inclusiv rulmenti combinati2914.2 Lagare, angrenaje şi alte organe mecanice               de transmisie       2914.21 Lanturi articulate, cu role sau zale               articulate, din oţel 7315(.11,.12)       2914.22 Arbori de transmisie şi manivele 8483.1       2914.23 Lagare cu rulmenti încorporaţi; alte lagare 8483(.2, .3)               fără rulmenti încorporaţi; cuzineţi       2914.24 Angrenaje şi roti de frictiune, altele 8483.4               decât rotile simple de transmisie; suruburi               filetate cu bile; reductoare, multiplicatoare               şi variatoare de viteza, inclusiv convertizoare               de cuplu hidraulic       2914.25 Volanti şi fulii, inclusiv fulii cu mufe 8483.5       2914.26 Ambreiaje şi organe de cuplare, inclusiv 8483.6               legături de articulatie2914.3 Părţi de rulmenti, angrenaje şi elemente               de transmisie       2914.31 Bile, ace, role şi părţi ale rulmentilor               cu bile sau role 8482.9       2914.32 Părţi ale lanturilor articulate, din oţel 7315.19       2914.33 Părţi ale rulmentilor şi ale altor elemente               de transmisie, n.c.a. 8483.92914.9 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere pentru rulmenti,               angrenaje şi organe mecanice de transmisie       2914.90 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere a rulmentilor, angrenajelor               şi a organelor mecanice de transmisie       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere       a angrenajelor       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere       a lagarelor şi lacaselor de lagar       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere       a altor elemente de transmisie a energiei mecanice       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de instalare, reparare şi întreţinere a       lagarelor, angrenajelor şi organelor mecanice de       transmisie pentru autovehicule, clasificate       în 5020.11, 5020.21 şi 5040.40       2914.99 Servicii industriale pentru obţinerea de               rulmenti, angrenaje şi organe mecanice               de transmisie       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o       reprezintă şi pot include şi cheltuielile de       aprovizionare cu materialele necesare pentru aceasta       activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    292 Alte maşini de utilizare generală    2921 Cuptoare industriale, arzatoare şi               părţi ale acestora2921.1 Cuptoare industriale, arzatoare şi               părţi ale acestora       2921.11 Arzatoare cu combustibili lichizi; 8416(.1-.3)               alte arzatoare, inclusiv arzatoare mixte;               aprinzatoare automate, inclusiv preaprinzatoare,               grile mecanice, dispozitive mecanice pentru               evacuarea cenusii şi alte dispozitive similare       2921.12 Cuptoare şi arzatoare industriale sau de 8487(.1, .8)               laborator, neelectrice, pentru calcinare,               topire şi alte tratamente termice ale               minereurilor şi metalelor; incineratoare       2921.13 Cuptoare electrice industriale sau de laborator 8514(.1 -.4)               (cuptoare de încălzire cu rezistenta, cuptoare               care funcţionează prin inductie sau dielectric);               alte cuptoare şi arzatoare       2921.14 Părţi de cuptoare şi arzatoare cu combustibili 8416.9,               solizi, lichizi sau gazosi, inclusiv 8417.9, 8514.9               dispozitivele mecanice ale acestora; părţi               ale cuptoarelor electrice industriale şi de               laborator2921.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               cuptoarelor şi arzatoarelor       2921.91 Instalarea şi montarea cuptoarelor şi               arzatoarelor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de instalare a cazanelor şi arzatoarelor       pentru încălzirea centrala, clasificate în 4533.11       2921.92 Întreţinerea şi repararea cuptoarelor şi               arzatoarelor       Aceasta subclasa elementara nu include:       - lucrări de reparare şi întreţinere a cazanelor       şi arzatoarelor casnice pentru încălzirea centrala,       clasificate în 4533.11       - lucrări de curatare a coşurilor, clasificate       în 7470.15       2921.