ORDIN nr. 145 din 24 februarie 2003pentru aprobarea Regulamentului Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003    Având în vedere prevederile art. 7 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 160.624 din 7 februarie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale va funcţiona în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara şi Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, fiecare în domeniul sau de activitate, şi îl vor difuza celor interesaţi.  +  Articolul 4La data prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 24 februarie 2003.Nr. 145.  +  AnexăREGULAMENT 24/02/2003