ORDONANTA nr. 34 din 30 ianuarie 2003privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenţilor economici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituţie şi al art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se abroga.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Agenţii economici care au angajat credite bancare pentru producţia de export vor beneficia de bonificatia de dobânda acordată de stat prin intermediul Băncii de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. numai pentru exporturile a căror contravaloare a fost încasată şi repatriata."3. Articolele 15 şi 16^1 se abroga.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 34.--------------