DECRET nr. 15 din 23 ianuarie 1981privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 23 ianuarie 1981  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret judeţele Ilfov şi Ialomita se reorganizează în următoarele unităţi administrativ-teritoriale:- Judeţul Giurgiu, cu reşedinţa în municipiul Giurgiu;- Judeţul Ialomita, cu reşedinţa în municipiul Slobozia;- Judeţul Calarasi, cu reşedinţa în municipiul Calarasi.Pe aceeaşi dată se organizează Sectorul agricol Ilfov, în subordinea municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit art. I au în componenta localităţile prevăzute în anexa la prezentul decret.Comunele Butimanu, Niculesti, Crevedia, Ciocanesti, Tartasesti, Brezoaele şi Slobozia Moara, din componenta fostului judeţ Ilfov, trec la judeţul Dîmboviţa.Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 3Art. 8 din Legea nr. 2/1968 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare numerotate.Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului Bucureşti."  +  Articolul 4Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezentul decret, se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.  +  Anexă    JUDEŢUL GIURGIU    ----------------cu reşedinţa în municipiul Giurgiu----------------------------------    Municipii ..................................................... 1    Oraşe ........................................................ -    Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ....... -    Comune ........................................................ 57           - din care, suburbane ................................... 1    Sate ........................................................... 187          - din care, aparţin oraşelor ............................ -   A. MUNICIPII────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Denumirea Comune Sate componente ale    municipiului suburbane comunei suburbane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. GIURGIU 1. Slobozia 1. Slobozia  B. ORAŞE  C. COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea comunei Satele componente crt.──────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────  1. Adunatii-Copaceni 1. Adunatii-Copaceni                                          2. Darasti-Vlasca                                          3. Mogosesti                                          4. Varlaam  2. Baneasa 1. Baneasa                                          2. Frasinu                                          3. Pietrele                                          4. Sfîntu Gheorghe  3. Berceni 1. Berceni  4. Bolintin-Deal 1. Bolintin-Deal                                          2. Mihai Voda  5. Bolintin-Vale 1. Bolintin Vale                                          2. Crivina                                          3. Malu Spart                                          4. Suseni  6. Bucsani 1. Bucsani                                          2. Anghelesti                                          3. Goleasca                                          4. Obedeni                                          5. Podisor                                          6. Vadu Lat                                          7. Uiesti  7. Bulbucata 1. Bulbucata                                          2. Coteni                                          3. Facau                                          4. Teisori  8. Buturugeni 1. Buturugeni                                          2. Padureni                                          3. Podul Ilfovatului                                          4. Posta  9. Calugareni 1. Calugareni                                          2. Branistari                                          3. Crucea de Piatra                                          4. Hulubesti                                          5. Uzunu 10. Ciorogirla 1. Ciorogirla                                          2. Dirvari 11. Clejani 1. Clejani                                          2. Neajlovu                                          3. Podu Doamnei                                          4. Sterea 12. Clinceni 1. Clinceni                                          2. Olteni                                          3. Ordoreanu 13. Colibasi 1. Colibasi                                          2. Cimpurelu 14. Comana 1. Comana                                          2. Budeni                                          3. Falastoaca                                          4. Gradistea                                          5. Vlad Tepes 15. Cornetu 1. Cornetu                                          2. Buda 16. Crevedia Mare 1. Crevedia Mare                                          2. Crevedia Mica                                          3. Dealu                                          4. Gaiseanca                                          5. Priboiu                                          6. Sfîntu Gheorghe 17. Daia 1. Daia                                          2. Plopsoru 18. Darasti- Ilfov 1. Darasti - Ilfov 19. 30 Decembrie 1. 30 Decembrie                                          2. Copaceni 20. Domneşti 1. Domneşti                                          2. Teghes 21. Dragomiresti - Vale 1. Dragomiresti - Vale                                          2. Dragomiresti - Deal                                          3. Zurbaua 22. Floresti -Stoenesti 1. Stoenesti                                          2. Floresti                                          3. Palanca 23. Fratesti 1. Fratesti                                          2. Cetatea                                          3. Remus 24. Gaiseni 1. Gaiseni                                          2. Carpenisu                                          3. Cascioarele                                          4. Podu Popa Nae 25. Gaujani 1. Gaujani                                          2. Cetatuia                                          3. Pietrisu 26. Ghimpati 1. Ghimpati                                          2. Copaciu                                          3. Naipu                                          4. Valea Plopilor 27. Gogosari 1. Gogosari                                          2. Draghiceanu                                          3. Izvoru                                          4. Ralesti 28. Gostinu 1. Gostinu 29. Gostinari 