LEGE nr. 227 din 23 mai 2003privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (4^1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"(4^1) Ansamblul de vehicule cu mai mult de 6 osii şi care depăşeşte limitele maselor totale maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic şi va fi tarifat în conformitate cu prevederile anexei nr. 2."2. La articolul I punctul 3, literele c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 60 vor avea următorul cuprins:"c) nerespectarea prevederilor autorizaţiilor speciale de transport pentru mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; d) lipsa autorizaţiilor speciale de transport pentru mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei."3. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 23 mai 2003.Nr. 227.──────────────