LEGE Nr. 74 din 16 iulie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 25 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNIC.Se aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat. - Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 16 iulie 1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1993. - Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 16 iulie 1993 privind ratificarea Acordului de credit, în valoare de 10 milioane dolari S.U.A., dintre Commodity Credit Corporation şi Guvernul României, reprezentat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor, semnat la 29 martie 1993 la Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1993. - Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 30 iulie 1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Ab Svensk Export Kredit - Suedia, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 24 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 18 august 1993. - Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 30 iulie 1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Finnish Export Credit Ltd - Finlanda, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 14 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 18 august 1993. - Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 25 august 1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa - R.A., în valoare de 24 milioane de 24 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 9 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 august 1993. - Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 25 august 1993 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elvetian referitor la un împrumut pe termen mediu pentru suma de 7,2 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 22 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 august 1993. - Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 25 august 1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi A/S Eksportfinans - Norvegia pentru suma de 2,7 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 11 august 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN--------------------