1. Gostinari                                          2. Mironeşti 30. Gradinari 1. Gradinari                                          2. Tintava                                          3. Zorile 31. Greaca 1. Greaca                                          2. Putu Grecii                                          3. Zboiu 32. Hotarele 1. Hotarele                                          2. Herasti                                          3. Izvoarele                                          4. Milosesti                                          5. Teiusu 33. Iepuresti 1. Iepuresti                                          2. Băneşti                                          3. Chirculesti                                          4. Gorneni                                          5. Stilpu                                          6. Valter Maracineanu 34. Izvoarele 1. Izvoarele                                          2. Chiriacu                                          3. Dimitrie Cantemir                                          4. Petru Rares                                          5. Radu Voda                                          6. Valea Bujorului 35. Joita 1. Joita                                          2. Bicu                                          3. Cosoba                                          4. Sabareni 36. Letca Noua 1. Letca Noua                                          2. Letca Veche                                          3. Milcovatu 37. Mihai Bravu 1. Mihai Bravu 38. Mihailesti 1. Mihailesti                                          2. Draganescu                                          3. Novaci                                          4. Popesti 39. Mirsa 1. Mirsa 40. Ogrezeni 1. Ogrezeni                                          2. Hobaia 41. Oinacu 1. Oinacu                                          2. Branistea 42. Prundu 1. Prundu                                          2. Puieni 43. Putineiu 1. Putineiu                                          2. Hodivoaia                                          3. Vieru 44. Rasuceni 1. Rasuceni                                          2. Carapancea                                          3. Cucuruzu                                          4. Satu Nou 45. Roata de Jos 1. Roata de Jos                                          2. Cartojani                                          3. Roata Mica                                          4. Sadina 46. Schitu 1. Schitu                                          2. Bila                                          3. Camineasca                                          4. Vlasin 47. Singureni 1. Singureni                                          2. Cringuri                                          3. Stejaru 48. Stanesti 1. Stanesti                                          2. Balanu                                          3. Ghizdaru                                          4. Oncesti 49. Stoenesti 1. Stoenesti                                          2. Ianculesti                                          3. Mirau 50. Toporu 1. Toporu                                          2. Tomulesti 51. Ulmi 1. Ulmi                                          2. Cascioarele                                          3. Draganeasca                                          4. Ghionea                                          5. Icoana                                          6. Moşteni                                          7. Poenari                                          8. Trestieni 52. Valea Dragului 1. Valea Dragului 53. Varasti 1. Varasti                                          2. Dobreni 54. Vedea 1. Vedea                                          2. Malu 55. Vidra 1. Vidra                                          2. Cretesti                                          3. Sintesti 56. Vinatorii Mici 1. Vinatorii Mici                                          2. Corbeanca                                          3. Cupele                                          4. Izvorul                                          5. Poiana lui Stinga                                          6. Vilcelele                                          7. Vinatorii Mari                                          8. Zadariciu──────────────────────────────────────────────────────────────    JUDEŢUL IALOMITA    -----------------cu reşedinţa în municipiul Slobozia-----------------------------------    Municipii ....................................................... 1    Oraşe ......................................................... 3    Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .......... 7    Comune .......................................................... 53        - din care, suburbane ....................................... 2    Sate ............................................................ 150   A. MUNICIPII────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Denumirea municipiului Localităţi componente ale municipiului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. SLOBOZIA 1. SLOBOZIA                                                2. Bora                                                3. Slobozia Noua   B. ORAŞE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Denumirea oraşului Localităţi componente ale oraşului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. FETESTI 1. FETESTI                                                2. Buliga                                                3. Fetesti - Gara                                                4. Vlasca  2. TANDAREI  3. URZICENI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Ciorogirla 1. Ciorogirla                                                2. Cotorca  2. Manasia 1. Manasia  C. COMUNE ───────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea comunei Satele componente   crt. ───────────────────────────────────────────────────────────────────    0 1 2 ───────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Adincata 1. Adincata                                         2. Patru Fraţi      2. Albeşti 1. Albeşti                                         2. Bataluri                                         3. Bueşti                                         4. Marsilieni      3. Alexeni 1. Alexeni      4. Amara 1. Amara                                         2. Amara Noua      5. Andrasesti 