LEGE nr. 325 din 8 iulie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 22 aprilie 2003, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului (3^1) va avea următorul cuprins:b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru condiții de incordare psihică ridicată și responsabilitate sporită în care se desfășoară activitatea;Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 8 iulie 2003.Nr. 325.-------------