ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003    Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 19 iunie 2003,în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Primul-ministru are în coordonare: a) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; b) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; c) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; d) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; e) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; f) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; g) Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; h) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; i) Agenţia Română pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; j) Agenţia Naţionala pentru Sport, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activităţii din domeniul sportului de la Ministerul Tineretului şi Sportului; k) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activităţii de strategie de la Ministerul Informaţiilor Publice, care se desfiinţează; l) Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activităţii Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, care se desfiinţează; m) Corpul de Control al Guvernului, care se înfiinţează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, prin reorganizarea Corpului de control al primului-ministru din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru; n) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; o) Comisia Naţionala de Prognoza, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activităţii în domeniul prognozei de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, care îşi încetează activitatea; p) Institutul Naţional de Statistica, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; r) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului; s) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului. (2) Activităţile instituţiilor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea ministrilor sau ministrilor delegaţi. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. j)-m) şi o), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează: a) aparatul de lucru al primului-ministru; b) Secretariatul General al Guvernului; c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca structura cu personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activităţii Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, care se desfiinţează. Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul are calitatea de ordonator tertiar de credite; d) Departamentul pentru Analiza Instituţională şi Socială, structura fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru; e) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, care se înfiinţează ca structura fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activităţii privind minorităţile naţionale de la fostul Minister al Informaţiilor Publice; f) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care se înfiinţează ca structura fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, prin preluarea activităţii privind românii de pretutindeni de la fostul Minister al Informaţiilor Publice; g) Departamentul Purtatorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţii cu Presa, care se înfiinţează ca structura fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, prin preluarea activităţii purtatorului de cuvânt al Guvernului şi a celei privind relaţiile cu presa de la fostul Minister al Informaţiilor Publice. (2) În cadrul aparatului de lucru al primului-ministru se organizează şi funcţionează compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes naţional cuprinse în Programul de guvernare. (3) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează Oficiul pentru problemele romilor, care se înfiinţează ca structura fără personalitate juridică, prin preluarea activităţii pentru romi de la fostul Minister al Informaţiilor Publice. (4) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înfiinţat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni ca instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea fostului Minister al Educaţiei şi Cercetării în subordinea Secretariatului General al Guvernului. (5) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3În structura Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care se organizează ca structura fără personalitate juridică.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Integrării Europene preia activitatea de dezvoltare regionala de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (2) Ministerul Integrării Europene asigura managementul financiar şi tehnic al Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regionala şi al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice şi sociale, alocate României de Uniunea Europeană, în conformitate cu Planul naţional de dezvoltare.  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin comasarea Ministerului de Interne şi a Ministerului Administraţiei Publice, precum şi prin preluarea activităţii privind parcurile industriale şi zonele defavorizate de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (2) În subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 şi Institutul Naţional de Administraţie. (3) Ministrul administraţiei şi internelor conduce Comisia centrala de evacuare, constituită potrivit prevederilor art. 31 din Legea protecţiei civile nr. 106/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretariatul tehnic al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Ministrul delegat pentru administraţia publică conduce activităţile din domeniul pentru care a fost investit prin Hotărârea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului. (6) Ministrul administraţiei şi internelor împreună cu ministrul delegat pentru administraţia publică elaborează, semnează şi susţin în Guvern proiectele de acte normative din domeniul administraţiei publice.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Guvernatorul, şef al Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului, este asimilat cu funcţia de secretar de stat şi este numit prin decizie a primului-ministru. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului se asigura integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 7 (1) Se înfiinţează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin reorganizarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi prin preluarea activităţii Departamentului de Politici Sociale din aparatul de lucru al Guvernului, departament care se desfiinţează, precum şi a activităţii de asistenţa familială din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) În subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se organizează şi funcţionează: a) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Familiei, organ de specialitate înfiinţat prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; b) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică; c) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (3) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap îşi menţin structura funcţiilor. (4) Fondurile alocate de la bugetul de stat Consiliului Economic şi Social se asigura prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 8 (1) Se înfiinţează Ministerul Economiei şi Comerţului prin reorganizarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi prin preluarea activităţii Departamentului de Politici Economice şi a activităţii Departamentului de Comerţ Exterior din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, departamente care se desfiinţează. