ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 13 martie 2003privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se scuteşte de la plata impozitul datorat pentru terenurile din extravilan, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Sumele plătite cu titlu de impozit, dobânda, penalităţi de întârziere sau alte penalităţi, pentru terenurile prevăzute la art. 1, se compensează cu alte sume datorate bugetelor locale sau se restituie, la cerere.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2003.Nr. 12.--------------