HOTĂRÂRE nr. 18 din 26 iunie 2003privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 30 iunie 2003    În temeiul art. 64 din Constituţia României,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comisia comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale. (2) Propunerile legislative privind legile electorale se iniţiază de către parlamentari, potrivit dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Constituţie.  +  Articolul 2 (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 17 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat. (2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. (3) Componenta nominală a Comisiei şi a biroului sau sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se afla în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. (5) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte, de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte, care îl înlocuieşte.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele Comisiei nu sunt publice. (2) În interesul desfăşurării lucrărilor Comisia poate invita sa participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale. (3) Condiţiile în care reprezentanţii mijloacelor de informare în masa au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia. (4) Votul în Comisie este deschis. (5) Lucrările Comisiei se înregistrează şi se stenografiaza.  +  Articolul 4Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 septembrie 2003.  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 26 iunie 2003.Nr. 18.  +  Anexa COMPONENTA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electoraleGrupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)1. Viorel Hrebenciuc - deputat2. Miron Mitrea - deputat3. Ion Bivolaru - deputat4. Bogdan Nicolae Niculescu-Duvaz - deputat5. Octav Cozmanca - senator6. Doru Ioan Taracila - senatorGrupul parlamentar al P.R.M.7. Anghel Stanciu - deputat8. Nicolae Vasilescu - deputat9. Dumitru Badea - senator10. Viorel Dumitrescu - senatorGrupul parlamentar al P.D.11. Emil Boc - deputat12. Constantin Balalau - senatorGrupul parlamentar al P.N.L.13. Nicolae Titu Ghiorghiof - deputat14. Nicolae Vlad Popa - senatorGrupul parlamentar al U.D.M.R.15. Marton Arpad - deputat16. Sereş Denes - senatorGrupul parlamentar al minorităţilor naţionale17. Varujan Pambuccian - deputatBiroul Comisiei:Preşedinte - Viorel HrebenciucVicepreşedinte - Dumitru BadeaSecretar - Marton Arpad------