LEGE nr. 229 din 23 mai 2003privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 16 ianuarie 2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu următoarea modificare:- La articolul unic, articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Consiliile judeţene pe a căror rază administrativ-teritorială se afla trasee turistice montane şi/sau părţii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice judeţene "Salvamont" care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munti a persoanelor accidentate şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ. (2) Consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială exista părţii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice locale "Salvamont". (3) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. sau agenţii economici care au în administrare plaje de litoral au obligaţia sa înfiinţeze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice "Salvamar" şi posturi de prim ajutor medical. (4) Consiliile locale şi agenţii economici care au în administrare stranduri sau plaje, altele decât cele de litoral, au obligaţia sa înfiinţeze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice locale de salvare sau posturi de salvare, după caz, precum şi posturi de prim ajutor medical. (5) Finanţarea serviciilor publice judeţene şi locale "Salvamont" se asigura din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale municipiilor, ale oraşelor sau comunelor, după caz. (6) Finanţarea serviciilor publice "Salvamar", a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor medical, precum şi a serviciilor publice locale de salvare se asigura din bugetul propriu de către administrator, respectiv Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., consiliile locale sau agenţii economici, după caz. (7) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aproba normele privind prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munti, precum şi cele privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în stranduri."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 23 mai 2003.Nr. 229.──────────────