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               cuptoare industriale, arzatoare şi părţi               ale acestora       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2922 Echipamente de ridicat, manipulat şi părţile lor2922.1 Echipamente de ridicat, manipulat şi părţile lor       2922.11 Palane şi scripeti, cu sau fără motor electric 8425.1       2922.12 Troliuri şi cabestane 8425(.2, .3)       2922.13 Elevatoare de maşini pentru garaje, cricuri 8425.4               şi vinciuri hidraulice; alte cricuri               şi vinciuri       2922.14 Macarale, macarale derrick, poduri rulante; 8426               macarale portal de manipulare pe suport fix               sau mobil; alte maşini şi aparate               autopropulsate       2922.15 Carucioare-stivuitor; alte carucioare de 8427, 8709.1               manipulat echipate cu un dispozitiv de ridicat               sau de manipulat; autocarucioare fără               dispozitiv de ridicare, de tipul celor               utilizate pentru transportul mărfurilor               pe distanţe scurte (cu motoare electrice               sau termice)       2922.16 Ascensoare şi scări mecanice 8428(.1, .4)       2922.17 Elevatoare pneumatice şi alte elevatoare 8428(.2, .32,               cu actionare continua, conveiere cu cupe, .33, .39)               banda sau curea, pentru bunuri sau               materiale, n.c.a.       2922.18 Alte maşini de ridicat şi manipulat 8428(.5 -.9)               (carucioare detransbordare, bascule şi               alte instalaţii similare pentru manipularea               materialului rulant pe calea ferată;               teleferice, inclusiv telescaune, schi-lifturi,               mecanisme de tracţiune pentru funiculare etc.)       2922.19 Părţi de echipamente de ridicat şi manipulat 8431 (.1 -.3),                                                                 8709.92922.2 Echipamente pentru macarale, excavatoare şi               pentru alte utilaje de ridicat şi manipulat       2922.20 Echipamente pentru macarale, excavatoare şi 8431.41               pentru alte utilaje de ridicat şi manipulat2922.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               echipamentelor de ridicat şi manipulat       2922.91 Instalarea şi montarea echipamentelor de               ridicat şi manipulat (exclusiv lifturi şi               scări mecanice)       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea lifturilor, ascensoarelor pentru       mărfuri, scarilor rulante şi scarilor exterioare,       clasificata în 4531.30       2922.92 Întreţinerea şi repararea echipamentelor               de ridicat şi manipulat       Aceasta subclasa elementara include:       - lucrări de întreţinere şi reparare a lifturilor,       ascensoarelor pentru mărfuri, scarilor rulante şi       scarilor exterioare       2922.99 Servicii industriale pentru fabricarea               echipamentelor de ridicat, manipulat şi               părţi ale acestora       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2923 Echipamente industriale de ventilaţie               şi frigorifice2923.1 Schimbatoare de căldură; echipamente de aer               condiţionat şi de răcire, maşini de filtrare               şi purificare a gazelor       2923.11 Schimbatoare de căldură şi utilaje pentru 8419(.5, .6)               lichefierea aerului şi a altor gaze       2923.12 Dispozitive de aer condiţionat, echipamente 8415(.1-.8)               autonome de condiţionare a aerului       2923.13 Echipamente frigorifice industriale (inclusiv 8418(.5-.6)               compresoare frigorifice industriale şi               dispozitive de absorbţie a caldurii)       2923.14 Maşini şi aparate pentru filtrarea şi               purificarea gazelor, n.c.a. 8421.392923.2 Ventilatoare de uz industrial       2923.20 Ventilatoare de uz industrial 8414.592923.3 Părţi ale echipamentelor frigorifice               şi ale dispozitivelor de               absorbţie a caldurii       2923.30 Părţi ale echipamentelor frigorifice şi 8415.9,               ale dispozitivelor de absorbţie a caldurii 8418.9, 8419.92923.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               echipamentelor industriale de ventilaţie               şi frigorifice       2923.91 Instalarea şi montarea echipamentelor               industriale de ventilaţie şi frigorifice       Aceasta subclasa elementara nu include:       - instalarea echipamentului de climatizare       în locuinţe sau birouri, clasificata în 4533.12       2923.92 Întreţinerea şi repararea echipamentelor               industriale de ventilaţie şi frigorifice       Aceasta subclasa elementara nu include:       - repararea echipamentului de climatizare din       locuinţe sau birouri, clasificata în 4533.12       - instalarea, repararea şi întreţinerea       echipamentului casnic de ventilaţie, refrigerare       sau climatizare, clasificate în 4533.12       2923.99 Servicii industriale pentru fabricarea               echipamentelor industriale de ventilaţie               şi frigorifice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2924 Alte aparate şi utilaje de uz general, n.c.a.    2924.1 Aparate de distilare şi filtrare       2924.11 Aparate de distilare şi rectificare 8405.1,               (inclusiv generatoare de gaz şi apa, 8419.4               generatoare de acetilena)       2924.12 Maşini şi aparate pentru filtrarea şi 8421 (.21,               purificarea lichidelor (apa, băuturi, .22, .29)               alte lichide)       2924.13 Filtre de aer şi filtre de ulei pentru 8421(.23,.31)               motoare cu ardere interna2924.2 Maşini pentru spălat sticle, ambalat               şi cantarit; maşini de pulverizat;               garnituri de etansare metalo-plastice       2924.21 Maşini pentru spălat sau uscat sticle 8422(.2 -.4)               sau alte containere, maşini pentru umplut               sau închis sticle sau recipiente, maşini               de ambalat şi impachetat       2924.22 Aparate şi instrumente de cantarit 8423(.1 -.3)       2924.23 Alte aparate şi instrumente de cantarit 8423.8       2924.24 Aparate mecanice pentru dispersat sau 8424(.1-.3,               pulverizat lichide sau pulberi, .89)               extinctoare etc., cu excepţia celor               folosite în agricultura       2924.25 Garnituri de etansare metalo-plastice 84842924.3 Centrifugi, maşini de calandrare şi               maşini de distribuit automat diverse bunuri       2924.31 Centrifugi, n.c.a. 8421.19       2924.32 Maşini de calandrare 8420.1       2924.33 Maşini automate pentru vânzarea produselor 8476(.2, .8)2924.4 Alte maşini pentru tratamentul diverselor               materiale printr-un procedeu ce implica               schimbarea temperaturii       2924.40 Alte maşini pentru tratamentul diverselor 8419.89               materiale printr-un procedeu ce implica               schimbarea temperaturii2924.5 Părţi ale aparatelor şi utilajelor               de uz general       2924.51 Părţi ale generatoarelor de gaz cu aer               sau apa 8405.9       2924.52 Părţi ale maşinilor de centrifugat, 8421.9               inclusiv părţi ale aparatelor de filtrare               şi epurare a lichidelor şi gazelor       2924.53 Părţi ale utilajelor de calandrare şi 8420.9,8423.9,               cantarire; părţi ale aparatelor mecanice 8424.9,               pentru dispersat/pulverizat lichide sau 8476.9               pulberi; părţi ale maşinilor automate               pentru vânzarea produselor       2924.54 Părţi ale maşinilor ce nu conţin conectori               electrici, n.c.a. 8485.92924.6 Maşini de spălat vesela, de tip industrial       2924.60 Maşini de spălat vesela, de tip industrial 8422.192924.7 Piese pentru maşini de spălat vesela,               de tip industrial       2924.70 Piese pentru maşini de spălat vesela,               de tip industrial 8422.92924.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               maşinilor de utilizare generală       2924.91 Instalarea şi montarea aparatelor şi               utilajelor de uz general       2924.92 Întreţinerea şi repararea aparatelor şi               utilajelor de uz general       2924.99 Servicii industriale pentru fabricarea               altor aparate şi utilaje de uz general n.c.a.       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.    293 Maşini agricole şi pentru exploatări forestiere    2931 Tractoare agricole2931.1 Motocultoare       2931.10 Motocultoare 8701.12931.2 Tractoare agricole sau pentru               exploatări forestiere       2931.21 Tractoare agricole uşoare (cu puterea 8701.90(.1,.2)               maxima de 37 Kw)       2931.22 Tractoare agricole (cu puterea >37               Kw şi <=59 Kw) 8701.90.25       2931.23 Tractoare agricole grele (cu puterea               mai mare de 59 Kw) 8701.90.3       2931.24 Alte tractoare agricole 8701.90(.5, .9)2931.9 Repararea şi întreţinerea tractoarelor               agricole       2931.90 Repararea şi întreţinerea tractoarelor               agricole       Aceasta subclasa elementara include:       - întreţinerea şi repararea tractoarelor agricole       şi forestiere, a motocultoarelor şi aparatelor       de tuns iarba       2931.99 Servicii industriale pentru fabricarea               tractoarelor agricole       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2932 Alte utilaje agricole şi pentru exploatări               forestiere2932.1 Utilaje agricole şi forestiere pentru               pregătirea solului       2932.11 Pluguri şi grape cu discuri 8432(.1, .21)       2932.12 Grape, scarificatoare, cultivatoare,               plivitoare şi prasitoare 8432.29       2932.13 Semanatori, maşini de plantat şi transplantat 8432.3       2932.14 Distribuitoare de îngrăşăminte 8432.4       2932.15 Alte maşini şi dispozitive agricole, 8432.8               forestiere şi de întreţinere a solului2932.2 Maşini şi utilaje pentru tuns gazonul în               parcuri şi pe terenuri de sport       2932.20 Maşini şi utilaje pentru tuns gazonul în 8433.1               