LEGE nr. 262 din 13 iunie 2003pentru înfiinţarea comunei Poiana Ilvei prin reorganizarea comunei Magura Ilvei, judeţul Bistrita-Nasaud
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Poiana Ilvei, judeţul Bistrita-Nasaud, având în componenta satul Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Magura Ilvei din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Poiana Ilvei se stabileşte în satul Poiana Ilvei.  +  Articolul 2 (1) Comuna Magura Ilvei, judeţul Bistrita-Nasaud, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenta satele Magura Ilvei şi Arsita. (2) Reşedinţa comunei Magura Ilvei rămâne în satul Magura Ilvei.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Poiana Ilvei, judeţul Bistrita-Nasaud, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Poiana Ilvei.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Bistrita-Nasaud şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Bistrita-Nasaud şi Consiliul Local al Comunei Magura Ilvei, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Magura Ilvei între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Poiana Ilvei se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Bistrita-Nasaud. (3) Bugetul comunei Poiana Ilvei pe anul 2003 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Bistrita-Nasaud. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Magura Ilvei şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Poiana Ilvei.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Magura Ilvei, judeţul Bistrita-Nasaud, funcţionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 262.-------