HOTĂRÂRE nr. 498 din 18 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 51^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectii, preşedinţii consiliilor judeţene, primării, precum şi entitatile implicate în restituirea în natura sau acordarea altor măsuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1-15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 11 iulie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Deciziile sau dispoziţiile emise cu respectarea prevederilor cuprinse la art. 1-15 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2001 îşi păstrează deplina valabilitate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 498.  +  AnexăNORMA 18/04/2003