LEGE nr. 140 din 14 aprilie 2003pentru înfiinţarea comunei Rosiori prin reorganizarea comunei Diosig, judeţul Bihor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 23 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Rosiori, judeţul Bihor, prin preluarea satelor Rosiori, Mihai Bravu şi Vaida de la comuna Diosig, judeţul Bihor. Reşedinţa comunei Rosiori se stabileşte în satul Rosiori. (2) Comuna Diosig are în componenta satele Diosig şi Ianca, iar ca reşedinţa satul Diosig.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Rosiori, judeţul Bihor, rezolvarea problemelor curente se asigura de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Rosiori.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Bihor şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1) împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Bihor şi Consiliul Local al Comunei Diosig repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Diosig între comunele prevăzute la art. 1. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Rosiori se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Bihor. (3) Bugetul comunei Rosiori pe anul 2003 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Bihor. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Diosig şi delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Rosiori.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Diosig, judeţul Bihor, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 14 aprilie 2003.Nr. 140.-------