ORDIN nr. 264 din 10 aprilie 2003pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniţiei permise pentru vanarea unor specii de vanat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 17 aprilie 2003  În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996,în temeiul prevederilor art. 33 lit. e) şi ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,în baza Avizului nr. 1/2003 al Consiliului Naţional de Vânătoare,având în vedere prevederile art. 5 lit. B.m) şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Caracteristicile minime ale muniţiei permise la armele de vânătoare cu ţevi ghintuite pentru vanarea speciilor de interes cinegetic prevăzute la art. 33 lit. e) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2001 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniţiei permise pentru vanarea unor specii de vanat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 264.  +  Anexă    CARACTERISTICILE MINIME    ale muniţiei permise pentru vanarea unor specii de vanat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite
             
    Nr. crt.Specia de vânatCaracteristicile muniţiei
    Calibrul minim al proiectilului unic (mm)Lungimea minimă a tubului (mm)Greutatea minimă a proiectilului unic (gr)
    1.Căprior5,6433,24
    2.Capră neagră şi muflon5,6504,08
    3.Mistreţ şi cerb lopătar6,5577,00
    4.Cerb comun7,05711,02
    5.Urs7,06412,96
  ------------