LEGE nr. 103 din 27 martie 2003pentru înfiinţarea comunei Sambata de Sus, judeţul Braşov, prin reorganizarea comunei Voila
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Sambata de Sus, judeţul Braşov, având în componenta satul Sambata de Sus şi Staţiunea Climaterica Sambata, prin reorganizarea comunei Voila din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Sambata de Sus se stabileşte în satul Sambata de Sus.  +  Articolul 2 (1) Comuna Voila, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenta satele Voila, Sambata de Jos, Cincsor, Dridif, Voivodeni şi Ludisor. (2) Reşedinţa comunei Voila rămâne în satul Voila.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Sambata de Sus, judeţul Braşov, rezolvarea problemelor curente se asigura de 2 delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sambata de Sus.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Braşov şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Braşov şi Consiliul Local al Comunei Voila, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Voila între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Sambata de Sus se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judeţului Braşov. (3) Bugetul comunei Sambata de Sus pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Braşov. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Voila şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Sambata de Sus.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Voila, judeţul Braşov, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 103.-------