1. Andrasesti                                         2. Orboesti      6. Armasesti 1. Armasesti                                         2. Barbulesti                                         3. Malu Roşu                                         4. Nenisori     7. Axintele 1. Axintele                                         2. Barbatescu                                         3. Horia     8. Balaciu 1. Balaciu                                         2. Copuzu                                         3. Crasanii de Jos                                         4. Crasanii de Sus                                         5. Sarateni     9. Barcanesti 1. Barcanesti                                         2. Condeesti    10. Bordusani 1. Bordusani                                         2. Cegani    11. Brazii 1. Brazii                                         2. Maia                                         3. Movileanca                                         4. Rasimnicea    12. Bucu 1. Bucu                                         2. Ograda    13. Cazanesti 1. Cazanesti    14. Ciochina 1. Ciochina                                         2. Borduselu                                         3. Orezu                                         4. Piersica    15. Ciulnita 1. Ciulnita                                         2. Ion Ghica                                         3. Ivanesti                                         4. Poiana    16. Cocora 1. Cocora                                         2. Colelia    17. Cosimbesti 1. Cosimbesti                                         2. Gimbasani                                         3. Marculesti    18. Cosereni 1. Cosereni                                         2. Boranesti                                         3. Sintesti    19. Dragoesti 1. Dragoesti                                         2. Chiroiu - Paminteni                                         3. Chiroiu - Satu Nou                                         4. Chiroiu - Ungureni                                         5. Valea Bisericii    20. Dridu 1. Dridu                                         2. Dridu - Snagov                                         3. Moldoveni    21. Facaeni 1. Facaeni                                         2. Progresu    22. Fierbinti - Tirg 1. Fierbinti - Tirg                                         2. Fierbintii de Jos                                         3. Fierbintii de Sus                                         4. Grecii de Jos    23. Gheorghe Doja 1.Gheorghe Doja    24. Gheorghe Lazar 1.Gheorghe Lazar    25. Giurgeni 1. Giurgeni    26. Girbovi 1. Girbovi    27. Gradistea 1. Gradistea                                         2. Sitaru    28. Grindu 1. Grindu    29. Grivita 1. Grivita                                         2. Smirna    30. Ileana 1. Ileana                                         2. Artari                                         3. Florica                                         4. Podari                                         5. Rasurile                                         6. Razoarele                                         7. Satu Nou                                         8. Stefanesti                                         9. Vlaiculesti    31. Ion Roata 1. Ion Roata                                         2. Brosteni    32. Jilavele 1. Jilavele                                         2. Slatioarele    33. Mihail Kogălniceanu 1. Mihail Kogălniceanu                                         2. Gura Ialomitei                                         3. Hagieni                                         4. Luciu    34. Milosesti 1. Milosesti                                         2. Nicolesti                                         3. Tovarasia    35. Movila 1. Movila    36. Movilita 1. Movilita                                         2. Bitina - Paminteni                                         3. Bitina - Ungureni                                         4. Rosiori    37. Munteni - Buzau 1. Munteni - Buzau    38. Nuci 1. Nuci                                         2. Balta Neagra                                         3. Merii Petchii                                         4. Micsunestii Mari                                         5. Micsuneşti - Moara    39. Perieti 1. Perieti                                         2. Fundata                                         3. Misleanu                                         4. Paltinisu                                         5. Stejaru    40. Petrachioaia 1. Petrachioaia                                         2. Maineasca                                         3. Surlari                                         4. Vinatori    41. Reviga 1. Reviga                                         2. Crunti                                         3. Mircea cel Batrin                                         4. Rovine    42. Salcioara 1. Salcioara                                         2. Rasi    43. Saveni 1. Saveni                                         2. Fratilesti                                         3. Lacusteni                                         4. Platonesti    44. Scinteia 1. Scinteia                                         2. Iazu    45. Sfîntu Gheorghe 1. Sfîntu Gheorghe                                         2. Butoiu                                         3. Malu    46. Sinesti 1. Sinesti                                         2. Boteni                                         3. Catrunesti                                         4. Hagiesti                                         5. Lilieci                                         6. Livedea    47. Stelnica 1. Stelnica                                         2. Maltezi                                         3. Retezatu    48. Suditi 1. Suditi                                         2. Gura Vaii    49. Valea Ciorii 1. Valea Ciorii                                         2. Bucsa                                         3. Dumitresti                                         4. Murgeanca    50. Valea Macrisului 1. Valea Macrisului                                         2. Grindasi    51. Vladeni 1. Vladeni ───────────────────────────────────────────────────────────────────    JUDEŢUL CALARASI    ----------------cu reşedinţa în municipiul Calarasi------------------------------------
             
