ORDIN nr. 210 din 17 martie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 151.389 din 20 februarie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.p. Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 17 martie 2003.Nr. 210.  +  Anexa 1 NORMA SANITARĂ VETERINARAcu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine  +  Articolul 1Următorii termeni ai prezentei norme sanitare veterinare se definesc astfel: a) animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine, incluzând bivoli: orice bovina ai carei părinţi sau bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care ea însăşi este fie înscrisă, fie înregistrată şi apta pentru a intra într-un astfel de registru genealogic; b) registru genealogic: orice carte, registru sau baza de date care sunt deţinute de o organizaţie sau asociaţie a crescatorilor recunoscută în mod oficial de autorităţile competente centrale sau în care animale de reproducţie de rasa pura ale unei rase date din specia bovine sunt înscrise sau înregistrate, cu menţionarea stramosilor acestora.  +  Articolul 2Autorităţile competente se vor asigura că nu vor fi interzise, restrictionate sau impiedicate, cu privire la domeniul zootehnic: a) comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine; b) comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule şi embrioni ai animalelor de reproducţie de rasa pura din specia bovine; c) stabilirea de registre genealogice, cu condiţia ca acestea să se conformeze cu cerinţele stabilite în art. 6; d) autorizarea organizaţiilor sau a asociaţiilor de crescatori ce deţin registre genealogice, în concordanta cu prevederile art. 6, şi art. 3, comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu tauri utilizaţi pentru insamantarea artificiala.  +  Articolul 3 (1) La propunerea autorităţii veterinare centrale a României, vor fi adoptate prevederi pentru autorizarea de animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine pentru reproducţie. (2) Până la intrarea în vigoare a prevederilor menţionate la alin. (1), autorizarea de animale de reproducţie de rasa pura ale speciei bovine pentru reproducţie şi autorizarea de tauri ce urmează să fie utilizaţi pentru insamantarea artificiala, precum utilizarea de material seminal, ovule şi embrioni, va rămâne supusă legii naţionale, cu condiţia ca legea sa nu poată fi mai restrictiva decât cea aplicabilă animalelor de reproducţie de rasa pura ale speciei bovine, materialului seminal şi embrionilor din statul membru al Uniunii Europene de destinaţie.  +  Articolul 4Organizaţiile sau asociaţiile de crescatori recunoscute oficial nu pot să se opună înscrierii în registrele genealogice de animale de reproducţie de rasa pura ale speciei bovine ale acestora din alte state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia ca, acestea sa satisfacă cerinţele stabilite la art. 6.  +  Articolul 5Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să solicite ca animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine şi materialul seminal sau ovulele şi embrionii de la astfel de animale, să fie însoţite în cazul comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene de un certificat de pedigree care se conformează cu un model întocmit în concordanta cu procedura stabilită la art. 8, în special cu privire la performanta zootehnica.  +  Articolul 6 (1) Conform cu procedura stabilită la art. 8, se vor preciza următoarele: a) metodele de monitorizare a performantelor şi metode pentru evaluarea valorii genetice a bovinelor, b) criteriile ce reglementează recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori, c) criteriile ce reglementează stabilirea de registre genealogice, d) datele ce urmează să fie prezentate pe certificatul de pedigree. (2) Până la intrarea în vigoare a prevederilor menţionate, la alin. (1), lit. a), b) şi c): a) vor fi autorizate controalele oficiale efectuate anterior, la care se referă alin. (1) lit. a) şi registrele genealogice existente în prezent; b) autorizarea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori va continua să fie reglementată de regulile în vigoare; c) introducerea de registre genealogice noi va continua sa întrunească condiţiile ce sunt în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Până la implementarea de reguli cu privire la prezenta norma sanitară veterinara, condiţiile aplicabile activităţilor de import de animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine din alte tari decât statele membre trebuie să fie similare cu acelea care reglementează comerţul intracomunitar. (2) Autoritatea veterinara centrala a României nu trebuie să autorizeze importul de animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine, din alte tari decât statele membre decât dacă acestea sunt însoţite de un certificat ce atesta faptul ca acestea sunt înscrise sau înregistrate într-un registru genealogic din ţara nemembra exportatoare. (3) Trebuie să fie furnizate dovezi ca animalele fie sunt înscrise, fie sunt înregistrate şi apte pentru a intra într-un registru genealogic din România.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea veterinara centrala a României prin Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare necesare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a asigura implementarea şi aplicarea prevederilor acesteia. (2) Autoritatea veterinara centrala a României va lua măsurile administrative şi va sanctiona potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara.--------