HOTĂRÂRE nr. 447 din 10 aprilie 2003pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hartilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 7 mai 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a V-a - Zone de risc natural,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hartilor de risc natural la alunecări de teren, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Normele metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hartilor de risc natural la inundaţii, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 447.  +  Anexa 1NORMA 10/04/2003  +  Anexa 2NORMA 10/04/2003