parcuri şi pe terenuri de sport2932.3 Maşini de recoltat       2932.31 Seceratori, inclusiv barele de tăiat care 8433.2               se monteaza la tractor       2932.32 Maşini şi utilaje de cosit fanul 8433.3       2932.33 Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv               prese colectoare 8433.4       2932.34 Maşini de recoltat şi treierat 8433.52932.4 Maşini şi utilaje pentru protecţia culturilor       2932.40 Maşini şi utilaje pentru protecţia culturilor 8424.812932.5 Remorci şi semiremorci pentru utilizări               în agricultura       2932.50 Remorci şi semiremorci pentru utilizări               în agricultura 8716.22932.6 Alte maşini şi utilaje agricole şi               forestiere, n.c.a.       2932.61 Maşini pentru curatat şi sortat oua, 8433.6               fructe şi alte produse agricole, cu excepţia               seminţelor, boabelor şi a legumelor uscate       2932.62 Maşini pentru muls 8434.1       2932.63 Maşini şi utilaje pentru prepararea hranei 8436(.1, .2)               animalelor; incubatoare şi clocitoare               pentru avicultura       2932.64 Maşini pentru curatat, sortat sau triat 8437.1               seminţe, boabe sau legume uscate       2932.65 Alte maşini şi utilaje agricole şi               forestiere, n.c.a. 8436.82932.7 Părţi de maşini agricole şi forestiere       2932.70 Părţi de maşini agricole şi forestiere 8432.9,                                                                 8433.9, 8436.92932.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               maşinilor şi utilajelor agricole şi forestiere       2932.91 Instalarea maşinilor şi utilajelor agricole               şi forestiere       2932.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi               utilajelor agricole şi forestiere       2932.99 Servicii industriale pentru fabricarea               altor utilaje agricole şi forestiere       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului de       producţie a produselor menţionate, realizate de       către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    294 Maşini-unelte    2941 Maşini-unelte portabile acţionate electric2941.1 Maşini-unelte portabile acţionate electric       2941.11 Maşini-unelte portabile acţionate electric 8467(.1 -.8)       2941.12 Părţi de maşini-unelte portabile               acţionate electric 8467.92941.9 Servicii industriale pentru maşini-unelte               portabile acţionate electric       2941.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               maşini-unelte portabile acţionate electric       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2942 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalului    2942.1 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor,               cu laser şi similare; centre de prelucrare               şi similare       2942.11 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor, 8456               cu laser, cu ultrasunete şi similare       2942.12 Centre de prelucrare, maşini cu post fix 8457               şi maşini cu posturi multiple pentru               prelucrarea metalelor2942.2 Strunguri, maşini-unelte de gaurit, de               alezat şi frezat pentru metale       2942.21 Strunguri pentru prelucrarea metalelor 8458       2942.22 Maşini-unelte de gaurit, alezat şi frezat               metale 8459(.1 - .6)       2942.23 Maşini-unelte de filetat sau tarodat metale,               n.c.a 8459.72942.3 Alte maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor       2942.31 Maşini-unelte pentru debavurat, ascutit, 8460, 8461               rectificat, slefuit sau pentru alte operaţiuni               de finisat metale       2942.32 Maşini-unelte cu comanda numerică, pentru 8462(.21,.31,               prelucrarea metalelor prin indoire, pliere, .41)               îndreptare, poansonare, crestare, zimtuire               sau dintare       2942.33 Maşini-unelte fără comanda numerică pentru 8462(.29, .39,               prelucrarea metalelor prin indoire, pliere, .49)               îndreptare, poansonare, crestare, zimtuire               sau dintare       2942.34 Prese hidraulice, alte prese şi maşini-unelte 8462(.1,.9)               pentru prelucrarea metalelor prin forjare,               lovire, stantare       2942.35 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor 8463               sau cermeturilor, fără îndepărtare de material2942.4 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte de               prelucrat metale       2942.40 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte de               prelucrat metale 8466(.93,.94)2942.9 Servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere               a maşinilor-unelte de prelucrat metale       2942.91 Servicii de instalare a maşinilor-unelte       2942.