    Municipii ............................................................1
    Orase .................................................................1
    Localitati componente ale municipiilor si ale oraselor .................-
    Comune ................................................................50
      - din care, suburbane ..............................................2
    Sate ...................................................................154
      - din care, apartin oraselor .......................................-
         
    A. MUNICIPII
         
    Denumirea municipiuluiComune suburbaneSate componente ale comunei suburbane
         
    1. CALARASI1. Modelu1. Modelu
        2. Radu Negru
        3. Stoenesti
        4. Tonea
         
    B. ORASE
         
    Denumirea orasuluiComune suburbaneSate componente ale comunei suburbane
         
    1. OLTENITA1. Mitreni1. Mitreni
        2. Clatesti
        3. Valea Rosie
         
         
    C. COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Belciugatele1. Belciugatele
        2. Cindeasca
        3. Cojesti
        4. Mataraua
        5. Mariuta
         
    2.Borcea1. Borcea
         
    3.Budesti1. Budesti
    2.Aprozi  
    3.Buciumeni  
    4.Crivat  
    5.Gruiu  
         
    4.Cascioarele1. Cascioarele
         
    5.Chirnogi1. Chirnogi
         
    6.Chiselet1. Chiselet
         
    7.Ciocanesti1. Ciocanesti
         
    8.Curcani1. Curcani
    2.Salcioara  
         
    9.Cuza Voda1. Ceacu
    2.Calarasii Vechi  
    3.Cuza Voda  
         
    10.Dichiseni1. Dichiseni
        2. Coslogeni
        3. Libertatea
        4. Satnoeni
         
    11.Dor Marunt1. Dor Marunt
        2. Dilga
        3. Dilga - Gara
        4. Infratirea
        5. Ogoru
        6. Pelinu
         
    12.Dorobantu1. Dorobantu
        2. Bosneagu
        3. Varasti
         
    13.Dragalina1. Dragalina
        2. Constantin Brincoveanu
        3. Drajna Noua
         
    14.Dragos Voda1. Dragos Voda
        2. Bogdana
        3. Socoalele
         
    15.Frasinet1. Frasinet
        2. Curatesti
        3. Danesti
        4. Frasinetu de Jos
        5. Luptatori
        6. Tariceni
         
    16.Frumusani1. Frumusani
        2. Orasti
        3. Pasarea
        4. Padurisu
        5. Pitigaia
        6. Postavari
         
    17.Fundeni1. Fundeni
         
    18.Fundulea1. Fundulea
        2. Alexandru I. Cuza
        3. Gostilele
         
    19.Gradistea1. Gradistes
        2. Bogata
        3. Cunesti
        4. Rasa
         
    20.Gurbanesti1. Gurbanesti
        2. Codreni
        3. Cotofanca
        4. Preasna
        5. Preasna Veche
        6. Valea Presnei
         
    21.Independenta1. Independenta
        2. Potcoava
        3. Visinii
         
    22.Jegalia1. Jegalia
        2. Gildau
        3. Iezeru
         
    23.Lehliu1. Lehliu
        2. Sapunari
         
    24.Lehliu - Gara1. Lehliu - Gara
        2. Buzoieni
        3. Razvani
        4. Valea Seaca
         
    25.Luica1. Luica
        2. Valea Stinii
         
    26.Lupsanu1. Lupsanu
        2. Nucetu
        3. Plevna
        4. Radu Voda
        5. Valea Rusului
         
    27.Minastirea1. Minastirea
        2. Coconi
        3. Sultana
         
    28.Nana1. Nana
         
    29.Nicolae Balcescu1. Nicolae Balcescu
        2. Fintina Doamnei
        3. Paicu
         
    30.Nicolae Balcescu1. Nicolae Balcescu
        2. Alexandru Odobescu
        3. Galatui
         
    31.Perisoru1. Perisoru
        2. Marculesti - Gara
        3. Tudor Vladimirescu
         
