ORDIN nr. 252 din 23 decembrie 2002privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 17 martie 2003    În baza:- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei şi ca urmare a avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pun în aplicare următoarele regulamente şi instrucţiuni:- Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii;- Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare industriale nespecifice;- Instrucţiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garanţiilor.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin împreună cu regulamentele şi instrucţiunile prevăzute la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,THEODOR VALENTIN PURCAREABucureşti, 23 decembrie 2002.Nr. 252.REGULAMENT 23/12/2002REGULAMENT 23/12/2002INSTRUCTIUNI 23/12/2002