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               maşinilor-unelte de prelucrat metale       2942.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               maşini-unelte de prelucrat metale       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.    2943 Alte maşini-unelte n.c.a2943.1 Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei,               lemnului şi a altor materiale similare       2943.11 Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, 8464               produselor ceramice, betonului sau materialelor               minerale similare, sau pentru prelucrarea               sticlei la rece       2943.12 Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, 8465, 8479.3               plutei, osului, ebonitei, textolitului sau               altor materiale similare. Prese şi alte maşini               şi aparate pentru tratarea lemnului şi plutei2943.2 Maşini şi aparate pentru lipit, sudat şi calire               superficiala; maşini şi aparate pentru suflarea               la cald de metale sau cermeturi       2943.20 Maşini şi aparate pentru lipit, sudat şi calire 8468(.1 -.8),               superficiala; maşini şi aparate pentru 8515(.1 -.8)               suflarea la cald de metale sau cermeturi2943.3 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte       2943.31 Port-scule şi capete de filetat cu declansare 8466.1               automată, pentru maşini-unelte       2943.32 Port-piese pentru maşini-unelte 8466.2       2943.33 Capete divizoare şi alte dispozitive 8466.3               speciale care se monteaza pe maşini-unelte       2943.34 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte 8466(.91,.92)               de prelucrare a lemnului, plutei, osului,               ebonitei, textolitului sau a altor materiale               similare       2943.35 Părţi pentru alte maşini-unelte 8468.9, 8515.92943.9 Servicii de instalare, reparaţii şi               întreţinere a maşinilor-unelte pentru               prelucrarea pietrei, lemnului, plutei, ebonitei,               textolitului şi a altor materiale similare       2943.91 Servicii de instalare a maşinilor-unelte pentru               prelucrarea pietrei, lemnului, plutei, ebonitei,               textolitului şi a altor materiale similare       2943.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a               maşinilor-unelte pentru prelucrarea pietrei,               lemnului, plutei, ebonitei, textolitului şi a               altor materiale similare       2943.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, lemnului,               plutei, ebonitei, textolitului şi a altor               materiale similare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate       în proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în       întregime de către un subcontractant în folosul       unei terţe părţi.    295 Alte maşini şi utilaje cu destinaţie specifică    2951 Maşini şi utilaje pentru metalurgie2951.1 Maşini şi utilaje pentru metalurgie               şi părţi ale acestora       2951.11 Utilaje pentru metalurgie (convertizoare, 8454(.1 -.3),               lingotiere şi oale de turnat, laminoare etc.) 8455(.1 -.2)       2951.12 Părţi ale utilajelor pentru metalurgie 8454.9,                                                                 8455(.3, .9)2951.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               utilajelor pentru metalurgie       2951.91 Instalarea şi montarea utilajelor pentru               metalurgie       2951.92 Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru               metalurgie       2951.99 Servicii industriale pentru fabricarea de               maşini şi utilaje metalurgice       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2952 Maşini şi utilaje pentru extracţie şi construcţii    2952.1 Maşini şi utilaje pentru minerit       2952.11 Conveiere, elevatoare şi transportoare cu 8428.31               acţiune continua destinate pentru extractia               miniera, sau alte activităţi similare       2952.12 Maşini şi utilaje de săpat tunele sau galerii 8430(.3, .4)               (inclusiv cele autopropulsate) şi maşini de foraj2952.2 Utilaje de excavat autopropulsate şi părţi ale               acestora       2952.21 Buldozere (inclusiv pe senile) autopropulsate 8429.1       2952.22 Credere şi nivelatoare autopropulsate 8429.2       2952.23 Screpere autopropulsate 8429.3       2952.24 Compactoare şi cilindri compresori 8429.4       2952.25 Lopeti mecanice, excavatoare şi lopeti 8429.51               încărcătoare cu încărcător frontal,               autopropulsate       2952.26 Lopeti mecanice, excavatoare şi lopeti 8429.52               încărcătoare cu încărcător