HOTĂRÂRE nr. 327 din 20 martie 2003privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Costurile salariale directe prevăzute în contractele de finanţare încheiate în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a unor contracte pentru achiziţionarea de servicii, prevăzute la art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, reprezintă salariile brute, precum şi drepturile salariale aferente acestora, datorate de către unităţile executante conform legislaţiei în vigoare. (2) Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe definite la alin. (1) se stabilesc pe categorii de activităţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data perfectarii sau actualizării contractului, în funcţie de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru 1 euro.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat la Ministerul Educaţieişi Cercetării pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 martie 2003.Nr. 327.  +  Anexă
               
    PLAFOANELE  pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare
    Nr. crt.Categoria de activităţiNivelul studiilorFuncţia/ grad profesional*)Limita minimă în euro/om/lunăLimita maximă în euro/om/lună
    1.Activităţi ce presupun nivel înalt al creativităţii şi/sau experienţă şi abilitate de conduceresuperioareCP I, CP II, IDT I, IDT II director program/proiect4501.500
    2.Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestorasuperioareCP III, IDT III, IDT şef program/proiect, responsabil proiect300900
    3.Activităţi suportsuperioare şi/ sau mediiAC, A I, A II, A III, A, altele200500
      *) Abrevierea funcţiilor şi gradelor profesionale este cea prevăzută în       Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de       cercetare-dezvoltare.-----------