ORDIN nr. 16 din 28 ianuarie 2003pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind ajutorul de stat şi capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2003    În baza:- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;- prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările ulterioare,şi având în vedere:- avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectul de Instrucţiuni privind ajutorul de stat şi capitalul de risc,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind ajutorul de stat şi capitalul de risc.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,THEODOR VALENTIN PURCAREABucureşti, 28 ianuarie 2003.Nr. 16.INSTRUCTIUNI 28/01/2003