ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 martie 2003pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 martie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 28 iunie 1993, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Pentru finanţarea de acţiuni importante de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova se constituie Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova."2. Articolul 4 se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 13 martie 2003.Nr. 11.--------------