LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei, cele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei."  +  Articolul 2Articolul 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 47, cu amendă de la 250.000 lei la 400.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12, art. 16 alin. (2) şi (3), art. 20, art. 21 şi ale art. 31 alin. (3), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 22, 23 şi ale art. 32-35, cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), ale art. 28, 29 şi 45, cu amendă de la 750.000 lei la 1.500.000 lei."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 aprilie 2003.Nr. 134.-------