ORDIN nr. 164 din 3 martie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce guvernează înscrierea în registre genealogice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasa pura
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 151.397 din 20 februarie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care stabileşte criteriile ce guvernează înscrierea în registre genealogice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasa pura, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 3 martie 2003.Nr. 164.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAcare stabileşte criteriile ce guvernează înscrierea în registre genealogice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasa pura  +  Articolul 1Pentru a fi înscrisă clar în secţiunea principala a registrului rasei sale, o ovina sau caprina de reproducţie de rasa pura trebuie: a) să fie descendenta din părinţi şi bunici ce au fost înscrişi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase, b) să fie identificata după naştere în conformitate cu regulile registrului, c) să aibă un pedigree stabilit în conformitate cu regulile registrului.  +  Articolul 2Secţiunea principala a registrului genealogic poate fi împărţită în câteva clase, în conformitate cu caracteristicile animalelor. Doar ovinele şi caprinele de reproducţie în rasa pura care întrunesc criteriile stabilite la art. 1 pot fi înscrise într-una dintre clase.  +  Articolul 3 (1) O organizaţie sau o asociaţie de crescatori care deţine un registru genealogic poate hotărî ca o femela care nu întruneşte criteriile stabilite la art. 1 să poată fi înscrisă într-o anexa a registrului genealogic. Femela trebuie să întrunească următoarele: a) să fie identificata, după naştere, în conformitate cu regulile registrului genealogic, b) să fie evaluată ca fiind conformă standardului rasei, c) să aibă caracteristicile minime rasei, conform regulilor stabilite în registrului genealogic. (2) O femela a carei mama şi bunica pe linie maternă sunt înscrise în anexa registrului genealogic, conform prevederilor alin. (1) şi al carei tata şi cei doi bunici sunt înscrişi în secţiunea principala a registrului, în conformitate cu art. 1, este considerată femela de rasa pura şi este înscrisă în secţiunea principala a registrului, asa cum este prevăzut la art. 1. (3) Condiţiile menţionate la lit. b) şi c) ale alin. (1) pot fi diferenţiate după situaţia în care femela aparţine rasei, dar are origine necunoscută, sau a fost obţinută printr-un program de incrucisare autorizat de organizaţii sau asociaţii de reproducatori.  +  Articolul 4O organizaţie sau asociaţie de crescatori care deţine un registru genealogic, poate hotărî ca un mascul care nu întruneşte criteriile stabilite la art. 1, să poată fi înscris într-o anexa a registrului genealogic. Masculul trebuie să întrunească următoarele cerinţe: a) să fie identificat, după naştere, în conformitate cu regulile registrului genealogic, b) să fie evaluat ca fiind conform standardului rasei, c) să aibă caracteristicile minime rasei, asa cum este stabilit de regulile registrului genealogic, d) sa răspundă condiţiilor stabilite de anexa.  +  Articolul 5Când un registru conţine mai multe clase, o ovina sau caprina de reproducţie de rasa pura dintr-un alt registru genealogic al aceleiaşi rase şi care are caracteristici specifice ce o deosebesc de populaţia aceleiaşi rase în registrul genealogic de destinaţie, trebuie să fie înscrisă în secţiunea registrului ale carei caracteristici le întruneşte.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea veterinara centrala a României prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia. (2) Autoritatea veterinara centrala a României va lua măsurile necesare potrivit legii şi va sanctiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa la norma sanitară veterinaraCondiţii prevăzute la art. 4 lit. d)Masculul trebuie să apartina unei rase stabilizate de ovine ce nu este destinată în mod normal pentru producţie de lapte şi aparţine uneia dintre următoarele rase:
    1. Alcarrena 2. Appenninica 3. Bergamasca 4. Biellese 5. Blackface 6. Campanica 7. Cheviot 8. Churra Algarvia 9. Churra de Terra Quente 10. Dalesbred 11. Dartmoor 12. Derbyshire Gritstone 13. Exmoor Horn 14. Eppynt Hill şi Beulah Speckled Face 15. Galega Bragancana 16. Gallega 17. Gentile di Puglia 18. Gotland 19. Hardwick 20. Lonk 21. Merina 22. Merino Beira Baixa 23. Merino Branco 24. Montesina 25. North Country Cheviot 26. Ojalada 27. Resa Aragonesa 28. Ripollesa 29. Ronaldsay 30. Rough Fell 31. Segurena 32. Shetland 33. Soay 34. Sopravissana 35. St Kilda 36. Swaledale 37. Talaverana 38. Welsh Mountain
    -------