LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, prevăzute la art. 7 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate. (2) Ordinul Meritul Cultural este o decoratie ce se acordă atât cetăţenilor români şi străini, cat şi instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultura din ţara şi străinătate, pentru talentul şi serviciile deosebite aduse culturii, artei, ştiinţei şi promovării spiritului caritabil, prin opere de creaţie, interpretare şi sociale, de impact naţional. (3) Medalia Meritul Cultural este o decoratie ce se acordă cetăţenilor români şi străini, care rasplateste meritele, talentul şi serviciile aduse culturii, artei, ştiinţei şi promovării operelor sociale, de impact local sau regional.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Meritul Cultural se prezintă sub doua forme cu valoare ierarhica egala: însemnul şi rozeta. (2) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 8 categorii, corespunzător activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural. Însemnul ordinului este identic pentru toate categoriile, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii. (3) Însemnul Ordinului Meritul Cultural este o cruce cu brate egale, confectionata din argint, emailata albastru-violet, având pe avers un medalion circular pe care este stantata stema României.  +  Articolul 3 (1) Medalia Meritul Cultural se prezintă sub o singura forma: însemnul. (2) Medalia Meritul Cultural cuprinde 8 categorii, corespunzător activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural. Însemnul medaliei este identic pentru toate categoriile de merite, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii. (3) Însemnul Medaliei Meritul Cultural este o piesa circulara, confectionata din tombac, care are pe avers stantata stema României.  +  Articolul 4Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Cultural şi Medaliei Meritul Cultural, pentru fiecare grad sau clasa, precum şi modelul desenat şi panglicile specifice fiecărei categorii sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 5 (1) Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, de către ministrul de resort pentru persoanele din domeniul sau de activitate. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Cultural şi a Medaliei Meritul Cultural sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante. (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decoratiilor pentru fiecare grad şi clasa.  +  Articolul 7 (1) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 7.500 de membri. (2) Instituţiile şi aşezămintele publice de cultura, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Cultural, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Cetăţenii străini sau instituţiile şi aşezămintele publice de cultura din străinătate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Cultural, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 8Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea: a) Mare Ofiţer; b) Comandor; c) Ofiţer; d) Cavaler.  +  Articolul 9Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.  +  Articolul 10 (1) Medalia Meritul Cultural se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 6.800 de membri pentru clasa I. (2) Medalia Meritul Cultural clasa I, conferita cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Atestarea Ordinului Meritul Cultural şi a Medaliei Meritul Cultural se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Cultural sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnatura autografa a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Cultural sunt validate, pentru clasa a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnatura ministrului de resort şi semnatura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Membrii Ordinului Meritul Cultural, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi "Cavaleri ai Ordinului Meritul Cultural".  +  Articolul 13 (1) Ziua Ordinului Meritul Cultural se sarbatoreste la data de 19 iulie, data primei instituiri a ordinului, în anul 1931. (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Cultural, ministerul de resort şi celelalte instituţii autonome abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Cultural.  +  Articolul 14Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost facuta direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienta la Preşedintele României pentru a-i multumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personală sau în grup a celor decorati.  +  Articolul 15 (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Cultural se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Cultural la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Cultural este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi câte doi membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al consiliului de onoare va fi, de regula, cel mai în vârsta membru din gradul de Mare Ofiţer. (2) În cazul în care din consiliul de onoare nu face parte nici un membru din aceeaşi categorie cu persoana invinuita, în consiliul de onoare vor fi cooptati pentru cauza în speta şi doi Cavaleri ai ordinului din aceeaşi categorie, cu drept de vot deliberativ. (3) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Cultural, pe termen de 5 ani, de Cavalerii acestui ordin. (4) Pot fi realeşi pentru o noua perioada 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare. (5) Ministerul de resort va pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii consiliului de onoare.  +  Articolul 17 (1) Cavalerii Ordinului Meritul Cultural pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. (2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare şi persoana invinuita, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare. (3) Cavalerii ordinului pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi persoana invinuita, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare. (4) În cazul în care persoana invinuita nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentarii şi a doua oara, cazul va fi judecat în lipsa. (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţa sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei. (6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Cultural judeca şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Cultural. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza în speta şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 19Sumele necesare confectionarii însemnelor, rozetelor, brevetelor şi cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Cultural şi ale Medaliei Meritul Cultural vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 8.  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind descrierea şi acordarea Ordinului Meritul Cultural  +  Articolul 1Ordinul Meritul Cultural se acordă pe viaţa.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 8 categorii corespunzătoare activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural, după cum urmează: a) Categoria A - "Literatura"; b) Categoria B - "Muzica"; c) Categoria C - "Artele plastice"; d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, opera, film, balet etc.; e) Categoria E - "Patrimoniul cultural naţional"; f) Categoria F - "Promovarea culturii"; g) Categoria G - "Cultele"; h) Categoria H - "Cercetarea ştiinţifică". (2) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 7.500 de membri, impartiti pe categorii şi grade astfel:A. Categoria A - "Literatura" - 850 de membri, din care: a) Cavaler - 450; b) Ofiţer - 225; c) Comandor - 125; d) Mare Ofiţer - 50.B. Categoria B - "Muzica" - 700 de membri, din care: a) Cavaler - 350; b) Ofiţer - 200; c) Comandor - 110; d) Mare Ofiţer - 40.C. Categoria C - "Artele plastice" - 1.000 de membri, din care: a) Cavaler - 500; b) Ofiţer - 300; c) Comandor - 150; d) Mare Ofiţer - 50.D. Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, opera, film, balet etc. - 1.000 de membri, din care: a) Cavaler - 500; b) Ofiţer - 300; c) Comandor - 150; d) Mare Ofiţer - 50.E. Categoria E - "Patrimoniul cultural naţional" - 1.000 de membri, din care: a) Cavaler - 500; b) Ofiţer - 300; c) Comandor - 150; d) Mare Ofiţer - 50.F. Categoria F - "Promovarea culturii" - 1.150 de membri, din care: a) Cavaler - 580; b) Ofiţer - 350; c) Comandor - 170; d) Mare Ofiţer - 50.G. Categoria G - "Cultele" - 1.000 de membri, din care: a) Cavaler - 500; b) Ofiţer - 300; c) Comandor - 150; d) Mare Ofiţer - 50.H. Categoria H - "Cercetarea ştiinţifică" - 800 de membri, din care: a) Cavaler - 400; b) Ofiţer - 250; c) Comandor - 100; d) Mare Ofiţer - 50. (3) Însemnele ordinelor fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează: a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini; b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini; c) Categoria C - alb cu câte o bandă roşie la margini; d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastra la margini; e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbena la margini; f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastra la margini şi una verde pe centru; g) Categoria G - alb cu trei benzi egale, doua roşii şi una albastra pe centru; h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini. (4) Depăşirea numărului membrilor fiecărui grad şi fiecărei categorii constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limita sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3 (1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Cultural este o cruce cu brate egale, late de 10 mm, confectionata din argint cu titlul de 800 la mie, emailata albastru-violet, având înălţimea şi lăţimea de 40 mm; bordura din metal a insemnului este lata de 1 mm şi este lustruita torsadat, oblic. (2) Pe avers, central, este aplicat un medalion din argint, cu diametrul de 18 mm, pe care sunt stantate, central, stema României, iar pe margine, o cununa din frunze de laur. (3) Pe