HOTĂRÂRE nr. 675 din 5 iunie 2003privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătăţirii activităţii administraţiilor fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 19 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Finanţelor Publice va implementa un sistem informatic de declarare şi încasare a impozitelor şi taxelor care constituie venituri ale bugetului general consolidat, datorate de către marii contribuabili identificati pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) În funcţie de rezultatele obţinute, implementarea sistemului informatic va putea fi extinsă şi pentru alte categorii de contribuabili, persoane fizice sau juridice, precum şi pentru alte categorii de impozite şi taxe.  +  Articolul 2 (1) În vederea achiziţionării sistemului informatic prevăzut la art. 1, se constituie o comisie interministeriala, compusa din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Secretariatului General al Guvernului şi cu participarea reprezentanţilor Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A., care îşi va desfăşura activitatea sub conducerea reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice. (2) Comisia analizează şi stabileşte condiţiile tehnice şi financiare necesare implementarii sistemului informatic propus Ministerului Finanţelor Publice, adaptat în vederea îmbunătăţirii sistemului fiscal românesc, de către Groupe Imprimerie Naţionale din Franţa. (3) Rezultatul activităţii desfăşurate de către comisia constituită în temeiul alin. (1) se finalizează printr-un raport, care se prezintă spre aprobare Grupului de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 271/2001 privind înfiinţarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România".  +  Articolul 3Achiziţionarea sistemului informatic de către Ministerul Finanţelor Publice se va face în conformitate cu dispoziţiile legale în materie.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,Dan NicaBucureşti, 5 iunie 2003.Nr. 675.-------