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului preia activităţile privind mediul de afaceri de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, care îşi încetează activitatea. (3) În subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului funcţionează Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi Centrul Roman de Comerţ Exterior, unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. (4) Prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului se asigura finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. (5) Ministrul delegat pentru comerţ conduce activităţile din domeniul pentru care a fost investit prin hotărâre a Parlamentului. (6) Ministrul economiei şi comerţului împreună cu ministrul delegat pentru comerţ elaborează, semnează şi susţin în Guvern proiectele de acte normative din domeniul comerţului.  +  Articolul 9Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului prin comasarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 10 (1) Direcţiile fitosanitare şi oficiile de ameliorare şi reproducţie în zootehnie trec în subordinea direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală şi se reorganizează ca unităţi fără personalitate juridică. (2) Structura organizatorică, funcţionarea, atribuţiile şi numărul de personal ale direcţiilor fitosanitare şi oficiilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (3) Patrimoniul direcţiilor fitosanitare şi oficiilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se preia pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Personalul disponibilizat în urma aplicării prezentului articol beneficiază de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole, unitate aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, se finanţează din venituri proprii.  +  Articolul 11 (1) Se înfiinţează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin comasarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a Ministerului Turismului, care îşi încetează activitatea. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va propune Guvernului măsurile necesare pentru reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", în vederea delimitării şi intaririi componentei de construcţie de autostrăzi.  +  Articolul 12Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi prin preluarea activităţii de tineret de la Ministerul Tineretului şi Sportului, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 13 (1) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor funcţionează Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se asigura finanţarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, precum şi finanţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Romanesc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 14 (1) Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, care îşi încetează activitatea. (2) Ministerul Sănătăţii preia centrele de medicina preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin organizarea în subordinea sa a Direcţiei de sănătate publică pentru transporturi. (3) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România se asigura prin bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei iniţiază, conduce, monitorizează, implementeaza, operează şi finanţează proiectele şi programele de informatizare a administraţiei publice. În acest scop, în cadrul ministerului se organizează şi funcţionează Departamentul pentru Informatizarea Administraţiei Publice. (2) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei poate delega unele atribuţii ale Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei. (3) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, împreună cu autorităţile publice competente, asigura implementarea şi operarea proiectelor şi programelor de informatizare a administraţiei publice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (4) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei preia activitatea de atribuire electronică a autorizaţiilor de transport internaţional de marfa şi activitatea de atribuire electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudetene limitrofe şi interjudetene de la Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., instituţie publică ce funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 16 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Control, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. (2) Autoritatea Naţionala de Control are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 1. (3) În subordinea Autorităţii Naţionale de Control se organizează şi funcţionează Corpul de Control al Guvernului, instituţie publică, cu personalitate juridică, care preia din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru atribuţiile şi personalul existent al Corpului de control al primului-ministru, care se desfiinţează, precum şi atributia de coordonare a corpurilor de control din cadrul ministerelor şi celorlalte instituţii din administraţia publică centrala. (4) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în calitate de structura de coordonare a luptei antifrauda şi protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România şi de punct unic de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), Corpul de Control al Guvernului acţionează pe bază de deplina autonomie funcţională şi decizionala, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România. (5) Autoritatea Naţionala de Control preia în subordine şi următoarele instituţii şi activităţi: a) Garda Naţionala de Mediu, care se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin preluarea în subordine a inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic - instituţii cu personalitate juridică din subordinea fostului Minister al Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; b) Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, preluată din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; c) Garda Financiară şi structurile din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor care desfăşoară activitate de inspecţie vamală şi activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea şi încasarea drepturilor de import, după intrarea în vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora. (6) Actele normative de reorganizare a structurilor prevăzute la alin. (5) lit. c) vor fi elaborate de Autoritatea Naţionala de Control şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la data intrării în vigoare a actelor normative de reorganizare a Gărzii Financiare şi a Direcţiei Generale a Vamilor, acestea rămân în structura, respectiv în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. (7) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (6), ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control asigura şi coordonarea următoarelor activităţi: a) activitatea de control operativ din