revers, central, este aplicat un medalion, cu diametrul de 18 mm, care are înscris cu albastru "MERITUL/CULTURAL", cu litere înalte de 4 mm. Medalionul este mărginit de un inel, emailat alb, lat de 4 mm, pe care este înscrisă cu albastru în partea superioară, deviza ordinului: "PRIN CULTURA LA LIBERTATE", iar în partea inferioară, cu cifre înalte de 1,5 mm, anii: "1931", "1961", "2000", reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Cultural. Datele sunt separate prin câte o steluta. (4) Însemnul este surmontat de o semicunună din frunze de laur cu lăţimea exterioară de 30 mm şi înălţimea de 20 mm, având capetele semicununii unite printr-o bara prin intermediul căreia se petrece panglica. Pe bara, pe revers, sunt poansonate titlul argintului, categoria distinctiei cu litera majuscula şi numărul curent al decoratiei din categoria respectiva. (5) Panglica din rips moarat alb este lata de 40 mm şi înaltă de 50 mm. Benzile colorate au, ca regula, lăţimea de 6 mm şi sunt plasate la 2 mm de margine, pentru toate panglicile, cu următoarele excepţii: categoria F, care are cele trei benzi late de câte 5 mm; categoria G, care are benzile de câte 5 mm plasate alăturat şi pe centru. (6) Pentru persoanele de sex feminin panglica este pliata sub forma de funda şi are lungimea de 120 mm. (7) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungă de 16 mm şi lata de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii categoriei respective reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4Însemnul şi rozeta gradului de Ofiţer al Ordinului Meritul Cultural au caracteristicile generale ale insemnului şi rozetei gradului de Cavaler, cu următoarele particularităţi: a) însemnul este aurit; b) panglica primeşte o rozeta cu diametrul de 25 mm; c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm şi înălţimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii categoriei respective reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere; d) pentru persoanele de sex feminin rozeta se aplică pe mijlocul fundei.  +  Articolul 5 (1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Cultural este o cruce cu bratele egale, late de 12 mm, confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, aurit, având înălţimea şi lăţimea de 50 mm. (2) Celelalte elemente ale insemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiţer, cu următoarele particularităţi: a) medalionul de pe avers are diametrul de 22 mm; b) medalionul de pe revers are diametrul de 22 mm; c) inelul care le inconjoara este lat de 5 mm; d) literele inscripţiei sunt înalte de 5 mm, iar cifrele şi literele devizei sunt înalte de 2 mm; e) însemnul este surmontat de un cilindru fix perforat, cu diametrul de 6 mm şi înalt de 7 mm, prin care trece un inel circular cu diametrul de 15 mm. Un inel plat, înalt de 30 mm şi lat de 4 mm, este petrecut prin inelul circular; pe reversul inelului sunt poansonate titlul argintului, categoria distinctiei cu litera majuscula şi numărul curent al decoratiei din categoria respectiva. (3) Panglica este lata de 45 mm şi are lungimea reglabila pentru a fi adaptată la circumferinta gatului. Lăţimea fiecărei benzi colorate este de 7 mm. (4) Rozeta gradului de Comandor este formată prin suprapunerea rozetei gradului de Ofiţer peste cea a gradului de Cavaler.  +  Articolul 6 (1) Însemnul gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Cultural este compus din însemnul propriu-zis şi placa gradului. (2) Însemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiţer este identic cu însemnul gradului de Comandor. (3) Placa gradului este o stea bombata cu 4 grupe de raze, confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, fiecare grup fiind format din câte 7 raze, cea centrala fiind cea mai mare. Diametrul placii este de 75 mm. Pe centru, între grupele de raze, este aplicat însemnul avers al gradului de Comandor. Pe revers, într-un medalion central, sunt poansonate numele firmei producătoare şi titlul argintului. Pe spate are un sistem de prindere. (4) Rozeta gradului se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lungă de 16 mm şi lata de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofiţer. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 7 (1) Cutia în care se păstrează decoratia este imbracata în piele mata albastru-violet şi în interior este captusita cu plus alb. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu stema României, denumirea şi gradul ordinului, precum şi categoria distinctiei.  +  Articolul 8 (1) Ordinul Meritul Cultural se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului şi la manifestările cultural-artistice de importanţa naţionala. (2) Gradele de Cavaler şi Ofiţer ale Ordinului Meritul Cultural se poarta pe partea stanga a pieptului. (3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul Cultural se poarta la gat, cu panglica prinsă sub cravata, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stanga, sub nodul cravatei. (4) Placa gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Cultural se poarta pe partea stanga a pieptului. (5) Se poarta întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Cultural care a fost conferit. (6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se poarta la butoniera de la reverul stang al hainei sau al taiorului.  +  Articolul 9 (1) Conferirea Ordinului Meritul Cultural se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler. (2) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Cultural este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Cultural, dar nu este obligatorie obţinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului. (3) Pentru a se conferi un grad superior aceleiaşi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:0 a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer - 3 ani; b) de la gradul de Ofiţer la cel de Comandor - 4 ani; c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiţer - 5 ani. (4) Propunerile de conferire trebuie să ţină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare. (5) Conferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive. (6) Pentru merite deosebite, obţinute de aceeaşi persoana în doua sau mai multe categorii, se poate acorda acelaşi ordin cu panglici diferite, specifice categoriilor respective, fără a se tine cont de stagiul minim prevăzut pentru o noua decorare şi pornindu-se, pentru fiecare categorie, de la gradul de Cavaler.  +  Articolul 10Pentru merite cu totul deosebite vechimea minima în grad, prevăzută la art. 9 alin. (3), poate fi redusă cu maximum o treime.  +  Articolul 11 (1) Conferirea unui grad superior duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant. (2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 12 (1) Ordinul Meritul Cultural este o decoratie ce recompensează talentul şi serviciile deosebite aduse culturii, artei, ştiinţei şi promovării spiritului caritabil, de către cetăţeni sau instituţii şi aşezăminte publice de cultura, prin opere de creaţie, interpretare şi sociale, de impact naţional. (2) Prin talent şi servicii deosebite, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) crearea de valori culturale şi artistice semnificative în toate domeniile: literatura, eseu, filozofie, ştiinţa, muzica de toate genurile, arte plastice de toate genurile; b) interpretarea cu sensibilitate şi rafinament a unor opere literare, muzicale sau coregrafice; c) descoperirea, conservarea şi restaurarea unor importante bunuri din patrimoniul cultural naţional mobil sau imobil şi punerea lor în valoare pentru public, prin expunere permanenta sau prin expoziţii temporare în ţara sau peste hotare; d) iniţierea şi organizarea de acţiuni confesionale care să contribuie la întărirea spiritului civic şi a solidarităţii general umane printre enoriasi, precum şi de acţiuni îndreptate spre alinarea suferintelor pentru persoane aflate în dificultate; e) importante acţiuni de mecenat pentru susţinerea unor instituţii culturale, artistice şi ştiinţifice sau a unor programe şi acţiuni culturale, artistice şi ştiinţifice, de nivel naţional sau internaţional, a creşterii semnificative a patrimoniului naţional cultural, artistic şi ştiinţific, prin donaţii directe de piese sau de sume necesare achiziţionării acestora. (3) Ordinul Meritul Cultural se poate conferi, în mod excepţional, unor instituţii şi aşezăminte publice de cultura de mare prestigiu. (4) Ordinul Meritul Cultural se poate conferi şi cetăţenilor şi instituţiilor culturale din străinătate care s-au impus pe plan internaţional prin importante opere de creaţie sau interpretative, care au sprijinit schimburile culturale cu România şi au promovat în ţările lor cultura românească.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul de resort, în colaborare cu instituţiile şi aşezămintele publice de cultura, va elabora, în baza art. 12, reglementări specifice fiecărei categorii de merite, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia condiţiile în care se conferă Ordinul Meritul Cultural.  +  Anexa 2 REGULAMENTprivind descrierea şi acordarea Medaliei Meritul Cultural  +  Articolul 1Medalia Meritul Cultural se acordă pe viaţa.  +  Articolul 2 (1) Medalia Meritul Cultural cuprinde 8 categorii corespunzătoare activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural, după cum urmează: a) Categoria A - "Literatura"; b) Categoria B - "Muzica"; c) Categoria C - "Artele plastice"; d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, opera, film, balet etc.; e) Categoria E - "Patrimoniul cultural naţional"; f) Categoria F - "Promovarea culturii"; g) Categoria G - "Cultele"; h) Categoria H - "Cercetarea ştiinţifică". (2) Medalia Meritul Cultural este nelimitată ca număr de membri pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la un număr de 6.800 de membri pentru clasa I, impartiti pe categorii astfel: a) Categoria A - "Literatura" - 1.000 de membri; b) Categoria B - "Muzica" - 