ORDONANTA Nr. 60 din 24 august 1994privind asanarea situaţiei financiare la Regia Autonomă "Romcereal", ca urmare a majorării nivelului dobinzilor bancare şi al tarifelor de transport aferente livrărilor de grîu pentru panificatie
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Influentele financiare înregistrate în anul 1993 de Regia Autonomă "Romcereal", rezultate ca efect al majorării tarifelor de transport şi a dobinzilor bancare aferente livrărilor de grîu pentru panificatie, fără modificarea corespunzătoare a comisionului Regiei Autonome "Romcereal", precum şi dobinzile plătite la creditele bancare aferente influentelor respective, în limita sumei de 25,6 miliarde lei, se vor suporta din prevederile bugetului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1994.  +  Articolul 2În vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va asigura verificarea realităţii şi legalităţii sumelor solicitate a fi acoperite din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu Tabara--------------------------