cadrul Gărzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare şi valorificarea actelor de control şi soluţionarea contestaţiilor; b) activitatea de inspecţie vamală şi activitatea de control vamal ulterior din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea şi încasarea drepturilor de import. (8) Ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control asigura directa coordonare a următoarelor instituţii, autorităţi publice şi activităţi: a) Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, care îşi schimba denumirea în Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe; b) Inspecţia Muncii, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; d) activitatea de inspecţie sanitară din cadrul Ministerului Sănătăţii; e) activitatea de inspecţie şi poliţie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; f) alte instituţii, autorităţi publice şi activităţi, stabilite prin decizie a primului-ministru. (9) Finanţarea activităţii Autorităţii Naţionale de Control se face de la bugetul de stat, ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control având calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale de Control, precum şi pentru autorităţile de control din subordine. (10) Instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control virează lunar Autorităţii Naţionale de Control o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, în cazul autorităţilor aflate în subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control şi al ordonatorului principal de credite, în cazul autorităţilor coordonate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Cu sumele virate se constituie Fondul de stimulente la dispoziţia ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. Modalitatea de repartizare şi persoanele din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale de Control şi din cadrul autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, care beneficiază de stimulente, se aproba de către ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. (11) Ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control îndeplineşte şi următoarele funcţii specifice: a) conduce aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia; b) asigura conducerea unitară a activităţii de control a autorităţilor aflate în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii acestor autorităţi sau face propuneri de numire şi de eliberare a lor din funcţie de către primul-ministru, după caz; c) exercita, prin aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control şi structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, după caz, controlul activităţii caselor de asigurări de sănătate şi a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare; d) coordonează activitatea de control a autorităţilor prevăzute la alin. (8) şi dă aviz conform pentru numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor acestor autorităţi sau face propuneri de numire şi de eliberare din funcţie a acestora de către primul-ministru, după caz; e) aproba statul de funcţii al Autorităţii Naţionale de Control, în limita numărului de posturi aprobate; dă aviz conform pentru statele de funcţii ale autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, după caz; f) acorda stimulente din fondul constituit conform alin. (10), pentru personalul din aparatul propriu, cat şi pentru cel din cadrul autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control; g) dă aviz conform pentru numirea şi eliberarea din funcţie a personalului cu funcţii de conducere de la nivel central al fiecărei autorităţi aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control, precum şi pentru conducătorii structurilor teritoriale ale acestora, după caz; h) sancţionează, dispune sancţionarea sau, după caz, avizează actele de sancţionare a personalului cu funcţii de conducere al autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control, în condiţiile legii. (12) Personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control şi celui din Corpul de Control al Guvernului nu li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (13) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control şi a personalului din cadrul Corpului de Control al Guvernului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului. (14) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale de Control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitatile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice sau structuri vor prelua toate drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.  +  Articolul 18 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2003, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire. (2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 17. (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componentei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componentei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aproba de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Personalul instituţiilor care se reorganizează sau îşi schimba raporturile de subordonare conform prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizarii personalului din instituţiile publice, nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare. (6) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 19Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 20 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Căminul pentru persoane varstnice Alba Iulia şi Căminul pentru persoane varstnice Sibiu, inclusiv personalul angajat al acestora, trec din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, respectiv în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu. (2) Începând cu aceeaşi dată, Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii, inclusiv personalul angajat al acestuia, trece din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 21În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Corpul de control al primului-ministru, cu Corpul de Control al Guvernului; b) Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul; c) Ministerul Informaţiilor Publice, cu:- Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în cazul prevederilor care reglementează activitatea privind românii de pretutindeni;- Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în cazul prevederilor care reglementează activitatea privind minorităţile naţionale;- Departamentul Purtatorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţii cu Presa, în cazul prevederilor care reglementează activităţile specifice acestuia;- Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, în cazul prevederilor care reglementează activităţile specifice acesteia;- Secretariatul General al Guvernului, în cazul prevederilor care reglementează activitatea pentru romi; d) Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor; e) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, cu:- Comisia Naţionala de Prognoza, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de prognoza;- Ministerul Integrării Europene, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de dezvoltare regionala;- Ministerul Economiei şi Comerţului, în cazul prevederilor care reglementează activităţile privind mediul