ORDONANTA nr. 30 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În cazul în care, în condiţiile legii, se schimba denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau a unor localităţi, precum şi în situaţia în care se aproba reorganizarea sau trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta lege se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice. (2) În cazul în care se schimba denumirea strazilor, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta lege se suporta din bugetele locale. (3) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu poseda asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, şeful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistru de interne,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 30.------------