HOTĂRÂRE nr. 503 din 24 aprilie 2003pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza cărora se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aflate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 9 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1999, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICIntervalele de venituri pe baza cărora se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aflate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:
         
    Venitul mediu net lunar pe o persoană (lei)Contribuţia lunară (% din contribuţia de întreţinere calculată)
    până la1.050.000scutit
      1.050.001 - 1.260.00020
      1.260.001 - 1.600.00040
      1.600.001 - 1.950.00060
      1.950.001 - 2.300.00080
    peste2.300.000100
  PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 503.------------