    32.Plataresti1. Plataresti
        2. Cucuieti
        3. Dorobantu
        4. Podu Pitarului
         
    33.Radovanu1. Radovanu
        2. Valea Popii
         
    34.Roseti1. Roseti
         
    35.Sarulesti1. Sarulesti
        2. Magureni
        3. Polcesti
        4. Sandulita
        5. Sarulesti - Gara
        6. Satucu
        7. Solacolu
         
    36.Sohatu1. Sohatu
        2. Progresu
         
    37.Spantov1. Spantov
        2. Cetatea Veche
        3. Stancea
         
    38.Soldanu1. Soldanu
        2. Negoiesti
         
    39.Stefan cel Mare1. Stefan cel Mare
         
    40.Stefan Voda1. Stefan Voda
         
    41.Tamadau Mare1. Tamadau Mare
        2. Calareti
        3. Dirvari
        4. Plumbuita
        5. Sacele
        6. Seinoiu
        7. Tamadau Mic
         
    42.Ulmeni1. Ulmeni
         
    43.Ulmu1. Ulmu
        2. Chirnogi
        3. Faurei
        4. Zimbru
         
    44.Unirea1. Unirea
        2. Oltina
         
    45.Valea Argovei1. Valea Argovei
        2. Lunca
        3. Ostrovu
        4. Silistea
        5. Vladiceasca
         
    46.Vasilati1. Vasilati
        2. Galbinasi
        3. Nuci
        4. Popesti
         
    47.Vilcelele1. Vilcelele
        2. Floroaica
         
    48.Vlad Tepes1. Vlad Tepes
        2. Mihai Viteazu
      SECTORUL AGRICOL ILFOV    -----------------------subordonat municipiului Bucureşti---------------------------------
           
    Orase ...............................................................1
    Comune ..............................................................26
    Sate ................................................................73
      - din care, apartin orasului ....................................1
     
    B. ORASE
    Denumirea orasuluiSate ce apartin orasului
       
    1. BUFTEA1. Buciumeni
     
    C. COMUNE
         
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    012
    1.Afumati1. Afumati
         
    2.Balotesti1. Balotesti
        2. Dumbraveni
        3. Saftica
         
    3.Bragadiru1. Bragadiru
         
    4.Branesti1. Branesti
        2. Islaz
        3. Pasarea
        4. Vadu Anei
         
    5.Cernica1. Cernica
        2. Balaceanca
        3. Caldararu
        4. Posta
        5. Tinganu
         
    6.Chiajna1. Chiajna
        2. Dudu
        3. Rosu
         
    7.Chitila1. Chitila
        2. Rudeni
         
    8.Ciolpani1. Ciolpani
        2. Izvorani
        3. Luparia
        4. Piscu
         
    9.Corbeanca1. Corbeanca
        2. Ostratu
        3. Petresti
        4. Tamasi
         
    10.Dascalu1. Dascalu
        2. Creata
        3. Gagu
        4. Runcu
         
    11.Dobroesti1. Dobroesti
        2. Fundeni
         
    12.Ganeasa1. Ganeasa
        2. Cozieni
        3. Moara Domneasca
        4. Piteasca
        5. Sindrilita
         
    13.Glina1. Glina
        2. Catelu
        3. Manolache
         
    14.Gruiu1. Gruiu
        2. Lipia
        3. Silistea Snagovului
        4. Santu - Floresti
         
    15.Jilava1. JIlava
         
    16.Magurele1. Magurele
        2. Alunisu
        3. Dumitrana
        4. Pruni
        5. Virteju
         
    17.Moara Vlasiei1. Moara Vlasiei
        2. Caciulati
         
    18.Mogosoaia1. Mogosoaia
         
    19.Otopeni1. Otopeni
        2. Odaile
         
    20.Pantelimon1. Pantelimon
         
    21.Peris1. Peris
        2. Balteni
        3. Burias
         
    22.Popesti - Leordeni1. Popesti - Leordeni
         
    23.Snagov1. Snagov
        2. Ciofliceni
        3. Ghermanesti
        4. Tincabesti
        5. Vladiceasca
         
    24.Stefanestii de Jos1. Stefanestii de Jos
        2. Cretuleasca
        3. Stefanestii de Sus
         
    25.Tunari1. Tunari
        2. Dimieni
         
    26.Voluntari1. Voluntari
  -------