de afaceri;- Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cazul prevederilor care reglementează activităţile privind parcurile industriale şi zonele defavorizate; f) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Departamentul de Politici Sociale, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; g) Ministerul Industriei şi Resurselor, Departamentul de Politici Economice şi Departamentul de Comerţ Exterior, cu Ministerul Economiei şi Comerţului; h) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; i) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Turismului, cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; j) Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, cu Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie; k) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; l) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu:- Ministerul Sănătăţii, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de sănătate;- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de asistenţa familială; m) Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de tineret; n) Ministerul Tineretului şi Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu Agenţia Naţionala pentru Sport şi direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de sport.  +  Articolul 22Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 31 din Legea protecţiei civile nr. 106/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare se constituie Comisia centrala de evacuare, condusă de ministrul administraţiei şi internelor, din care fac parte secretari de stat şi conducatori ai autorităţilor din administraţia publică implicate. Comisia îşi constituie un secretariat tehnic permanent, condus de conducătorul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor."2. Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare: a) Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor îşi constituie un secretariat tehnic permanent care funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care este format din specialişti pe domenii de activitate, desemnaţi de ministere şi de celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate care au reprezentanţi în comisie." b) Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Modul de organizare, componenta, atribuţiile şi dotarea Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor şi comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare întocmite de Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv de către ministerele pe lângă care funcţionează, avizate de Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor şi aprobate de Guvern."3. Litera j) a alineatului (3) al articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"j) autorizeaza, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, activităţile de transport rutier internaţional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; activităţile de autorizare a transportului rutier internaţional, direct sau în tranzit, se realizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei;"4. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: a) La articolul 21 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes naţional cuprinse în Programul de guvernare;" b) Articolul 47 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cadrul ministerelor, instituţiilor publice şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale poate fi utilizata şi funcţia de subsecretar de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestora."5. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE, cu sediul în municipiul Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru."6. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 791/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru."7. Alineatul (3) al articolului 10 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru coordonarea aplicării Programului naţional lt; lt;Sportul pentru toţi gt; gt; se constituie Comitetul activităţilor fizice sportive pentru sănătate, educaţie şi recreare, organism consultativ în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport, a cărui organizare, funcţionare şi componenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."8. Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru."9. Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Autoritatea pentru Privatizare este condusă de un preşedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru. Preşedintele, respectiv vicepreşedinţii sunt asimilaţi, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu funcţia de ministru şi, respectiv, secretar de stat."10. Alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(4) Structura organizatorică a Autorităţii se aproba prin hotărâre a Guvernului."11. Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, se completează după cum urmează: a) După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Medicii care ocupa funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pot desfăşura, în afară programului normal de lucru, activităţi profesionale în unităţile sanitare publice, potrivit calificării pe care o deţin, în condiţiile legii." b) După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Personalului prevăzut la art. 8 alin. (2) i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi reglementările privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar şi a funcţionarilor publici."12. Articolul 7 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează: a) Alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei este instituţie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate la nivel naţional în domeniul eficientei energetice, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat." b) După alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) De la înfiinţare şi până la data de 31 iulie 2003, cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului.(1^2) Începând cu data de 1 august 2003, sumele cuprinse în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru cheltuielile curente şi de capital aferente Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei vor fi transferate de la titlurile de cheltuieli respective la titlul lt; lt;Subvenţii gt; gt;, introducându-se modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului."13. Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, se modifica după cum urmează: a) Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"(2) Prerogativele de agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Afacerilor Externe. (3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului." b) Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Intervenţia voluntara într-o cauza aflată pe rolul Curţii, în care reclamantul este un cetăţean român, iar pârâtul un alt stat decât România, parte la Convenţie, se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe." c) Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Desemnarea judecătorului ad-hoc, în cazurile prevăzute de Convenţie, se face de către ministrul afacerilor externe, la propunerea Agentului guvernamental." d) Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza dispoziţiei Agentului guvernamental." e) Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(6) Semnarea convenţiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei de către Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului afacerilor externe." f) Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor Curţii se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe." g) Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Plata se efectuează în urma hotărârii Curţii sau a convenţiei de rezolvare pe cale amiabila, pe baza dispoziţiei scrise a ministrului afacerilor externe." h) Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Agentul guvernamental îl informează pe ministrul afacerilor externe cu privire la modificările legislative care se impun în urma evoluţiei jurisprudenţei Curţii." i) Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se reglementează prin hotărâre a Guvernului." j) Articolul 16 se abroga.  +  Articolul 24Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este instituţie publică de interes naţional în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei se organizează şi funcţionează prin comasarea prin absorbţie a instituţiei publice Arhiva Naţionala de Filme, care se desfiinţează. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei preia, în condiţiile legii, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei publice Arhiva Naţionala de Filme. (4) Patrimoniul instituţiei publice Arhiva Naţionala de Filme se transmite Centrului Naţional al Cinematografiei pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Patrimoniul Centrului Naţional al Cinematografiei se majorează, în mod corespunzător, cu valoarea rezultată potrivit alin. (3). (6) Personalul instituţiei publice Arhiva Naţionala de Filme, existent la data comasarii, se preia, în condiţiile legii, de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare. (7) Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital ale Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (8) Veniturile proprii se realizează din Fondul cinematografic şi din activităţi aprobate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (9) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor. (10) Directorul general şi personalul Centrului Naţional al Cinematografiei sunt încadraţi şi salarizaţi conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar. (11) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator tertiar de credite."2. Literele a) şi b) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"a) elaborează strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale şi o supune spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor; b) elaborează proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate şi propune Ministerului Culturii şi Cultelor promovarea acestora;"3. Litera d) a articolului 6 se abroga.4. După litera u) a articolului 6 se introduce litera v) cu următorul cuprins:"v) conserva, restaureaza, modernizează şi pune în valoare fondul de filme şi materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale."5. Articolul 7 se abroga.6. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru operaţiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor se afla Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor lt; lt;România film gt; gt;, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic lt; lt;Rofilm gt; gt; - S.A., Studioul Cinematografic lt; lt;Sahia Film gt; gt; - S.A. şi Studioul Cinematografic lt; lt;Animafilm gt; gt; - S.A."8. Articolul 10 se abroga.9. Partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Patrimoniul cinematografiei naţionale este format din:"10. Literele c) şi e) ale articolului 11 se abroga.11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. a) şi f), sunt bunuri de interes naţional şi se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. b), se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. d) şi g), se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor lt; lt;România film gt; gt;, cu excepţia celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei."12. Literele a) şi k) ale alineatului (1) al articolului 14 vor avea următorul cuprins:"a) administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se afla în proprietatea publică a statului, conform prezentei legi;............................................................... k) închirierea sau concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii;"13. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:"(3) Componenta comisiei de selecţie se stabileşte, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor................................................................ (6) În cazuri bine justificate directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni."14. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda se stabileşte conform prezentei legi de către o comisie stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei."15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Hotărârile comisiei de selecţie şi ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii."16. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Selectarea proiectelor pentru distribuţia, difuzarea şi exploatarea filmelor româneşti se face de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei."17. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(3) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în următoarele situaţii:"18. Litera a) a articolului 36 va avea următorul cuprins:"a) proiectele autorilor care ocupa funcţiile de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selecţie, precum şi deţinătorii altor funcţii de conducere în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi în societăţile ori instituţiile de sub autoritatea, respectiv din subordinea, Ministerului Culturii şi Cultelor;"19. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Pentru încurajarea distribuţiei filmului românesc, titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra salilor şi gradinilor de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu producţii cinematografice româneşti."20. Alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul amenzilor contravenţionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abroga următoarele prevederi:1. art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare;2. art. 1, art. 3, art. 5-11, art. 13, art. 15, art. 16 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 20 şi art. 21 alin. (1) lit. a)-f) şi h), alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 9 ianuarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001;3. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 564/2002;4. Hotărârea Guvernului nr. 576/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Politici Economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 14 iunie 2002;5. Hotărârea Guvernului nr. 605/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Politici Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 25 iunie 2002;6. Hotărârea Guvernului nr. 636/2002 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Comerţ Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 26Orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător sau se abroga, după caz.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 28 iunie 2003.Nr. 64.────────────────