LEGE nr. 102 din 27 martie 2003pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Sannicolau Roman, judeţul Bihor, având în componenta satele Sannicolau Roman, Berechiu şi Roit, prin reorganizarea comunei Cefa din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Sannicolau Roman se stabileşte în satul Sannicolau Roman.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Cefa are în componenta satele: Cefa, Ateas, Bicaci, Gepiu şi Inand. (2) Reşedinţa comunei Cefa rămâne în satul Cefa.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Sannicolau Roman, judeţul Bihor, rezolvarea problemelor curente se asigura de 2 delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sannicolau Roman.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Bihor şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Bihor şi Consiliul Local al Comunei Cefa, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Cefa între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Sannicolau Roman se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judeţului Bihor. (3) Bugetul comunei Sannicolau Roman pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Bihor. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cefa şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Sannicolau Roman.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Cefa, judeţul Bihor, funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 102.-------