ORDIN nr. 308 din 28 februarie 2003pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 308 din 28 februarie 2003
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Nr. 409 din 12 martie 2003
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Nr. 189 din 5 aprilie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 5 mai 2003    În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, ministrul de interne şi ministrul administraţiei publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnica în construcţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul de interne,Ioan RusMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  AnexăPROCEDURA 28/02/2003