HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 ianuarie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 20 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 19 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru întreprinderile micişi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 58.  +  AnexăNORMA 23/01/2003