rotativ       2952.27 Alte utilaje de excavat şi nivelat,               autopropulsate 8429.59,                                                                 8430.5       2952.28 Lame de buldozere 8431.422952.3 Alte maşini şi utilaje de excavat,               tasat, compactat etc.       2952.30 Alte maşini şi utilaje de excavat, 8430(.1,.2,.6),               tasat, compactat etc. 8479.12952.4 Maşini şi utilaje pentru prepararea               minereurilor       2952.40 Maşini şi utilaje pentru prepararea 8474(.1-.8)               minereurilor2952.5 Tractoare de şantier       2952.50 Tractoare de şantier 8701.32952.6 Părţi de maşini şi utilaje pentru               minerit, de foraj şi construcţii       2952.61 Părţi de conveiere şi elevatoare, utilaje 8431 (.43,.49)               de excavat şi nivelat, autopropulsate şi               părţi de maşini şi utilaje pentru foraj               şi abataj       2952.62 Părţi de maşini şi utilaje pentru prepararea               minereurilor 8474.92952.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               maşinilor şi utilajelor pentru extracţie               şi construcţii       2952.91 Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor               pentru extracţie şi construcţii       2952.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi               utilajelor pentru extracţie şi construcţii       2952.99 Servicii industriale pentru fabricarea               de maşini şi utilaje pentru extracţie               şi construcţii       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2953 Maşini şi utilaje tehnologice pentru               industria agroalimentara2953.1 Maşini şi utilaje tehnologice pentru industria               agroalimentara       2953.11 Centrifugi decantoare pentru industria               laptelui 8421.11       2953.12 Maşini şi utilaje tehnologice pentru               fabricarea laptelui 8434.2       2953.13 Maşini şi utilaje tehnologice pentru               industria de morarit 8437.8       2953.14 Maşini şi utilaje tehnologice pentru 8435.1               prepararea băuturilor (teascuri, storcatoare,               alte maşini şi utilaje similare)       2953.15 Cuptoare neelectrice pentru brutarii şi 8417.2,               patiserii; uscatoare pentru produse agricole; 8419(.31, .81)               alte aparate şi dispozitive pentru prepararea               şi încălzirea alimentelor       2953.16 Alte maşini şi utilaje tehnologice pentru 8438(. 1 -.8),               industria agroalimentara, n.c.a. 8479.2       2953.17 Maşini şi aparate diverse pentru prelucrarea               tutunului 8478.12953.2 Părţi de maşini şi utilaje utilizate în               industria agroalimentara       2953.21 Părţi de maşini şi utilaje utilizate în 8434.9,               industria laptelui şi a băuturilor 8435.9       2953.22 Părţi de maşini şi utilaje utilizate în 8437.9,               industria agroalimentara, n.c.a. 8438.9       2953.23 Părţi de maşini şi utilaje utilizate în               industria tutunului 8478.92953.9 Instalarea, întreţinerea şi repararea               maşinilor şi utilajelor din industria               agroalimentara       2953.91 Instalarea şi montarea maşinilor şi               utilajelor din industria agroalimentara       2953.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi               utilajelor din industria agroalimentara       2953.99 Servicii industriale pentru fabricarea               de maşini şi utilaje tehnologice specifice               industriei agroalimentare       Aceasta subclasa elementara include:       - operaţii elementare din cadrul procesului       de producţie a produselor menţionate, realizate       de către un subcontractant cu materiale aflate în       proprietatea solicitantului sau în contul       solicitantului. Aceste operaţiuni sunt decontate       (plătite) la valoarea manoperei pe care o reprezintă       şi pot include şi cheltuielile de aprovizionare cu       materialele necesare pentru aceasta activitate.       Aceasta subclasa elementara nu include:       - bunuri din aceeaşi categorie realizate în întregime       de către un subcontractant în folosul unei terţe părţi.    2954 Maşini şi utilaje tehnologice specifice               industriei textile, a confecţiilor şi pielariei2954.1 Maşini şi utilaje tehnologice pentru industria               textila       2954.11 Maşini şi utilaje pentru prepararea fibrelor şi               firelor textile 8444, 8445.1       2954.12 Maşini şi utilaje de tors, rasucit, bobinat,               depanat, etc.; 8445(.2-.9)               maşini pentru formarea urzelilor, în vederea               teserii fibrelor textile       2954.13 Maşini de tesut 8446       2954.14 Maşini de tricotat, brodat, maşini pentru 8447