HOTĂRÂRE nr. 152 din 6 februarie 2003privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 18 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a activităţii "Prestaţii servicii consulare în regim de urgenta", denumita în continuare Activitate.  +  Articolul 2 (1) Activitatea consta în acordarea asistenţei necesare personalului diplomatic şi consular în scopul asigurării operativitatii cu care sunt realizate serviciile consulare. (2) Asistenţa este acordată de persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, în condiţiile prevăzute la art. II alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/1997.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea Activităţii se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din cota de 20% din taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgenta. (3) Cheltuielile de personal aferente persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Activitate se aproba o dată cu bugetul Ministerului Afacerilor Externe, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 5Raportarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 februarie 2003.Nr. 152.------------