LEGE Nr. 66 din 15 iulie 1994privind declararea ca oraş a comunei Teius
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 22 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICComuna Teius din judeţul Alba se declara oraş. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------