ORDIN nr. 507 din 14 aprilie 2003privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 18 aprilie 2003    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezenta procedura se aplică pentru operaţiunile realizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 16 mai 2002.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 aprilie 2003.Nr. 507.  +  AnexăPROCEDURA 14/04/2003