RECTIFICARE nr. 38 din 15 ianuarie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003    În Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 27 februarie 2003, se fac următoarele rectificari:- în preambul, în loc de: "...având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2002..." se va citi: "...având în vedere art. 24 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern...";- la art. 4, în loc de: "...în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2002..." se va citi: "...în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern...".------