ORDIN nr. 117 din 17 februarie 2003pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 293/640/2001-1/2002 privind condiţiile de securitate şi calitate pentru legume şi fructe proaspete destinate consumului uman
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI Sl PĂDURILOR
  • Nr. 103 din 10 februarie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Sl FAMILIEI
  • Nr. 117 din 17 februarie 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 13 din 17 februarie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 10 martie 2003    Vazand Nota de aprobare a Direcţiei generale de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice şi a Direcţiei integrare europeană şi relaţii internaţionale nr. 98.364 din 4 februarie 2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 293/640/2001-1/2002 privind condiţiile de securitate şi calitate pentru legume şi fructe proaspete destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, se abroga.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare de la data publicării.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb, secretar de stat────────────────