1.000 de membri; c) Categoria C - "Artele plastice" - 1.000 de membri; d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, opera, film, balet etc. - 1.000 de membri; e) Categoria E - "Patrimoniul cultural naţional" - 1.000 de membri; f) Categoria F - "Promovarea culturii" - 600 de membri; g) Categoria G - "Cultele" - 600 de membri; h) Categoria H - "Cercetarea ştiinţifică" - 600 de membri. (3) Însemnele medaliei fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează: a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini şi o dunga violet pe centru; b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini şi o dunga portocalie pe centru; c) Categoria C - alb cu câte o bandă roşie la margini şi o dunga roşie pe centru; d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastra la margini şi o dunga albastra pe centru; e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbena la margini şi o dunga galbena pe centru; f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastra la margini şi doua dungi verzi pe centru; g) Categoria G - alb cu doua benzi roşii şi una albastra, strabatute de o dunga alba pe centru; h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini şi o dunga verde pe centru. (4) Depăşirea numărului membrilor prevăzut pentru fiecare categorie, pentru clasa I, constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limita sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3 (1) Însemnul Medaliei Meritul Cultural se prezintă sub forma unei piese circulare cu diametrul de 30 mm, are bordura uşor inaltata şi este confectionat din tombac. (2) Pe avers este stantata stema României, care are înălţimea de 25 mm. La 1 mm de bordura este stantat un cerc perlat. (3) Pe revers, în partea stanga, este stantata o ramura de laur, în partea superioară este înscrisă deviza: "PRIN CULTURA LA LIBERTATE" cu litere înalte de 1,5 mm, iar central este înscris cu litere înalte de 3 mm: "MERITUL/CULTURAL". (4) Medalia este surmontata de o semicunună din frunze de laur, cu lăţimea exterioară de 30 mm şi înălţimea de 20 mm, având capetele semicununii unite printr-o bara prin intermediul căreia se petrece panglica. Pe bara, pe revers, sunt poansonate categoria distinctiei cu litera majuscula şi, la clasa I, numărul curent al decoratiei din categoria respectiva. (5) Panglica, lata de 35 mm şi cu înălţimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat, având benzile colorate late de câte 4 mm, iar dungile colorate sunt late de 1 mm. (6) Pentru persoanele de sex feminin panglica este pliata sub forma de funda şi are lungimea de 100 mm.  +  Articolul 4Deosebirea dintre clase este următoarea: a) clasa a III-a este aramita; b) clasa a II-a este argintata; c) clasa I este placata cu aur.  +  Articolul 5 (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton imbracat în pergamoid albastru-violet şi este captusita cu mătase alba. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea, clasa şi categoria medaliei.  +  Articolul 6 (1) Medalia Meritul Cultural se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului şi la manifestările cultural-artistice de importanţa naţionala. (2) Medalia Meritul Cultural, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului. (3) Se poarta întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Cultural care a fost conferita.  +  Articolul 7Conferirea Medaliei Meritul Cultural se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.  +  Articolul 8 (1) Pentru a se conferi o clasa superioară aceleiaşi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară de minimum 2 ani. (2) Conferirea directa a claselor superioare la prima promotie se poate face ca urmare a unei insumari de merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.  +  Articolul 9Pentru merite cu totul deosebite, vechimea minima în clasa, prevăzută la art. 8 alin. (1), poate fi redusă cu maximum jumătate.  +  Articolul 10 (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare. (2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 11Medalia Meritul Cultural este o decoratie ce se acordă cetăţenilor români şi străini, care rasplateste meritele, talentul şi serviciile aduse culturii, artei, ştiinţei şi promovării operelor sociale, de impact local sau regional.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul de resort, în colaborare cu instituţiile şi aşezămintele publice de cultura, va elabora, în baza art. 11, reglementări specifice fiecărei categorii de merite, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia condiţiile în care se conferă Medalia Meritul Cultural.  +  Anexa 3 NOTA C.T.C.E.:--------------Modelul desenat al Ordinului MERITUL CULTURAL, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 77 din 6 februarie 2003, la paginile 7-10.  +  Anexa 4 NOTA C.T.C.E.:--------------Modelul desenat al Medaliei MERITUL CULTURAL, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 77 din 6 februarie 2003, la paginile 11-12.--------------