LEGE Nr. 50 din 7 iulie 1994 *** Republicatăprivind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 15 ianuarie 1996  Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 138 din 29 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995.Legea nr. 50 din 7 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 14 iulie 1994. Notă **) Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 686 din 7 octombrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994.  +  Articolul 1Activităţile de investiţii, exploatare, întreţinere şi reparaţii a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, de interes naţional, pentru asigurarea alimentaţiei populaţiei, se organizează în regie autonomă.În acest scop, Guvernul, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va înfiinţa Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare, în conformitate cu prevederile legii.**)Statutul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare se aproba de către Guvern.  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare se constituie din actualul patrimoniu al societăţilor comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare cu capital majoritar de stat.Societăţile comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare cu capital majoritar de stat, care îşi încetează activitatea, sunt prevăzute în lista anexată.Fondul Proprietăţii de Stat va transmite Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, prin protocol, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, patrimoniul societăţilor comerciale prevăzute în lista-anexa de la alin. 2, la valoarea stabilită potrivit legii.  +  Articolul 3Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu Fondurile Proprietăţii Private vor asigura, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, compensarea cotei-părţi de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute în lista-anexa de la art. 2, cuvenite Fondurilor Proprietăţii Private.Veniturile cuvenite Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private din dividendele cuvenite de la societăţile comerciale, reorganizate în Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare, se vor reduce corespunzător pentru anul 1994, în funcţie de data infiintarii regiei.  +  Articolul 4Actele de transmitere iniţială a capitalului social, de către societăţile comerciale prevăzute la art. 2 din lege, către Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, îşi încetează valabilitatea la data compensării cotei - părţi de 30% din capitalul social, prevăzută la art. 3 alin. 1.  +  Articolul 5CheltuieliLe cu energia electrica necesară pomparii apei de la priza până la hidrant şi toate cheltuielile cu evacuarea apei din reţeaua de desecare, precum şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, din patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, se suporta integral de la bugetul de stat.Cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigaţii se suporta de beneficiari pe bază de tarif aprobat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor.Pentru agenţii economici şi instituţiile publice care au sisteme de irigaţii şi sisteme de desecare în afară celor din patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, cheltuielile cu energia electrica necesară pomparii apei de la priza până la hidrant, precum şi cheltuielile cu energia electrica pentru evacuarea apei din sistemele de desecare se vor suporta de la bugetul de stat.Creditele nerambursate, aferente investiţiilor efectuate pe terenurile preluate ca efect al dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, şi dobânzile aferente acestora se preiau de către stat ca datorie publică interna.  +  Articolul 6Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare poate folosi dotarea patrimonială şi personalul tehnic de care dispune şi pentru alte prestaţii către persoane fizice şi juridice, fără a afecta activitatea de baza.  +  Anexa LISTAsocietăţilor comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care se reorganizează
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeLocalitatea de reşedinţăJudeţul
    1.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Alba - S.A.Alba IuliaAlba
    2.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Arad - S.A.AradArad
    3.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Argeş - S.A.PiteştiArgeş
    4.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Bacău - S.A.BacăuBacău
    5.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Bihor - S.A.OradeaBihor
    6.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Bistriţa - S.A.BistriţaBistriţa-Năsăud
    7.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Braşov - S.A.BraşovBraşov
    8.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Botoşani - S.A.BotoşaniBotoşani
    9.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Brăila - S.A.BrăilaBrăila
    10.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Buzău - S.A.BuzăuBuzău
    11.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Caraş-Severin - S.A.ReşiţaCaraş-Severin
    12.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Călăraşi - S.A.CălăraşiCălăraşi
    13.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Cluj - S.A.Cluj-NapocaCluj
    14.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Constanţa - S.A.ConstanţaConstanţa
    15.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Covasna - S.A.Sfântu GheorgheCovasna
    16.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Dâmboviţa - S.A.Comuna UlmiDâmboviţa
    17.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Dolj - S.A.CraiovaDolj
    18.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Galaţi - S.A.GalaţiGalaţi
    19.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Gorj - S.A.Târgu JiuGorj
    20.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Giurgiu - S.A.Comuna FrăteştiGiurgiu
    21.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Harghita - S.A.Miercurea-CiucHarghita
    22.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Hunedoara - S.A.DevaHunedoara
    23.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Iaşi - S.A.IaşiIaşi
    24.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Ialomiţa - S.A.SloboziaIalomiţa
    25.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Maramureş - S.A.Baia MareMaramureş
    26.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Mehedinţi - S.A.Drobeta-Turnu SeverinMehedinţi
    27.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Mureş - S.A.Sângeorgiu de MureşMureş
    28.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Neamţ - S.A.Piatra-NeamţNeamţ
    29.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Olt - S.A.CaracalOlt
    30.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Prahova - S.A.PloieştiPrahova
    31.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Satu Mare - S.A.Satu MareSatu Mare
    32.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Sălaj - S.A.ZalăuSălaj
    33.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Sibiu - S.A.SibiuSibiu
    34.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Suceava - S.A.SuceavaSuceava
    35.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Teleorman - S.A.Comuna NanovTeleorman
    36.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Timiş - S.A.TimişoaraTimiş
    37.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Tulcea - S.A.TulceaTulcea
    38.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Vaslui - S.A.VasluiVaslui
    39.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Vâlcea - S.A.Râmnicu VâlceaVâlcea
    40.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Vrancea - S.A.FocşaniVrancea
    41.Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare "Scelif" Bucureşti - S.A.BucureştiBucureşti
  -----------------------