RECTIFICARE nr. 522 din 16 aprilie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 10 iunie 2003    În Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, se face următoarea rectificare:- la anexa nr. 7, după tabelul care constituie Cap. 1 - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv, se va insera cap. II cu următorul cuprins:   Cap. II. - Sinteza motivatiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viza┌────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Conţinutul │Valoarea │ Motivatiile pe care s-au întemeiat refuzurile de ││crt.│operaţiunii│refuzată │ viza ││ │refuzate la│la viza ├─────────────────┬─────────────────┬───────────────┤│ │ viza │(mii lei)│ Nerespectarea │ Neîndeplinirea │ Neincadrarea ││ │ │ │ prevederilor │ condiţiilor de │ în limitele şi││ │ │ │ legale │ regularitate │ destinaţia ││ │ │ │ │ │ creditelor │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ n │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                              Conducătorul entitatii publicePrecizări:1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele aduse la viza. Dacă în documentele respective nu este o astfel de prevedere, se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Naţionala a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv.2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în "Registrul operaţiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv".Gruparea altor operaţiuni prezentate la viza decât cele cuprinse în cadrul general se va face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).În situaţia în care va fi necesar ca unele dintre operaţiunile specifice să fie reflectate în mod distinct în raportare, Direcţia Generală a Controlului Financiar Preventiv din Ministerul Finanţelor Publice va proceda, împreună cu entitatea publică elaboratoare a Normei metodologice specifice, la completarea corespunzătoare a capitolului I.3. Capitolul II se completează astfel:● coloanele 1 -5, pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;● în coloana 3 vor fi menţionate actele normative ale căror prevederi nu au fost respectate în proiectul de operaţiune;● coloanele 4 şi 5, prin înscrierea semnului "X" în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare.4. Ordonatorii principali de credite completează anexa nr. 7 prin însumarea datelor din raportarile primite de la ordonatorii secundari şi/sau terţiari din subordine cu cele pentru activitatea proprie. În mod similar procedează şi ordonatorii secundari cu raportarile ordonatorilor terţiari din subordine.5. Ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv, anexa 7, pe total şi distinct pentru activitatea proprie, până la finele lunii următoare trimestrului raportat.────────────────