DECRET Nr. 198 din 30 iunie 1976privind organizarea activităţii de export-import şi cooperare economică internationala în întreprinderi şi centrale industriale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 61 din 30 iunie 1976     +  Articolul 1Pentru activitatea de export-import şi cooperare economică internationala din întreprinderile şi centralele industriale din subordinea ministerelor şi celorlalte organe centrale se aproba normativele de structura şi de personal prevăzute în anexa nr. 1* la prezentul decret.  +  Articolul 2Posturile necesare încadrării compartimentelor de export-import, cooperare economică internationala şi furnizori generali interni pentru exporturi complexe din întreprinderile şi centralele stabilite conform normativelor prevăzute la art. 1 se asigura din planul forţei de muncă şi retribuire aprobat pe ansamblul ministerului respectiv, putindu-se majoră în mod corespunzător numărul de posturi aprobate pentru aparatul funcţional al centralelor industriale, dar cu respectarea ponderilor personalului TESA aprobate fiecărui minister pe ramuri şi activităţi.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 şi 2 din prezentul decret nu se aplică Centralei de aprovizionare şi livrare a produselor chimice din subordinea Ministerului Industriei Chimice, întreprinderilor şi centralelor industriale pentru care sînt aprobate organigrame specifice, precum şi întreprinderilor subordonate acestor centrale.  +  Articolul 4Compartimentele de export-import şi de cooperare economică internationala, inclusiv cele existente la întreprinderile şi centralele prevăzute la art. 3, vor îndeplini atribuţiile prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga alin. 3 şi 4 ale art. 19 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, precum şi toate prevederile referitoare la activitatea de export-import şi cooperare externa, cuprinse în organigramele tip pentru centralele industriale şi întreprinderile de grad special, anexe la Decretul nr. 162/1973.--------------------------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.---------------