DECRET Nr. 185 din 16 iunie 1976privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 56 din 17 iunie 1976     +  Articolul 1Se amnistiaza infracţiunile de trecere frauduloasă a frontierei şi refuzul înapoierii în ţara săvîrşite de cetăţenii români care, la data adoptării prezentului decret, sînt stabiliţi în străinătate, dacă se reintorc şi îşi stabilesc domiciliul în ţara în termen de doi ani.  +  Articolul 2Se gratiaza în întregime pedeapsa închisorii aplicată pentru infracţiunile de trecere frauduloasă a frontierei şi refuzul înapoierii în ţara săvîrşite de cetăţenii români, care, la data emiterii prezentului decret, sînt stabiliţi în străinătate.  +  Articolul 3Dispoziţiile art. 1 şi 2 se aplică şi în cazul infracţiunilor care au fost prevăzute în art. 157^1 din Codul penal, text anterior Legii nr. 6/1973, precum şi în art. 194^5 alin. 1 şi art. 267 din Codul penal anterior.  +  Articolul 4Nu beneficiază de prevederile art. 2 cei care s-au pus în slujba unor organizaţii care desfăşoară activitate ostila împotriva statului român.  +  Articolul 5În cauzele în care urmărirea penală nu a început, precum şi în cele aflate în curs de urmărire sau de judecată, urmărirea penală se va începe, sau, după caz, va continua, iar după pronunţarea pedepsei vor fi aplicate dispoziţiile art. 2, tinindu-se seama de excepţiile din art. 4 din prezentul decret.------------------