DECIZIE nr. 197 din 9 mai 2003privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "VULCAN" - S.A. Bucureşti
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 3 iunie 2003    Preşedintele Consiliului Concurentei,în baza:1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;2. Legii concurentei nr. 21/1996;3. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;4. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;5. Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţa;6. Instrucţiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice;7. Notificării concentrarii economice înregistrate cu nr. RS-70 din 4 martie 2003 la Consiliul Concurentei;8. actelor şi lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-70 din 4 martie 2003;9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,având în vedere următoarele:1. operaţiunea de concentrare economică s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 41 din 13 decembrie 2002 între Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara, aceasta din urma achizitionand un pachet de acţiuni reprezentând 83,15923% din capitalul social al Societăţii Comerciale "VULCAN" - S.A. Bucureşti;2. societatea achizitoare are ca obiect principal de activitate servicii şi cercetări tehnice geologice, geofizice şi alte tipuri de cercetări conexe care furnizează informaţii despre structura subsolului; localizarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale, minerale şi minereuri, precum şi a apelor subterane; servicii de cartografie şi activităţi conexe (cod CAEN 7420);3. se menţionează faptul ca Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara mai deţine acţiuni la alte societăţi comerciale, însă nici una dintre acestea nu activează pe pieţele relevante definite;4. societatea achizitionata, Societatea Comercială "VULCAN" - S.A. Bucureşti, are ca obiect principal de activitate proiectarea, producerea şi comercializarea cazanelor energetice şi industriale (cod CAEN 2830);5. pieţele relevante aferente concentrarii economice analizate au fost definite ca fiind:- piaţa cazanelor şi a părţilor specifice pentru cazane;- piaţa echipamentului nuclear;- piaţa pieselor de schimb, pe întregul teritoriu al României;6. segmentele deţinute de Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara pe pieţele relevante sunt de fapt cotele de piaţa deţinute de Societatea Comercială "VULCAN" - S.A. Bucureşti pe aceste pieţe, anterior realizării concentrarii economice;7. prin concentrarea economică realizată, segmentele de piaţa deţinute de Societatea Comercială "VULCAN" - S.A. Bucureşti pe pieţele relevante definite nu se modifica deoarece, anterior realizării acestei concentrari economice, Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara şi nici o alta societate deţinută de aceasta nu au fost prezente pe aceste pieţe;8. pe pieţele relevante, oferta este reprezentată de Societatea Comercială "VULCAN" - S.A. Bucureşti, alături de alţi producători interni şi de importatori;9. cererea pe pieţele relevante este reprezentată de consumatorii care îşi desfăşoară activitatea în industria nucleara şi energetica;10. prin realizarea operaţiunii de concentrare economică, structura pieţelor nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale;11. realizarea operaţiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calităţii produselor realizate de Societatea Comercială "VULCAN" - S.A. Bucureşti, ca urmare a realizării programului de investiţii;12. întrucât, anterior dobândirii controlului, Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara şi nici o alta societate deţinută de aceasta nu au fost prezente pe pieţele relevante definite, operaţiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara, prin dobândirea controlului la Societatea Comercială "VULCAN" - S.A. Bucureşti, nu creează şi nu consolideaza o poziţie dominantă şi nu are ca efect restrangerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei;13. analizând aceasta concentrare economică, se constată că nu se intrevad posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piaţa,DECIDE:  +  Articolul 1În conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 şi ale pct. 124 lit. b) din partea a II-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, se autorizeaza concentrarea economică realizată, constatandu-se ca, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu exista motive pentru a fi refuzată.  +  Articolul 2Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 267.558.855 lei şi se va plati cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280036300, deschis la Banca Naţionala a României - Sucursala judeţului Timiş, beneficiar Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică Timiş, cu menţiunea "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare". Pe versoul ordinului de plată, în rubrica "Cod cont", se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.Taxa de autorizare se va plati în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.  +  Articolul 3Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părţi.  +  Articolul 4Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ.  +  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societăţii Comerciale "TENDER" - S.A. Timişoara.  +  Articolul 6Departamentul bunuri industriale şi Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  +  Articolul 7Prezenta decizie se comunică, de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei, la:Partea achizitoare:-------------------Denumirea: Societatea Comercială"TENDER" - S.A. TimişoaraSediul: municipiul Timişoara,spl. Nicolae Titulescu nr. 8,judeţul TimişTelefon: 0256/29.44.61Fax: 0256/29.44.60Reprezentant legal: dl Ovidiu Lucian Tender,preşedintele consiliului deadministraţiePreşedintele Consiliului Concurentei,Theodor Valentin PurcareaBucureşti, 9 mai 2003.Nr. 197.--------------