ORDONANTA Nr. 58 din 19 august 1994privind reglementarea rambursarii unor rate scadente ale datoriei publice interne
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Sumele datorate pentru rambursarea datoriei publice interne create în baza prevederilor Legii nr. 7/1992 - în care este inclusă şi pierderea înregistrată anterior anului 1989 de către fosta Societate mixtă "Oltcit" Craiova - ce nu se vor putea acoperi pe seama resurselor constituite potrivit art. 10 din legea mai sus menţionată, urmează regimul prevăzut de Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, după cum urmează: - contractarea de împrumuturi de stat pentru refinantarea parţială sau totală a ratelor scadente; - plata parţială sau integrală a dobinzilor aferente de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 2Pentru a asigura rambursarea datoriei publice interne create în baza prevederilor Legii nr. 7/1992 şi în condiţiile acestei legi, Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei ordonanţe, norme metodologice de reactivare şi de rambursare a creditelor bancare acordate pentru investiţii, stocuri zinco-plumboase şi creanţe externe, după caz, credite bancare evidentiate, potrivit legii, în conturi în afară bilanţurilor. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------