ORDIN nr. 35 din 15 mai 2003privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
EMITENT
  • GUVERNUL - AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 27 mai 2003    În temeiul prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, aprobată și modificată prin Legea nr. 252/2001, și ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție,în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) și (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare,secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție emite prezentul ordin.  +  Articolul UNICSe aprobă Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist, precum și ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție,
    Gabriela Coman
    București, 15 mai 2003.Nr. 35.  +  Anexa nr. 1STANDARDE MINIME OBLIGATORIIpentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist  +  Anexa nr. 2GHID METODOLOGICde implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copiluluila asistentul maternal profesionist