LEGE nr. 343 din 8 iulie 2003pentru înfiinţarea comunei Dimacheni, judeţul Botosani, prin reorganizarea comunei Corlateni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Dimacheni, judeţul Botosani, având în componenta satele Dimacheni, Mateieni şi Recia-Verbia, prin reorganizarea comunei Corlateni din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Dimacheni se stabileşte în satul Dimacheni.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Corlateni, judeţul Botosani, are în componenta satele: Corlateni, Carasa, Vladeni şi Podeni. (2) Reşedinţa comunei Corlateni rămâne în satul Corlateni.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Dimacheni, judeţul Botosani, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Dimacheni.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Botosani şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Botosani şi Consiliul Local al Comunei Corlateni, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Corlateni între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Dimacheni se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judeţului Botosani. (3) Bugetul comunei Dimacheni pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Botosani. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Corlateni şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Dimacheni.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Corlateni, judeţul Botosani, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 343.--------------