HOTĂRÂRE nr. 91 din 23 ianuarie 2003privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 5 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetării -pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 91.  +  AnexăMETODOLOGIE 23/01/2003