DECRET nr. 209 din 18 iunie 1986pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 19 iunie 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret, comunele 30 Decembrie, Berceni şi Vidra trec de la judeţul Giurgiu la Sectorul agricol Ilfov, din subordinea municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România se modifica în mod corespunzător.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România-------