ORDIN nr. 357 din 26 mai 2003pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 10 iunie 2003    Având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995 şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/1999, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002,vazand Referatul de aprobare nr. 125.930 din 15 aprilie 2003 al Direcţiei generale de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.  +  Articolul 4Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice, Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare şi direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 26 mai 2003.Nr. 357.  +  AnexăREGULAMENT 26/05/2003