LEGE nr. 260 din 13 iunie 2003pentru înfiinţarea satului Hemieni, comuna Parjol, judeţul Bacau
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează satul Hemieni, comuna Parjol, judeţul Bacau.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 260.-------